Platové tabulky státních zaměstnanců 2020 | VímVíc.cz

Platové tabulky státních zaměstnanců 2020

16. 01. 2020

Každý rok se platové tabulky státních zaměstnanců mění a platy rok od roku rostou. Jste státní zaměstnanec a zajímá Vás, jakým platem budete odměněni? Hledáte nové zaměstnání a rádi byste začali pracovat ve státní sféře? V článku Vám vysvětlíme, co jsou a jak fungují platové tabulky a podíváme se také na dělení platových tříd a stupňů s ohledem na dobu praxe a na výši dosaženého vzdělání.

Platové tabulky - plat, platy státních zaměstnanců

Koho se týkají platové tabulky 2020?

Jak jsme již řekli, platy podle platových tabulek jsou vypláceny státním zaměstnancům, kteří pracují ve ve veřejné správě. Veřejnou správu dělíme na:

 1. státní správu,
 2. samosprávu a
 3. ostatní veřejnou správu.

Abychom měli představu, kdo jednotliví zaměstnanci jsou, podívejme se na pracoviště veřejné správy. Do státní správy spadají všechna ministerstva České republiky, dále územní orgány, státní fondy, veřejná stráž, Finanční úřad ČR, aj. Do samosprávy řadíme jednotlivé územní samosprávy krajů a obcí. V ostatní veřejné správě nalezneme například VZP, ČNB, ČT, aj.

Platové tabulky - plat, platy státních zaměstnanců

Zaměstnanci v těchto institucích získávají plat podle platových tabulek. Možná se mylně domníváte, že se tento způsob hodnocení zaměstnanců týká pouze úředníků, politiků, představitelů územní správy, apod. Tak tomu ale není, ve veřejné správě jsou také zaměstnáni kuchaři, kuchařky, uklízeči, ostraha a bezpečnost a další pomocný personál, který přispívá ke správnému chodu těchto institucí.

Podle zákona číslo 234/2014 Sb. jsou státními zaměstnanci fyzické osoby, které byly přijaty do služebního poměru, zařazeny na služební místo či byly jmenovány na služební místo k výkonu jedné z těchto činností: příprava návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti, příprava mezinárodních smluv, např. EU nebo dalších mezinárodních organizací, řízení správních úřadů, informační systém veřejné správy, státní statistická služba, státní rozpočet, ochrana utajovaných informací, obrana státu, zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti, politika výzkumu a vývoje, audit a zadávání veřejných zakázek.

Kdo další bývá ohodnocen na základě platových tabulek?

Výše jsme nevyčerpali seznam všech zaměstnanců, kteří získávají svůj plat na základě platových tabulek. Jaká další povolání bývají ohodnocena na základě platových tabulek?

 • zdravotní sestry, zdravotníci a sociální služby
 • lékaři a zubaři
 • učitelé a pedagogové

Dělení platových tabulek

Zařazení do platových tabulek probíhá na základě několika faktorů s ohledem na dobu praxe, dosažené vzdělání a platovou třídu. Platové tabulky se dělí do platových stupňů, platových tříd a na dobu praxe.

 • 12 platových stupňů (pouze 7 pro učitele a pedagogy)
 • 16 platových tříd
 • doba praxe

Platové stupně

Platové stupně jsou úzce provázány s dobou praxe v daném oboru. Rozlišujeme 12 platových stupňů, u učitelů a pedagogů jich je pouze 7.

 • 1. platový stupeň (do 1 roku praxe), u učitelů a pedagogů 1. platový stupeň (do 2 let praxe)
 • 2. platový stupeň (do 2 let praxe), u učitelů a pedagogů 2. platový stupeň (do 6 let praxe)
 • 3. platový stupeň (do 4 let praxe), u učitelů a pedagogů 3. platový stupeň (do 12 let praxe)
 • 4. platový stupeň (do 6 let praxe), u učitelů a pedagogů 4. platový stupeň (do 19 let praxe)
 • 5. platový stupeň (do 9 let praxe), u učitelů a pedagogů 5. platový stupeň (do 27 let praxe)
 • 6. platový stupeň (do 12 let praxe), u učitelů a pedagogů 6. platový stupeň (do 32 let praxe)
 • 7. platový stupeň (do 15 let praxe), u učitelů a pedagogů 7. platový stupeň (nad 32 let praxe)
 • 8. platový stupeň (do 19 let praxe)
 • 9. platový stupeň (do 23 let praxe)
 • 10. platový stupeň (do 27 let praxe)
 • 11. platový stupeň (do 32 let praxe)
 • 12. platový stupeň (nad 32 let praxe)

Platové třídy

V České republice rozlišujeme 16 platových tříd, které jsou rozděleny podle výše dosaženého vzdělání, od základního vzdělání až po vysokoškolské (magisterské) vzdělání či MBA titul. MBA titul je v ČR neakademický titul, jedná se spíše o celoživotní vzdělávání.

 • 1. platová třída: základní vzdělání
 • 2. platová třída: základní vzdělání
 • 3. platová třída: střední vzdělání
 • 4. platová třída: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání
 • 5. platová třída: střední vzdělání s výučním listem
 • 6. platová třída: střední vzdělání s maturitou nebo výučním listem
 • 7. platová třída: střední vzdělání s maturitou
 • 8. platová třída: střední vzdělání s maturitou
 • 9. platová třída: vyšší odborné vzdělání nebo střední s maturitou
 • 10. platová třída: vysokoškolské (bakalářské) vzdělání nebo vyšší odborné
 • 11. platová třída: vysokoškolské (magisterské) vzdělání nebo bakalářské
 • 12. platová třída: vysokoškolské (magisterské) vzdělání nebo bakalářské
 • 13. platová třída: vysokoškolské (magisterské) vzdělání
 • 14. platová třída: vysokoškolské (magisterské) vzdělání
 • 15. platová třída: vysokoškolské (magisterské) vzdělání
 • 16. platová třída: vysokoškolské (magisterské) vzdělání
Platové tabulky státních zaměstnanců - plat, platové tabulky, státní zaměstnanci

Platové tabulky pro rok 2020

Pro rok 2020 máme k dispozici 4 základní platové tabulky, které se dělí podle druhu vykonávaného povolání.

 1. Platová tabulka č. 1: pracovníci veřejného sektoru
 2. Platová tabulka č. 2: zdravotní sestry, zdravotníci a sociální služby
 3. Platová tabulka č. 3: lékaři a zubaři
 4. Platová tabulka č. 4: učitelé a pedagogové

Platová tabulka č. 1: pracovníci veřejného sektoru

Do platové tabulky č. 1 patří všichni pracovníci veřejného sektoru, kteří nepatří do platové tabulky č. 2, 3 nebo 4. Nalezneme zde například kuchaře, uklízeče, vrátné, muzejníky či nezdravotnický personál ve zdravotnických zařízeních. V platové tabulce č. 1 nalezneme celkem 12 platových stupňů s ohledem na dobu praxe v oboru a poté 16 platových tříd. Nejnižší částka platu pro rok 2020 je 11 030 CZK (1. platový stupeň a 1. platová třída) a nejvyšší částka platu je 49 920 CZK (12. platový stupeň a 16. platová třída).

Platová tabulka č. 2: zdravotní sestry, zdravotníci a sociální služby

V platové tabulce č. 2 nalezneme zdravotní pracovníky poskytující zdravotní služby a pracovníky z oboru sociálních služeb. Platová tabulka č. 2 obsahuje 12 platových stupňů a pouze 14 platových tříd (č. 2 až č. 15). Nejnižší částka platu pro rok 2020 je 13 420 CZK (1. platový stupeň a 2. platová třída) a nejvyšší částka platu je 53 010 CZK (12. platový stupeň a 15. platová třída).

Platová tabulka č. 3: lékaři a zubaři

V platové tabulce č. 3 se nachází lékaři, zubní lékaři a lékaři orgánů sociálního zabezpečení. Tato skupina obsahuje 12 platových skupin 6 platových tříd (č. 11 až č. 16). Nejnižší částka platu je zde 33 420 CZK (1. platový stupeň a 11. platová třída) a nejvyšší částka platu je 65 630 CZK (12. platový stupeň a 16. platová třída).

Platová tabulka č. 4: učitelé a pedagogové

Do platové tabulky č. 4 řadíme učitele a pedagogy, kteří jsou pedagogickými pracovníky s řádným pedagogickým vzděláním. V této skupině se nachází pouze 7 platových stupňů, viz výše a 11 platových tříd (č. 4 až č. 14). Nejnižší možný plat v této platové tabulce je 14 640 CZK (1. platový stupeň a 4. platová třída) a nejvyšší plat je částka 47 720 CZK (7. platový stupeň a 14. platová třída).

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo