Čistá mzda pro rok 2019: Jak ji vypočítat? | VímVíc.cz

Čistá mzda pro rok 2019: Jak ji vypočítat a čeho si všímat?

16. 01. 2019

Zajímá vás, z čeho se skládá vaše výplata a jakým způsobem vám zaměstnavatel počítá výši čisté mzdy? Čtěte tento článek dál. Získáte informace o tom, co je hrubá a superhrubá mzda, jak se počítá daň z příjmů nebo jaké slevy na dani můžete uplatnit. Na praktickém příkladu vám ukážeme, jak výpočet čisté mzdy vypadá.

Výpočet čisté mzdy nepředstavuje nic složitého

Čistá mzda 2019

Čistá mzda je částka, kterou vám zaměstnavatel skutečně vyplatí po odečtení všech povinných položek jako zdravotní pojištění, sociální pojištění a daně z příjmů. Čistou mzdu si můžete jednoduše spočítat v některém z online kalkulaček, ale vždy je dobré vědět, jak k tomuto číslu váš zaměstnavatel došel.

Čistá mzda je částka, kterou vám váš zaměstnavatel skutečně vyplatí na váš účet.

Hrubá mzda

Hrubá mzda představuje sumu, o níž se obvykle bavíme se zaměstnavatelem při jednání o výši platu. Je to však pouze prvotní údaj, podle kterého se vypočítá skutečná suma, kterou dostanete. Hrubá mzda zahrnuje jak pevnou složku platu, tak i různé odměny, prémie nebo příplatky. Z této částky platí zaměstnanec zdravotní pojištění (4,5 %), sociální pojištění (6,5 %) a daň z příjmu.

Zaměstnanec odvádí z hrubé mzdy zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň z příjmu.

Superhrubá mzda

Superhrubá mzda zahrnuje oproti hrubé mzdě navíc zdravotní a sociální pojištění, které za zaměstnance hradí zaměstnavatel. Zdravotní pojištění činí 9 % hrubé mzdy a sociální pojištění 25 % hrubé mzdy. Tato částka se zaokrouhluje na stokoruny nahoru. Ze superhrubé mzdy se vypočítá daň z příjmu fyzických osob.

Superhrubou mzdou rozumíme hrubou mzdu plus sociální a zdravotní pojištění, které za vás platí zaměstnavatel.

Daň ze mzdy

Daň z příjmu fyzických osob představuje v současné době 15 % superhrubé mzdy. Zaměstnanci s vyššími příjmy pak platí také takzvanou solidární daň, která se rovná 7 % hrubé mzdy. V roce 2019 se to bude týkat zaměstnanců vydělávajících více než 130 796 Kč za měsíc.

Daň z příjmu fyzických osob činí 15 %, zaměstnanci s příjmy nad 130 796 Kč platí 7% solidární daň.
Výpočet čisté mzdy nepředstavuje nic složitého?

Prohlášení poplatníka daně z příjmů

Z výsledného základu daně si pak můžete odečíst slevy dani a daňové zvýhodnění na děti. K tomu je potřeba mít u zaměstnavatele podepsaný tzv. růžový formulář, oficiálně nazvaný Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. V případě nepodepsaného prohlášení se automaticky počítá 15% daň z příjmu.

Jestliže pracujete pro více zaměstnavatelů, můžete mít prohlášení podepsané vždy jen jednou. Vyplatí se podepsat tam, kde máte vyšší hrubou mzdu. Pokud tedy pracujete na plný a zkrácený úvazek, s největší pravděpodobností se vyplatí podepsat prohlášení u plného úvazku.

K odečtení slevy na dani a daňového zvýhodnění musíte podepsat Prohlášení poplatníka daně z příjmů.

Sleva na dani

Měsíčně můžete uplatňovat tyto slevy na dani:

 • sleva na poplatníka 2 070 Kč
 • sleva na studenta 335 Kč
 • sleva na invaliditu I. a II. stupně 210 Kč
 • sleva na invaliditu III. stupně 420 Kč
 • sleva na držitele průkazu ZTP/P 1 345 Kč

Daňové zvýhodnění na děti a další odčitatelné položky

Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy jen jeden z rodičů. V případě, že bude vypočtená daň z příjmu nižší než daňové zvýhodnění na děti, získáte tzv. daňový bonus. Je to rozdíl vzniklý mezi daní z příjmu a daňovým zvýhodněním. Daň v tom případě neplatíte, naopak peníze ještě dostanete. Abyste roční daňový bonus mohli čerpat, musí vaše příjmy za rok 2019 dosáhnout alespoň šestinásobku minimální mzdy, tedy 80 100 Kč (6 x 13 350 Kč).

 • daňové zvýhodnění na první dítě 1 267 Kč
 • daňové zvýhodnění na druhé dítě 1 617 Kč
 • daňové zvýhodnění na třetí dítě 2 017 Kč

Po uplatnění všech slev se vypočítá částka, kterou zaměstnavatel každý měsíc posílá finančnímu úřadu. Je možné uplatnit také slevu na vyživovaného manžela/manželku nebo slevu na umístění dítěte (týká se pobytu dítěte v mateřské škole nebo jiném podobném zařízení), ale to probíhá pouze v rámci ročního zúčtování daní nebo v rámci daňového přiznání.

Stejně tak jsou jednou za rok zúčtovány další odčitatelné položky jako zaplacené úroky na bydlení, zaplacené zkoušky ověřující další vzdělávání, bezplatná plnění (dary), platby na penzijní připojištění a životní pojištění nebo zaplacené členské příspěvky odborové organizaci.

Ze základu daně si můžete měsíčně odečíst slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti, jednou ročně pak také další odčitatelné položky.

Výpočet čisté mzdy 2019

Jako příklad si představte pana Svobodu, který si se zaměstnavatelem dohodl hrubou mzdu 32 700 Kč měsíčně. Jeho výše platu je předpokládaná průměrná mzda pro rok 2019. Pan Svoboda má jedno dítě a podepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů. Může uplatňovat slevy na dani a daňové zvýhodnění na dítě. Jeho manželka už slevu na dítě uplatňovat nemůže.

 • Hrubá mzda 32 700 Kč
 • Superhrubá mzda 43 900 Kč (32 700 Kč + 9% z 32 700 Kč (2 943 Kč) + 25 % z 32 700 Kč (8175 Kč) = 43 818 Kč, po zaokrouhlení 43 900 Kč)
 • Daň z příjmu fyzických osob 6 585 Kč (15 % ze 43 900 Kč)
 • Sleva na poplatníka 2 070 Kč
 • Daňové zvýhodnění na dítě 1 267 Kč
 • Výsledná záloha na daň 6 585 Kč - 2 070 Kč - 1 267 Kč = 3 248 Kč
 • Zdravotní pojištění 1 472 Kč (4,5 % z 32 700 Kč)
 • Sociální pojištění 2 126 Kč (6,5 % z 32 700 Kč)
 • Výsledná čistá mzda 25 854 Kč (32 700 Kč - 3 248 Kč - 1 472 Kč – 2 126 Kč = 25 854 Kč)

Pan Svoboda si po odečtení zdravotního, sociálního pojištění a daně z příjmů vydělá 25 854 Kč.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Platy a platové třídy Pracovní právo