Daň z nemovitosti: Nezapomeňte ji zaplatit | VímVíc.cz

Daň z nemovitosti: Nezapomeňte ji zaplatit

22. 05. 2018

Jako každý rok přináší květen povinnost pro všechny majitele nemovitostí a pozemků. Do 31. května 2018 je potřeba zaplatit daň z nemovitosti. Finanční správa už rozeslala složenky.

Daň z nemovitosti: Nezapomeňte ji zaplatit

Složenky do poštovní i datové schránky

Finanční správa letos rozesílá více než tři miliony složenek, prostřednictvím kterých je nutné zaplatit do konce května daň z nemovitosti. Fyzická osoba, která se dobrovolně přihlásila do systému moje datové schránky, má situaci jednodušší, protože elektronicky obdrží PDF soubor s informacemi o zaplacení daně. Pak už jen stačí údaje přepsat do internetového bankovnictví nebo jednoduše naskenovat přiložený QR kód a peníze poslat online. Existuje také možnost přihlásit se k zasílání informací pro platbu daně prostřednictví e-mailu, přičemž i tato elektronická podoba zavazuje k platbě daně.

V případě, že obdržíte papírovou složenku do schránky, čeká vás cesta na poštu nebo do banky. Finanční správa se snaží předcházet situacím, kdy by se mohly na pokladnách tvořit dlouhé fronty. Rozesílá složenky v intervalech tak, aby v jednom místě nedostali složenky všichni najednou. Poslední vlna rozesílání by měla proběhnout tak, že majitelé nemovitostí a pozemků by měli složenky dostat nejpozději 22. května. Na části složenky, která se dá oddělit, jsou vypsány všechny informace – souhrnná výše daně a údaje o případném nedoplatku nebo přeplatku. Tyto informace vám také na vyžádání sdělí příslušné územní pracoviště, které má váš daňový spis.

Veškeré informace, které poplatník potřebuje, aby mohl do konce května zaplatit daň z nemovitosti, jsou uvedené na složence či výpisu. Ty jsou odesílány ve fyzické podobě do schránek nebo elektronicky do datových schránek či e-mailu.

Daň z nemovitosti se platí v květnu i v listopadu

O počtu složenek, které obdržíte, rozhoduje výše daně. V případě, že vlastníte pozemky a nemovitosti, z nichž plyne daň z nemovitosti nižší než 5000 korun a veškerý váš majetek je v jednom kraji, dostanete jednu složenku. Jestli máte víc nemovitostí či pozemků, daň bude součtem všech částek. Opačná situace nastává, pokud máte nemovitosti a pozemky v různých krajích nebo součet daní přesahuje 5000 korun. V takové situaci vám finanční správa vystaví složenek více.

Pro poplatníky, jejichž daň ze všech nemovitostí a pozemků není vyšší než 5000 korun, platí povinnost zaplatit celou částku ke konci května. V případě, že celková částka přesahuje 5000 korun, je možné rozložit platbu do dvou splátek. První musí být uhrazena do konce května a druhá do konce listopadu.

V případě, že daň za všechny nemovitosti nepřesahuje 5000 korun, je nutné ji zaplatit do konce května. V opačném případě je možné platbu rozložit a druhou splátku zaplatit do konce listopadu.

Daň z převodu nemovitosti v průběhu roku

Finanční správa se při určování výše daně rozhoduje podle aktuálního stavu 1. ledna 2018. To znamená, že pokud někdo prodá dům 2. ledna, bude muset v květnu zaplatit daň z nemovitosti za celý rok. Naopak ten, kdo jej koupil, za aktuální rok neplatí a daňovou povinnost mají až v následujícím roce. V tomto roce je pak potřeba podat do konce ledna daňové přiznání z nemovitých věcí u příslušného územního pracoviště podle daného kraje. Daňové přiznání je nutné podat pouze při nabytí nové nemovitosti a při změnách, které mají vliv na výši daně z nemovitosti.

Daň z převodu nemovitosti platí nově vždy ten, kdo nemovitost kupuje, a její výše je vždy 4 % z hodnoty nemovitosti. Výjimka platí pouze v případě pořízení nově zkolaudovaného domu či bytu. Daň z nabytí nemovitosti a související přiznání je třeba vyřídit do tří měsíců od chvíle, kdy došlo ke změně v katastru nemovitostí. Daňové přiznání je možné doručit osobně na finanční úřad nebo jej poslat poštou. Elektronicky lze přiznání podat prostřednictvím datové schránky nebo na stránkách daňového portálu pro elektronická podání.

Daň z převodu nemovitosti platí kupující. Daň z nemovitosti se pak odvíjí od stavu k 1. 1. daného roku. U přepisu nemovitosti v průběhu roku platí daň z nemovitosti původní vlastník.

Jak se počítá daň z nemovitosti

Daň z převodu nemovitosti je jasně daná. Ve výpočtu daně z nemovitosti vstupuje do hry několik proměnných. Rozhodující je velikost a typ nemovitosti (je rozdíl například mezi bytem a rekreačním objektem), svou roli hraje také umístění a lokalita nemovitosti a v neposlední řadě koeficienty, kterými se základní sazba násobí. Pro vlastní výpočet daně z nemovitosti je nejjednodušší vyzkoušet některou z daňových kalkulaček, který je na internetu nepřeberné množství. Chcete-li se pustit do výpočtů na úplně na vlastní pěst, je potřeba znát o nemovitosti či pozemku přesné údaje. U pozemků je například nutné vědět, o jaký typ se jedná. Jiná cena za jeden metr čtvereční je u hospodářské půdy, jiná u lesů nebo rybníků apod.

Výše daně z nemovitosti je závislá na velikosti a druhu nemovitosti, jejím umístění a koeficientech, kterými se základní sazba násobí.

Máte nemovitost a složenka vám nepřišla?

Bohužel se jedná jen o omyl či nedorozumění a daň z nemovitosti musíte zaplatit v každém případě. Nejbezpečnější bude se informovat na finanční správě kraje, kam nemovitost spadá. Jinak lze vcelku bez obav vzít složenku z loňského roku a zaplatit stejnou částku na uvedený účet s vaším variabilním symbolem. Obecně se doporučuje platit daň z nemovitosti s předstihem, protože rozhodující je datum připsání platby na účet finančního úřadu. Daň zde musí být 1. června. I v případě, že se o pár dní opozdíte, není potřeba se obávat okamžité pokuty. Finanční správa dává opozdilcům pět pracovních dnů k dobru, v nichž mohou svůj dluh napravit.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo