Plat vysokoškolských profesorů? Nízký... | VímVíc.cz

Plat vysokoškolských profesorů? Nízký, podle zákona

07. 03. 2018

Měli by vychovávat budoucí špičky ve svém oboru, ale plat mají jako nekvalifikovaní pracovníci. To jsou vysokoškolští učitelé. Přečtěte si, jak je to s jejich platy.

Profesor

Prestižní zaměstnání za podprůměrnou mzdu

Titul vysokoškolského profesora budí ve společnosti dobrý dojem a uznání. Jsou to lidé, kteří zasvětili svůj život vzdělávání se, přinášení nových poznatků a celkově posouvání svého vědního oboru vpřed. Souběžně s tím předávají své znalosti a zkušenosti mladým lidem a inspirují je k tomu, aby posouvali vědu, kulturu i společnost dál. Jejich působení ve vysokém školství jim většinou nedovoluje vykonávat jinou činnost. Přesto se platy učitelů pohybují jen kousek nad hranicí minimální mzdy. Pro většinu profesorů je pak jejich práce spíše posláním než dobře odměněnou prací.

Platy učitelů na vysokých školách jsou v nepoměru k veřejné službě pro společnost.

Plat vysokoškolského učitele

Platy učitelů 2018 se odvíjejí, stejně jako v předchozích letech, od toho, do jaké tarifní a platové třídy konkrétní člověk spadá. Platové třídy jasně vychází z toho, co je uvedené v pracovní smlouvě (tedy z popisu konkrétní činnosti), a z toho, co učitel skutečně vykonává. Důležitou roli hraje také praxe. Platové tabulky učitelů si školy můžou vytvořit samy nebo je lze převzít jako předlohu danou zákonem o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Tyto tabulky pak kombinují odučená léta (praxe) a platové třídy. Platy učitelů mohou být navýšeny o příplatek za práci navíc. Obvykle se jedná o práci přesčas nebo mimo pracovní dny, pracovní pohotovost či vedení (např. diplomové práce) a další nestandardní výkony.

Plat vysokoškolského učitele určují platové třídy v kombinaci s roky odučené praxe.

Platové tabulky učitelů

Podle zákona 222/2010 Sb. patří učitelé do 12, 13 a 14 platové třídy. Podle let odučené praxe se pak dělí do šesti skupin (6, 12, 19, 27, 32 a nad 32 let praxe). Platy učitelů bez příplatků začínají na 21 530 Kč (12. platová třída a pod 6 let praxe) a končí na 33 130 Kč (14. platová třída a nad 32 let praxe). Jednotlivé vysoké školy mají své vlastní mzdové předpisy, a tak se platy učitelů liší. Navíc některé školy zavádějí i další funkce, jako je asistent, výzkumný pracovník, lektor apod., které spadají do další platových tříd a vztahují se na ně jiné platové tabulky. I přesto není plat vysokoškolského učitele nijak závratně vysoký.

Zákonem dané platové tabulky učitelů si mohou konkrétní vysoké školy upravovat podle svých mzdových předpisů.
Plat vysokoškolských učitelů

Chudá elita

Na první pohled by se mohlo zdát, že plat přes 20 tisíc korun a příplatky k tomu je pro čerstvého absolventa docela dobrý začátek. Když ale situaci zhodnotíme v širším měřítku, není to úplná výhra. Například průzkumy ukazují, že platy učitelů v České republice jsou na posledním místě ve srovnání s Evropskou unií. Při pohledu na platové tabulky učitelů nemá novopečený pedagog příliš veselé vyhlídky do budoucna. Výsledkem pak je, že talentovaní absolventi vysokých škol raději volí mnohem lépe placenou práci ve svém oboru, než aby se věnovali akademické kariéře. Při současném trendu by pak v dlouhodobém měřítku mohlo dojít k tomu, že se značně sníží kvalita vysokého školství.

Pokud není prestižní povolání dostatečně finančně ohodnocené, dochází ke ztrátě atraktivity a celkovému poklesu kvality.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy