Náplň práce = stres: Žebříček 10 nejvíce stresujících povolání | VímVíc.cz

Náplň práce = stres: Žebříček 10 nejvíce stresujících povolání

04. 01. 2019

V každém povolání zažívají zaměstnanci určitou míru stresu. Je pravda, že každý člověk reaguje na stres jinak a existuje řada lidí, kteří ve stresu podávají lepší výkony. Některé práce jsou ovšem vhodné pouze pro psychicky velmi odolné jedince. A to z pohledu délky pracovní doby, fyzické i psychické zátěže a náročnosti práce. Například získat zbrojní průkaz může být poměrně náročnou a stresující záležitostí. Nejen zbrojní průkaz, ale i zátěžové testy a zkoušky odbornosti mohou pro vykonavatele určitých povolání představovat velký tlak. Vyrovnat se s ním musí například policisté, vojáci, ale i pracovníci ochranky. A jaké je tedy nejvíce stresující povolání? Podívejte se na žebříček TOP TEN.

Ve kterém zaměstnání zažíváme nejvíce stresu?

Stresové faktory

Podle statistik se míra stresu v práci určuje podle takzvaných stresových faktorů neboli stresorů. Jedná se o situace nebo podmínky, kterým je člověk (ale platí to také pro zvířata a dokonce i rostliny) vystaven, a musí na ně určitým způsobem reagovat. Stresory se na obecné úrovni dělí do pěti skupin na fyzikální, psychické, sociální, traumatické a dětské faktory.

Do jaké míry je povolání stresující určují psychické faktory. Jednotlivé profese se pak dále hodnotí na základě několika kritérií. Čím více a intenzivněji tyto stresory do výkonu povolání zasahují, tím větší stres vyvolává. Americký pracovní portál CareerCast je rozdělil do jedenácti kategorií:

 • Cestování / dojíždění
 • Možnost kariérního / osobního růstu
 • Fyzicky náročná práce
 • Ztížené pracovní podmínky
 • Nebezpečná práce
 • Styk s veřejností
 • Soutěživost / rivalita
 • Riziko vážného úrazu nebo úmrtí
 • Přímý vliv / odpovědnost za života dalšího člověk
 • Termíny / deadline
 • Práce na veřejnosti/ popularita
Nejvíce stresující povolání se určuje podle míry stresových faktorů, které do práce zasahují.

Stres v práci

Žádná profese se neobejde bez stresu. Ale zatímco někteří lidé zažívají v práci stres jen občas, některá povolání, jako je například lékař, hasič nebo voják, přináší stresové situace neustále. Bohužel stres v práci nemusí jen vybičovat k lepším výsledkům, ale má také negativní dopad na lidské zdraví. Vykonavatelé těchto povolání se nevyhnou stresu už před nástupem do funkce. Velmi stresující může být i náročné studium, zátěžové testy nebo tlak na získání potřebných oprávnění a dokumentů o odbornosti (například zbrojní průkaz, licence atd.).

Je prokázáno, že lidé, kteří jsou pod permanentním tlakem, bývají náchylnější k nejrůznějším onemocněním a častěji odcházejí na nemocenskou. Může jít o poměrně obyčejné věci, jako je chřipka nebo angína, ale i o závažné nemoci, jako jsou srdeční choroby a poruchy metabolismu.

Stres v práci je tak běžný, že najít si práci, kde by taková zátěž nehrozila, může být pro mnoho lidí nejen obtížné, ale často i nemožné. V případech, kdy není možné stres eliminovat, vyplatí se najít efektivní strategie k jeho snížení.

Každá práce je do určité míry stresující. Když není možné zátěž eliminovat, lze ji alespoň zmírnit.

Jak zvládat stres

Existuje mnoho strategií, jak zvládat stres, a pro každého člověka funguje něco jiného. Obecně ale platí, že lidé, kteří jsou vystresovaní, reagují na stresové situace výrazně citlivěji než lidé, kteří se ve stejné situaci ocitnout v dobré psychické pohodě. Pokud jste z práce ve stresu nebo vám třeba hrozí výpověď z pracovního poměru, vytvořte si své vlastní individuální mechanismy, díky kterým se uvolníte.

Jedna z efektivních metod, jak zvládnout stres, je mít jasně stanovené povinnosti. Pokud přesně nevíte, co se od vás očekává, nebo pokud se požadavky každou chvíli mění, bude to zbytečná zátěž. Nikdy totiž nebudete s jistotou vědět, jestli děláte vše, co se od vás očekává. Promluvte si se svým nadřízeným a domluvte se s ním na přesně určených cílech.

Také konflikty jsou mocným stresorem. Snažte se nejrůznějším rozmíškám a výměnám názorůnázorovým výměnám vyhýbat, jak je to jen možné. V praxi to znamená, že byste se měli vyhýbat klepům, pomluvám, žertům na účet vašich kolegů nebo otevřeně negativnímu hodnocení zaměstnavatelů. Nesdílejte příliš mnoho osobních názorů na konfliktní témata, jako je například politika. Pokud už se s někým do konfliktu dostanete, snažte se jej vhodně vyřešit.

Způsobům, jak zvládnout stres, se odborně říká coping nebo copingové strategie. Co si zvolíte, je pouze na vás. Mnoho lidí řeší stres fyzickou aktivitou nebo cvičením, nejrůznějšími meditačními nebo relaxačními technikami. Může jít například o poslech hudby, procházky v přírodě, masáž a mnoho dalšího.

Vnímání stresu a schopnost s ním nakládat jsou velmi individuální. Vytvořte si své vlastní mechanismy.

Obranné mechanismy

Není v lidských silách změnit nebo eliminovat stresové situace. K tomu je nutné odstranit jejich příčinu a to leckdy jednoduše není možné. Zvláště pokud se jedná o zaměstnání. Je ale možné upravit způsob, jak je člověk vnímá, jakým způsobem o nich následně uvažuje a jak s těmito pocity naloží. Existuje řada obranných mechanismů, které mohou být pozitivní i negativní. Mezi ty pozitivní patří například:

Podpora: Promluvit si o stresující události s člověkem, který vás podpoří, patří mezi efektivní způsoby, jak zvládat stres. Hledání vnější podpory místo potlačování účinků stresu může výrazně snížit negativní dopady psychické zátěže.

Relaxace: Pasivní i aktivní odpočinek je dobrá metoda, jak se vyrovnat se stresem. Mezi relaxační aktivity patří třeba meditace, strečink, pobyt v přírodě, poslech hudby a další uklidňující techniky.

Řešení problémů: Tento obranný mechanismus se zakládá na tom, že identifikujete problém, který způsobuje stres, a následně se snažíte najít možná řešení, jak jej odstranit.

Humor: Zlehčení stresující situace vám může pomoci udržet si zdravou perspektivu a zabránit tomu, aby vás daný problém ochromil.

Fyzická aktivita: Cvičení je považováno za přirozenou a zdravou formu úlevy od stresu. Běh, jóga, plavání, chůze, tanec, týmové sporty a mnoho dalších druhů fyzické aktivity pomáhají vyrovnat se se stresem nebo následky traumatických událostí.

Často není možné se stresovým situacím vyhnout, ale lze si vytvořit obranné mechanismy, jak stres zmírnit.

10 nejvíce stresujících povolání

 1. Voják z povolání
 2. Hasič
 3. Pilot
 4. Policejní důstojník
 5. Event manager
 6. Novinář
 7. Televizní nebo rozhlasový moderátor
 8. PR manažer
 9. Senior manažer ve velké společnosti
 10. Taxikář

Tip: Máte stresující zaměstnání? Uvolněte se při sportu! Sportovní a fitness vybavení pořídíte výhodně na inSPORTline.cz. Nákup vám zpříjemní inSPORTline slevové kupóny, díky kterým nakoupíte levněji.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Úspěch v kariéře