Příspěvek na bydlení 2018 | VímVíc.cz

Příspěvek na bydlení 2018 – máte na něj nárok?

07. 02. 2018

Stát je nápomocen rodinám či jednotlivcům v případě, že jejich čistá mzda není dostačující pro náklady spojené s bydlením, a to pomocí příspěvku na bydlení. Tento článek poskytne informace o tom, kdo má nárok na příspěvek na bydlení, jakým způsobem si o něj zažádat a jaká je jeho výše v roce 2018.

Aktuální článek pro rok 2022 na téma příspěvek na bydlení je k nalezení v odkazu. Obsahuje také změnu, která platí s účinností od 1. října 2022. Týká se prokazování nákladů na bydlení.

Domov

Nárok na příspěvek na bydlení

S tímto příspěvkem úzce souvisí výše příjmů, kterou rodina či jednotlivec má. Do celkového příjmu se započítává příjem všech osob s trvalým bydlištěm v daném bytě, tedy i pokud ho momentálně neobývají. Tímto případem může být například student, který již sice v bytě nebydlí, ale vydělává peníze. Do příjmu jsou započítané i přídavky na děti či rodičovský příspěvek.

Nárok na příspěvek na bydlení máte ve chvíli, kdy Vaše náklady na bydlení přesahují 30 % (v Praze 35 %) celkových příjmů. Zároveň se hledí na to, zda je tato hodnota 30 % (35 %) nižší než nálady na bydlení, které stanoví zákon. Těmto nákladům se říká náklady normativní a jsou rozdělené podle počtu obyvatel obce.

Do celkového příjmu se počítají i přídavky na děti a rodičovský příspěvek.

Náklady na bydlení – co se do nich počítá

Pod pojmem “náklady na bydlení” si může každý představit něco jiného. Z toho důvodu jsou přesně určené pro nájemní byt a byt v osobním vlastnictví.

Do nákladů na bydlení v případě nájemního bytu řadíme nájemné a náklady v souvislosti s užíváním bytu, tedy energie, vodné, stočné, náklady na odpady a vytápění.

V případě bytu družstevního či v osobním vlastnictví jsou to náklady za energie, vodné, stočné, náklady na odpady a vytápění.

Tyto náklady se vždy dokládají za uplynulé 3 měsíce, příspěvek je tedy vyplácen čtvrtletně.

Mezi náklady na bydlení patří nájemné a náklady spojené s užíváním bytu.

Jak žádat o příspěvek na bydlení

O příspěvek na bydlení žádejte vždy na krajské pobočce Úřadu práce. Potřebovat s sebou budete vyplněné následující formuláře:

Mimo tyto formuláře musí mít žadatel s sebou průkaz totožnosti a u dětí do 15 let rodný list. O tyto dávky musíte žádat každé 3 měsíce znovu a jednou za rok doložit zúčtování zálohových plateb.

Před žádáním o příspěvek si vyplňte online formuláře a vytisknuté si je vezměte s sebou.

Příspěvek na bydlení kalkulačka

Orientační výpočet příspěvku na bydlení můžete provést pomocí kalkulačky – příspěvek na bydlení. Definitivní částku se však vždy dozvíte v případě schválení žádosti na příslušném Úřadu práce.

Výše příspěvku na bydlení se může u jednotlivých žadatelů výrazně lišit, a to díky mnoha aspektům, které ji mohou ovlivnit. Nejmenší možná měsíční částka příspěvku na bydlení je 50 Kč, nejvíce pak může dosáhnout až 18 674 Kč měsíčně.

Příspěvek na bydlení může dosáhnout až 18 674 Kč měsíčně.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo