Platové tabulky 2020 | VímVíc.cz

Platové tabulky 2020

06. 01. 2020

Koho se týkají platové tabulky, tarify a třídy v ohodnocení a odměňování práce? Možná jste slyšeli, že se bude v roce 2020 přidávat na platech, ale netýká se to všech zaměstnanců v České republice. Povinné zvyšování platů se týká pouze státních zaměstnanců ve veřejné správě. Níže se podíváme na detailní rozdělení zaměstnanců ve veřejné správě, na jejich rozdělení do platových a tarifních tříd s ohledem na dobu praxe a výši vzdělání. Jaké největší změny nás čekají? I v případě, že nejste státním zaměstnancem a pracujete v soukromém sektoru, se zde můžete inspirovat a informovat, jak by Vaše zaměstnání s ohledem na Vaši praxi a vzdělání mělo být optimálně ohodnoceno?

Platové tabulky 2020 - plat, platové tabulky, platové třídy

Platové tabulky 2020

Jak jsme již řekli v úvodu, platové tabulky se týkají pouze státních zaměstnanců pracujících ve veřejné správě. Veřejnou správu můžeme rozdělit na tyto sektory: státní správu, samosprávu a ostatní veřejnou správu. Do státní správy řadíme v prvé řadě všechna česká ministerstva, která mají celostátní působnost. Poté zde nalezneme územní orgány, která mají pouze místní působnost. Nakonec zde nalezneme státní fondy, veřejnou stráž, Finanční úřad České republiky, apod. V samosprávě se setkáváme se sektorem územní samosprávy, zájmové samosprávy a věcné samosprávy. Abychom si dokázali lépe představit, o jaká pracoviště se jedná, můžeme například jmenovat územní samosprávy obcí a krajů, do zájmové samosprávy řadíme například Českou advokátní komoru, apod.

Ve všech těchto sférách veřejné správy nalezneme obrovské množství státních zaměstnanců. Nenechte se ale zmást, rozhodně se ale nejedná pouze o politiky a úředníky. Pracují zde i dělníci, uklízečky, ostraha, kuchaři a kuchařky, muzejníci, aj. Jaká minimální mzda je čeká v roce 2020?

Platové tabulky 2020 - plat, platové tabulky, platové třídy

Kdo je podle zákona státním zaměstnancem?

Podle zákona číslo 234/2014 Sb. je státním zaměstnancem fyzická osoba, která byla přijata do služebního poměru a zařazena na služební místo nebo jmenována na služební místo představeného k výkonu některé z následujících činností.

 • příprava návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti
 • příprava mezinárodních smluv, např. EU nebo dalších mezinárodních organizací
 • řízení správních úřadů
 • informační systém veřejné správy
 • státní statistická služba
 • státní rozpočet
 • ochrana utajovaných informací
 • obrana státu
 • zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti
 • politika výzkumu a vývoje
 • audit
 • zadávání veřejných zakázek

Jaká další zaměstnání bývají ohodnocena na základě platových tabulek?

 • zdravotní sestry, zdravotníci a sociální služby
 • lékaři a zubaři
 • učitelé a pedagogové

I platy těchto zaměstnanců jsou určovány na základě platových tabulek, jedná se o zdravotní sestry, zdravotníky, sociální služby, lékaře, zubaře, učitele a pedagogy.

4.11.2019 projednala vláda navýšení a další změny v platových tabulkách pro rok 2020 oproti roku 2019. Pro rok 2020 je asi největší změnou zrušení tabulky č. 1, kdy se dosavadní tabulka č. 2 stává platovou tabulkou č. 1. V původní tabulce č. 1 byli zaměstnanci s těmi nejnižšími platy, tito zaměstnanci by nyní měli figurovat v nové tabulce č. 1, která byla dříve č. 2. Poté se už měnily, navyšovaly částky v jednotlivých platových tabulkách.

Základní dělení platových tabulek

 • 12 platových stupňů, 7 stupňů pro učitele a pedagogy
 • doba praxe, maximálně nad 32 let
 • 16 platových tříd

Rozlišujeme 12 platových stupňů, č. 1 až č. 12, jen u učitelů a pedagogů máme platových stupňů 7. Dále se v platových tabulkách rozlišuje doba praxe, od 1 roku až do 32 let. Nakonec rozlišujeme 16 platových tříd, podle kterých se mění výše dosaženého platu.

Celoplošné navýšení platu o 1 500 CZK

Všem zaměstnancům ve veřejném sektoru se v roce 2020 navýší současný plat o 1 500 CZK. Nezáleží na tom, zda jste vydělávali 15 000 CZK nebo 50 000 CZK, mzda se zvýší všem, i těm, kteří mají nižší příjmy.

U učitelů a pedagogů bude navýšení ještě vyšší. U pedagogických pracovníků bylo schváleno celoplošné navýšení platu o 10 %, 8 % na platu a 2 % na odměnách. U většiny učitelů tedy dojde k vyššímu navýšení platu než o 1 500 CZK.

Zařazení do platební třídy

Zařazení do platebních tříd je výrazně ovlivňováno výší dosaženého vzdělání.

 • 1. platová třída: základní vzdělání
 • 2. platová třída: základní vzdělání
 • 3. platová třída: střední vzdělání
 • 4. platová třída: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání
 • 5. platová třída: střední vzdělání s výučním listem
 • 6. platová třída: střední vzdělání s maturitou nebo výučním listem
 • 7. platová třída: střední vzdělání s maturitou
 • 8. platová třída: střední vzdělání s maturitou
 • 9. platová třída: vyšší odborné vzdělání nebo střední s maturitou
 • 10. platová třída: vysokoškolské (bakalářské) vzdělání nebo vyšší odborné
 • 11. platová třída: vysokoškolské (magisterské) vzdělání nebo bakalářské
 • 12. platová třída: vysokoškolské (magisterské) vzdělání nebo bakalářské
 • 13. platová třída: vysokoškolské (magisterské) vzdělání
 • 14. platová třída: vysokoškolské (magisterské) vzdělání
 • 15. platová třída: vysokoškolské (magisterské) vzdělání
 • 16. platová třída: vysokoškolské (magisterské) vzdělání

Zařazení do platového stupně

Zařazení do platového stupně se odvíjí od doby praxe v daném oboru. Pokud jste například vyučená zdravotní sestra a živíte se tímto zaměstnáním po celý Váš život, s odpracovanými léty se konstantně zvyšuje také Vaše mzda.

Všechny částky v platových tabulkách jsou v hrubé mzdě, částka tedy musí projít zdaněním a musí z ní být odečteno zdravotní a sociální pojištění.

Platové tabulky - platové třídy, platy v České republice, platy 2020

Platová tabulka č. 1: pracovníci veřejného sektoru

Do platové tabulky č. 1 patří všichni pracovníci veřejného sektoru, kteří nepatří do následujících platových tabulek. Patří sem například kuchaři, uklízeči, vrátní, pracovníci v příspěvkových organizacích, ale také nezdravotnický personál ve většině zdravotnických zařízeních.

V platové tabulce nalezneme 12 platových stupňů, které se odvíjí od doby celkové praxe v oboru. Dále rozlišujeme 16 platových tříd podle výše dosaženého vzdělání.

 • 1. platový stupeň (do 1 roku praxe): 1. 11 030 CZK, 2. 11 850 CZK, 3. 12 710 CZK, 4. 13 650 CZK, 5. 14 660 CZK, 6. 15 770 CZK, 7. 16 980 CZK, 8. 18 300 CZK, 9. 19 730 CZK, 10. 21 260 CZK, 11. 22 980 CZK, 12. 24 770 CZK, 13. 26 730 CZK, 14. 28 880 CZK, 15. 31 210 CZK, 16. 33 750 CZK
 • 2. platový stupeň (do 2 let praxe): 11 370 CZK až 34 960 CZK
 • 3. platový stupeň (do 4 let praxe): 11 740 CZK až 36 210 CZK
 • 4. platový stupeň (do 6 let praxe): 12 120 CZK až 37 520 CZK
 • 5. platový stupeň (do 9 let praxe): 12 550 CZK až 38 870 CZK
 • 6. platový stupeň (do 12 let praxe): 12 980 CZK až 40 270 CZK
 • 7. platový stupeň (do 15 let praxe): 13 400 CZK až 41 730 CZK
 • 8. platový stupeň (do 19 let praxe): 13 850 CZK až 43 250 CZK
 • 9. platový stupeň (do 23 let praxe): 14 310 CZK až 44 820 CZK
 • 10. platový stupeň (do 27 let praxe): 14 830 CZK až 46 430 CZK
 • 11. platový stupeň (do 32 let praxe): 15 310 CZK až 48 160 CZK
 • 12. platový stupeň (nad 32 let praxe): 15 850 CZK až 49 920 CZK

Platová tabulka č. 2: zdravotní sestry, zdravotníci a sociální služby

Do platové tabulky č. 2 patří zdravotničtí pracovníci, kteří poskytují zdravotní služby a také pracovníci v sociálních službách.

V platové tabulce nalezneme 12 platových stupňů, které se odvíjí od doby celkové praxe v oboru. Dále se v této skupině nachází pouze 14 platových tříd, č. 2 až č. 15, podle výše dosaženého vzdělání.

 • 1. platový stupeň (do 1 roku praxe): 2. 13 420 CZK, 3. 14 430 CZK, 4. 15 510 CZK, 5. 16 710 CZK, 6. 17 970 CZK, 7. 19 360 CZK, 8. 20 890 CZK, 9. 22 540 CZK, 10. 24 300 CZK, 11. 26 690 CZK, 12. 28 340 CZK, 13. 30 600 CZK, 14. 33 090 CZK, 15. 36 780 CZK
 • 2. platový stupeň (do 2 let praxe): 13 900 CZK až 37 080 CZK
 • 3. platový stupeň (do 4 let praxe): 14 370 CZK až 38 430 CZK
 • 4. platový stupeň (do 6 let praxe): 14 840 CZK až 39 810 CZK
 • 5. platový stupeň (do 9 let praxe): 15 340 CZK až 41 260 CZK
 • 6. platový stupeň (do 12 let praxe): 15 850 CZK až 42 750 CZK
 • 7. platový stupeň (do 15 let praxe): 16 430 CZK až 44 300 CZK
 • 8. platový stupeň (do 19 let praxe): 16 990 CZK až 45 940 CZK
 • 9. platový stupeň (do 23 let praxe): 17 550 CZK až 47 620 CZK
 • 10. platový stupeň (do 27 let praxe): 18 190 CZK až 49 360 CZK
 • 11. platový stupeň (do 32 let praxe): 18 800 CZK až 51 150 CZK
 • 12. platový stupeň (nad 32 let praxe): 19 460 CZK až 53 010 CZK

Platová tabulka č. 3: lékaři a zubaři

Do platové tabulky č. 3 patří lékaři nebo zubní lékaři a také lékaři orgánů sociálního zabezpečení.

V platové tabulce nalezneme 12 platových stupňů, které se odvíjí od doby celkové praxe v oboru. Dále se v této skupině nachází pouze 6 platových tříd, č. 11 až č. 16, podle výše dosaženého vzdělání.

 • 1. platový stupeň (do 1 roku praxe): 11. 33 420 CZK, 12. 35 480 CZK, 13. 39 900 CZK, 14. 42 510 CZK, 15. 45 060 CZK, 16. 47 840 CZK
 • 2. platový stupeň (do 2 let praxe): 34 330 CZK až 49 180 CZK
 • 3. platový stupeň (do 4 let praxe): 35 350 CZK až 50 570 CZK
 • 4. platový stupeň (do 6 let praxe): 36 330 CZK až 52 020 CZK
 • 5. platový stupeň (do 9 let praxe): 37 370 CZK až 53 490 CZK
 • 6. platový stupeň (do 12 let praxe): 38 460 CZK až 55 020 CZK
 • 7. platový stupeň (do 15 let praxe): 39 610 CZK až 56 640 CZK
 • 8. platový stupeň (do 19 let praxe): 40 770 CZK až 58 320 CZK
 • 9. platový stupeň (do 23 let praxe): 41 960 CZK až 60 030 CZK
 • 10. platový stupeň (do 27 let praxe): 43 230 CZK až 61 820 CZK
 • 11. platový stupeň (do 32 let praxe): 44 530 CZK až 63 690 CZK
 • 12. platový stupeň (nad 32 let praxe): 45 900 CZK až 65 630 CZK

Platová tabulka č. 4: učitelé a pedagogové

Do platové tabulky č. 4 patří učitelé a pedagogové, kteří jsou pedagogickými pracovníky s řádným pedagogickým vzděláním.

V platové tabulce nalezneme 7 platových stupňů, které se odvíjí od doby celkové praxe v oboru. Dále se v této skupině nachází pouze 11 platových tříd, č. 4 až č. 14, podle výše dosaženého vzdělání.

 • 1. platový stupeň (do 2 let praxe): 4. 14 640 CZK, 5. 15 880 CZK, 6. 17 180 CZK, 7. 18 610 CZK, 8. 23 590, 9. 29 490 CZK, 10. 29 740 CZK, 11. 30 270 CZK, 12. 30 930, 13. 31 670 CZK, 14. 32 850 CZK
 • 2. platový stupeň (do 6 let praxe): 15 180 CZK až 34 390 CZK
 • 3. platový stupeň (do 12 let praxe): 16 130 CZK až 36 240 CZK
 • 4. platový stupeň (do 19 let praxe): 17 250 CZK až 39 250 CZK
 • 5. platový stupeň (do 27 let praxe): 18 340 CZK až 43 120 CZK
 • 6. platový stupeň (do 32 let praxe): 19 910 CZK až 46 610 CZK
 • 7. platový stupeň (nad 32 let praxe): 20 470 CZK až 47 720 CZK
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo