Slevy na dani 2018 | VímVíc.cz

Slevy na dani 2018

11. 03. 2018

Aktualizovaný článek pro rok 2022 na téma slevy na dani hledejte na odkazu. Článek obsahuje také novou slevu na dani, která se bude poprvé uplatňovat v roce 2023.

Jaké slevy na dani se uplatňovaly pro rok 2018? Podívejte se na přehled slev na dani a daňového zvýhodnění pro zaměstnance a nastudujte si podmínky slev na dani pro rok 2018.

Slevy na dani 2018

Slevy na dani 2018 aneb Jaké máme?

Podle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů, lze v roce 2018 uplatnit tyto slevy na dani:

Základní sleva na poplatníka

Na základní slevu na poplatníka mají slevu všichni ti, kteří měli alespoň část roku nějaké zdanitelné příjmy. Může to být tedy:

  • Podnikatel
  • Student
  • Zaměstnanec
  • Důchodce
  • Matka na mateřské dovolené

Podívejte se také na článek platové třídy 2018.

Základní slevu mohou uplatnit ti, kteří měli část roku zdanitelné příjmy.

Tato sleva se uplatní vždy v celé roční výši (i tehdy, kdy činnost trvala pouze pár měsíců), tedy ve výši 24 840 Kč. Nezapomeňte podat vaše daňové přiznání.

Sleva na studenta

Student může využít slevu 4 020 Kč a to tehdy, kdy se připravuje na budoucí povolání studiem, až do 26 let, případně také do 28 let, pokud studuje prezenční formu doktorského studia. Doložit musí potvrzení o studiu a má-li právo nabýt v určitý den, stane se tak počátkem tohoto dne. Nezapomeňte ovšem, že sleva se nedá uplatnit na celoživotní vzdělávání.

Sleva na manžela/manželku

Zákon dovoluje využít slevu na manžela/manželku, žijící s námi ve společné domácnosti. Manželkou/manželem je pro tyto účely i partner/ka registrovaného partnerství a pokud vyplníte daňové přiznání, tak pro rok 2018 můžete počítat se slevou na manžela/manželku, partnera/partnerku (pouze registrované partnerství) ve výši 24 840 Kč. V případě, že má jedinec navíc status posižení ZTP/P, poskytuje se dvojnásobná sleva na dani.

Sleva na invaliditu (základní a rozšířená)

Od roku 2018 je pro výplatu rozhodující, zda byl důchod jedinci přiznán, přičemž základní sleva na invaliditu je 2 520 Kč a rozšířená sleva je 5 040 Kč. V roce 2018 je také možné mít přiznanou slevu na invaliditu i za předchozí období.

Základní sleva na invaliditu je 2 520 Kč a rozšířená sleva je 5 040 Kč.

Sleva u držitele ZTP/P

Za každý měsíc, za který byly splněny podmínky, činí sleva na ZTP/P 16 140 Kč. Splnění podmínek se dokládá průkazem ZTP/P nebo rozhodnutím z úřadu práce. Změnou oproti roku 2017 je to, že v roce 2018 se nevydává rozhodnutí vydané na základě sdělení Generálního finančního ředitelství.

Podívejte se také na to, co je to fond pracovní doby.

Sleva na dítě

Od roku 2018 se daňové zvýhodnění zvýšilo o 150 Kč měsíčně, tedy na 15 204 Kč. Toto zvýhodnění platí pro vyživované nezletilé dítě, které žije s poplatníkem daně ve společné domácnosti. Také sem spadají děti, kterým je do 26 let a zároveň nepobírají invalidní důchod třetího stupně. Stejně tak to platí i pro studující zletilé dítě.

Od roku 2018 se daňové zvýhodnění na dítě zvýšilo o 150 Kč měsíčně.

Sleva za umístění dítěte

Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení odpovídá výši výdajů na toto umístění prokazatelně vynaložených poplatníkem na vyživované dítě. Sleva se uplatňuje formou potvrzení právě z předškolního zařízení, přičemž jako předškolní zařízení se chápe:

  • Mateřská školka v ČR
  • Zařízení obdobné mateřské školce, ale v zahraničí
  • Zařízení péče o dítě v dětské skupině
  • Zařízení péče o dítě, které je provozované na základě živnostenského listu

A nezapomeňte, že od roku 2018 se jedná právě o prokazatelně vynaložené údaje na toto umístění dítěte za zdaňovací období, přičemž slevu může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů a ve výši maximálně minimální mzdy, tedy pro rok 2018 je to max do výše 12 200 Kč.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Práva a povinnosti zaměstnanců