Platy a platové tabulky učitelů 2020: Kolik si vydělají? | VímVíc.cz

Platy a platové tabulky učitelů 2020: Kolik si vydělají?

22. 01. 2020

Jak se vyvíjely platy učitelů až do současnosti a na jakou částku si v současnosti pedagogičtí pracovníci přijdou? Platy učitelů mají pevně stanovená pravidla a řídí se podle platových tabulek státních zaměstnanců. Platové tabulky se dělí na základě platových tříd a stupňů, kdy se mění, s ohledem na tyto faktory, konečná výše platu pedagogického pracovníka. V článku Vás detailně seznámíme s platovými tabulkami, poté se soustředíme pouze na platové tabulky učitelů a podíváme se, kolik učitelé dostali přidáno v letošním roce.

Platy učitelů - platy učitelů a pedagogů, platové tabulky

Komu je mzda vyplácena na základě platových tabulek?

Na začátku každého roku býváme informováni, že na základě platových tabulek dojde ke zvyšování platů. Musíme si ale říct, koho se zvyšování platů a platové tabulky vlastně týkají? Mzdu na základě platových tabulek pobírají státní zaměstnanci, kteří pracují ve veřejné správě (státní správa, samospráva a ostatní veřejná správa).

Platy učitelů - platy učitelů a pedagogů, platové tabulky

Mezi státní zaměstnance neřadíme pouze politiky a další státní úředníky, jak by se v prvním okamžiku mohlo zdát. V této státní sféře pracují i další pomocné síly, můžeme jmenovat například kuchaře, kuchařky, pracovníky úklidu a údržby, ostraha, apod. Poté do kategorie státních zaměstnanců řadíme zdravotní sestry, zdravotníky, sociální služby, lékaře, zubaře, učitele a pedagogy.

 • zaměstnanci veřejné správy
 • zdravotní sestry, zdravotníci a pracovníci sociálních služeb
 • lékaři a zubaři
 • učitelé a pedagogové

Dělení platových tabulek

 • 4 platové tabulky
 • 16 platových tříd (11 pro učitele a pedagogy)
 • 12 platových stupňů (7 pro učitele a pedagogy)
 • doba praxe (od 1 roku do 32 let a výše

Platové tabulky učitelů 2020

Jak jsme již řekli, u učitelů a pedagogů rozlišujeme 11 platových tříd (č. 4 až č. 14) a 7 platových stupňů a také dobu praxe, kterou jsme ve školství odpracovali. Pedagogických pracovníků se týká platová tabulka č. 4.

Platové třídy u učitelů 2020

U učitelů rozlišujeme 11 platových tříd na základě dosaženého vzdělání. Jedná o platové třídy č. 4 až č. 14., od středního vzdělání s výučním listem nebo středního vzdělání až po vysokoškolské (magisterské vzdělání).

 1. 4. platová třída: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání
 2. 5. platová třída: střední vzdělání s výučním listem
 3. 6. platová třída: střední vzdělání s maturitou nebo výučním listem
 4. 7. platová třída: střední vzdělání s maturitou
 5. 8. platová třída: střední vzdělání s maturitou
 6. 9. platová třída: vyšší odborné vzdělání nebo střední s maturitou
 7. 10. platová třída: vysokoškolské (bakalářské) vzdělání nebo vyšší odborné
 8. 11. platová třída: vysokoškolské (magisterské) vzdělání nebo bakalářské
 9. 12. platová třída: vysokoškolské (magisterské) vzdělání nebo bakalářské
 10. 13. platová třída: vysokoškolské (magisterské) vzdělání
 11. 14. platová třída: vysokoškolské (magisterské) vzdělání

Platové stupně u učitelů 2020

U učitelů rozlišujeme 7 platových stupňů na základě absolvované praxe ve školství, do 2 let praxe až nad 32 let praxe. V každém platovém stupni nalezneme 16. platových tříd, které se odvíjejí dle dosaženého vzdělání a na základě kterých je mzda vyplácena.

Platy a platové tabulky učitelů - kolik si vydělají učitelé, platy učitelů
 1. 1. platový stupeň (do 2 let): 4. 14 640 CZK, 5. 15 880 CZK, 6. 17 180 CZK, 7. 18 610 CZK, 8. 23 590 CZK, 9. 29 490 CZK, 10. 29 740 CZK, 11. 30 270 CZK, 12. 30 930 CZK, 13. 31 670 CZK, 14. 32 850 CZK
 2. 2. platový stupeň (do 6 let): 4. 15 180 CZK, 5. 16 450 CZK, 6. 17 890 CZK, 7. 19 370 CZK, 8. 24 270 CZK, 9. 29 750 CZK, 10. 30 010 CZK, 11. 30 800 CZK, 12. 31 570 CZK, 13. 32 630 CZK, 14. 34 390 CZK
 3. 3. platový stupeň (do 12 let): 4. 16 130 CZK, 5. 17 540 CZK, 6. 19 030 CZK, 7. 20 730 CZK, 8. 24 910 CZK, 9. 30 090 CZK, 10. 30 470 CZK, 11. 31 200 CZK, 12. 32 840 CZK, 13. 34 000 CZK, 14. 36 240 CZK
 4. 4. platový stupeň (do 19 let): 4. 17 250 CZK, 5. 18 730 CZK, 6. 20 350 CZK, 7. 22 030 CZK, 8. 26 050 CZK, 9. 30 720 CZK, 10. 31 410 CZK, 11. 32 360 CZK, 12. 34 210 CZK, 13. 36 500 CZK, 14. 39 250 CZK
 5. 5. platový stupeň (do 27 let): 4. 18 340 CZK, 5. 19 950 CZK, 6. 21 670 CZK, 7. 23 570 CZK, 8. 27 210 CZK, 9. 31 670 CZK, 10. 32 400 CZK, 11. 33 720 CZK, 12. 36 340 CZK, 13. 39 300 CZK, 14. 43 120 CZK CZK
 6. 6. platový stupeň (do 32 let): 4. 19 910 CZK, 5. 21 650 CZK, 6. 23 460 CZK, 7. 25 490 CZK, 8. 29 140 CZK, 9. 33 290 CZK, 10. 34 200 CZK, 11. 35 590 CZK, 12. 39 380 CZK, 13. 42 540 CZK, 14. 46 610 CZK
 7. 7. platový stupeň (nad 32 let): 4. 20 470 CZK, 5. 22 220 CZK, 6. 24 110 CZK, 7. 26 210 CZK, 8. 29 970 CZK, 9. 34 050 CZK, 10. 34 930 CZK, 11. 36 550 CZK, 12. 40 320 CZK, 13. 43 600 CZK, 14. 47 720 CZK

Ve výčtu výše naleznete všech 7 platových stupňů podle praxe ve školství, kde jsou vypsány všechny mzdy s ohledem na platovou třídu, tedy s ohledem na dosažené vzdělání. Během prvních dvou let ve školství si tedy můžete vydělat mezi 14 640 CZK až 32 850 CZK, pokud máte vysokoškolské (magisterské) vzdělání. Po 32 letech ve školství se bude Vaše mzda pohybovat mezi 20 470 CZK se středoškolským vzděláním a můžete dosáhnout až na 47 720 CZK s vysokoškolským titulem.

Existuje jakési nepsané pravidlo, že nositelé MBA titulů mají vyšší plat a obecně lepší platové podmínky. MBA titul, neboli Master of Business Administration, je neakademický titul, který pochází z anglosaského světa. Pozor, MBA titul nenahrazuje vysokoškolské studium.

Celoplošné navýšení platu o 1 500 CZK v roce 2020

Oproti roku 2019 v tomto roce dochází k navýšení platu o 1 500 CZK u všech státních zaměstnanců (úředníků, zdravotnických pracovníků, lékařů a zubařů, apod.). Nezáleží na tom, v jaké platové tabulce figurujete, jaké máte dosažené vzdělání nebo kolik let praxe za sebou máte, všem zaměstnancům bude plat navýšen o částku 1 500 CZK oproti loňskému roku.

Celoplošné navýšení platu učitelům a pedagogům roce 2020

Ještě výraznější navýšení platu čeká právě všechny pedagogy a učitele. Všem učitelům bude v letošním roce plat navýšen až o 10 %. Všem učitelům a pedagogům bude plat navýšen o 8 % a až o 2 % procenta může dojít k navýšení na prémiích. Z tohoto pohledu dojde u většiny pedagogických pracovníku k výrazně vyššímu navýšení než o 1 500 CZK u zbylých státních zaměstnanců.

Zajímavostí může být, že toto navýšení o 8 %, potažmo o 10 % se týká všech pracovníků ve školství, tedy těch pedagogických i těch nepedagogických.

Je potřeba počítat s tím, že částky, které vidíte v platových tabulkách jsou v hrubé mzdě, tedy nejsou ještě zbaveny daní, sociálního a zdravotního pojištění. Na Váš bankovní účet přijde tedy výrazně nižší částka, než ta, která je uvedena v platových tabulkách.

Rozdíly mezi platy pedagogických pracovníků

Ve školství se často setkáváme se situací, kdy 2 zaměstnanci na stejné pozici mají rozdílné platy. Ve školství je běžné, že lidé na stejné pracovní pozici mají odlišnou výši platu, protože u pedagogických pracovníků záleží na výši dosaženého vzdělání a na celkové době praxe. Jednoduše řečeno, čím vyšší praxe a čím vyšší dosažené vzdělání, tím vyšší mzda. Pokud jste například středoškolský učitel dějepisu s 20 letou praxí, budete mít výrazně vyšší plat, než začínající učitel na stejné pozici.

Problematika platových tabulek u učitelů a pedagogů je detailně upravena v nařízení vlády z 1. ledna 2020 č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kde naleznete všechny potřebné informace.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo