Které firmy nabízejí jako benefit věcné dary? | VímVíc.cz

Které firmy nabízejí jako benefit věcné dary?

29. 03. 2018

V našem pravidelném seriálu o zaměstnavatelích se dozvídáte, jaké benefity firmy nabízejí. Tentokrát se podíváme na firmy, které jako benefit nabízejí nepeněžité dary.

Zdanitelnost daru

Mezi nejvíce oblíbené benefity od zaměstnavatele patří stravenky, home office a MultiSport karta. Ke stravenkám a MultiSport kartám se nedá přijít jinak než v zaměstnání. Dá se zaměstnanecký benefit v podobě nepeněžitého daru zahrnout do daňové přiznání? Bohužel věcné dary zaměstnancům jsou pro zaměstnavatele daňově neuznatelné. Pokud nemá být hodnota daru zahrnuta do daňového základu, pak musí tento dar splnit několik podmínek:

  • Forma daru musí být nepeněžní
  • Hodnota daru musí být maximálně 2 000 Kč za rok
  • Dar musí být věnován ke specifické příležitosti
Věcné dary mají několik podmínek ohledně danění.

Pracovní oblečení nebo jiné pracovní prostředky

Často můžete od zaměstnavatele dostat ve formě věcného daru také například pracovní prostředky nebo třeba pracovní oblečení. Také se ve firmě může stát to, že potřebujete použít nějaké nářadí nebo stroj vašeho zaměstnance. Můžete si tak toto zařízení od zaměstnance zapůjčit a poté mu zaplatit za opotřebení stroje.

Příspěvek na bydlení

Jedním z darů může být například přechodné ubytování, které si potom firma může přidat do zdanitelných nákladů. Jinak je toto nepeněžní plnění v této podobě osvobozeno od daně z příjmu, ovšem maximálně do výšky hodnoty 3 500 Kč. Jakmile tuto částku přesáhnete, tak je tento příspěvek zdanitelným příjmem.

Danění daru? Záleží také na hodnotě daru.

Kromě příspěvku na přechodné ubytování může dostat zaměstnanec také příspěvek na bydlení. Výhodou je navíc také to, že zaměstnanec tento příspěvek na bydlení může dostat na byt, ve kterém již žije.

Nedokážete pokrýt výdaje na ubytování? Podívejte se také na článek příspěvek na bydlení.

Které firmy nabízejí věcné dary?

Máme pro vás výběr několik firem, které mají jako jeden ze zaměstnaneckých benefitů právě věcné dary.

Cestovné a stravné

Cestovné a stravné není v pravém slova smyslu věcný dar, ovšem zaměstnanecký benefit to je. Pro rok 2018 navíc došlo ke zvýšení diet pro 8 evropských zemí. Více se dozvíte v článku zahraniční stravné a cestovní náklady.

Recenze firem

Pokud považujete zaměstnanecké benefity jako důležitou součást vašeho pracovního života, stačí firmu vybírat podle toho. V hodnocení na stránkách VímVíc se dozvíte, který zaměstnavatel je současnými nebo i bývalými zaměstnanci hodnocen nejlépe. Pomocí premiových firemních účtů se zase může "vydat" na průzkum do firmy před tím, než se tam vypravíte na pracovní pohovor.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Uvnitř firem a kanceláří