Daň z nemovitosti: Nezapomeňte ji zaplatit | VímVíc.cz

Daň z nemovitosti: Nezapomeňte ji zaplatit

22. 05. 2018

Jako každý rok přináší květen povinnost pro všechny majitele nemovitostí a pozemků. Do 31. května 2018 je potřeba zaplatit daň z nemovitosti. Finanční správa už rozeslala složenky.

Daň z nemovitosti: Nezapomeňte ji zaplatit

Složenky do poštovní i datové schránky

Finanční správa letos rozesílá více než tři miliony složenek, prostřednictvím kterých je nutné zaplatit do konce května daň z nemovitosti. Fyzická osoba, která se dobrovolně přihlásila do systému moje datové schránky, má situaci jednodušší, protože elektronicky obdrží PDF soubor s informacemi o zaplacení daně. Pak už jen stačí údaje přepsat do internetového bankovnictví nebo jednoduše naskenovat přiložený QR kód a peníze poslat online. Existuje také možnost přihlásit se k zasílání informací pro platbu daně prostřednictví e-mailu, přičemž i tato elektronická podoba zavazuje k platbě daně.

V případě, že obdržíte papírovou složenku do schránky, čeká vás cesta na poštu nebo do banky. Finanční správa se snaží předcházet situacím, kdy by se mohly na pokladnách tvořit dlouhé fronty. Rozesílá složenky v intervalech tak, aby v jednom místě nedostali složenky všichni najednou. Poslední vlna rozesílání by měla proběhnout tak, že majitelé nemovitostí a pozemků by měli složenky dostat nejpozději 22. května. Na části složenky, která se dá oddělit, jsou vypsány všechny informace – souhrnná výše daně a údaje o případném nedoplatku nebo přeplatku. Tyto informace vám také na vyžádání sdělí příslušné územní pracoviště, které má váš daňový spis.

Veškeré informace, které poplatník potřebuje, aby mohl do konce května zaplatit daň z nemovitosti, jsou uvedené na složence či výpisu. Ty jsou odesílány ve fyzické podobě do schránek nebo elektronicky do datových schránek či e-mailu.

Daň z nemovitosti se platí v květnu i v listopadu

O počtu složenek, které obdržíte, rozhoduje výše daně. V případě, že vlastníte pozemky a nemovitosti, z nichž plyne daň z nemovitosti nižší než 5000 korun a veškerý váš majetek je v jednom kraji, dostanete jednu složenku. Jestli máte víc nemovitostí či pozemků, daň bude součtem všech částek. Opačná situace nastává, pokud máte nemovitosti a pozemky v různých krajích nebo součet daní přesahuje 5000 korun. V takové situaci vám finanční správa vystaví složenek více.

Pro poplatníky, jejichž daň ze všech nemovitostí a pozemků není vyšší než 5000 korun, platí povinnost zaplatit celou částku ke konci května. V případě, že celková částka přesahuje 5000 korun, je možné rozložit platbu do dvou splátek. První musí být uhrazena do konce května a druhá do konce listopadu.

V případě, že daň za všechny nemovitosti nepřesahuje 5000 korun, je nutné ji zaplatit do konce května. V opačném případě je možné platbu rozložit a druhou splátku zaplatit do konce listopadu.

Daň z nabytí nemovitosti je zrušena

Daň z převodu nemovitosti platil vždy ten, kdo nemovitost kupoval a její výše činila 4 % z hodnoty nemovitosti. Výjimka platila pouze v případě pořízení nově zkolaudovaného domu či bytu. Daň z nabytí nemovitosti a související přiznání bylo třeba vyřídit do tří měsíců od chvíle, kdy došlo ke změně v katastru nemovitostí. Daňové přiznání bylo možné doručit osobně na finanční úřad nebo jej poslat poštou. Elektronicky bylo možné přiznání podat prostřednictvím datové schránky nebo na stránkách daňového portálu pro elektronická podání.

Tyto podmínky už ale neplatí, k datu 26.9.2020 došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Toto zrušení bylo zavedeno se zpětnou účinností, povinnost platit daň tedy odpadla všem, kdo uskutečnili vklad na katastr nemovitostí v prosinci roku 2019 nebo později. Nabyvatelům, kterým vznikla povinnost podat daňové přiznání k 31. březnu 2020, tak tato povinnost zaniká.

Jak se počítá daň z nemovitosti

Daň z převodu nemovitosti je jasně daná. Ve výpočtu daně z nemovitosti vstupuje do hry několik proměnných. Rozhodující je velikost a typ nemovitosti (je rozdíl například mezi bytem a rekreačním objektem), svou roli hraje také umístění a lokalita nemovitosti a v neposlední řadě koeficienty, kterými se základní sazba násobí. Pro vlastní výpočet daně z nemovitosti je nejjednodušší vyzkoušet některou z daňových kalkulaček, který je na internetu nepřeberné množství. Chcete-li se pustit do výpočtů na úplně na vlastní pěst, je potřeba znát o nemovitosti či pozemku přesné údaje. U pozemků je například nutné vědět, o jaký typ se jedná. Jiná cena za jeden metr čtvereční je u hospodářské půdy, jiná u lesů nebo rybníků apod.

Výše daně z nemovitosti je závislá na velikosti a druhu nemovitosti, jejím umístění a koeficientech, kterými se základní sazba násobí.

Máte nemovitost a složenka vám nepřišla?

Bohužel se jedná jen o omyl či nedorozumění a daň z nemovitosti musíte zaplatit v každém případě. Nejbezpečnější bude se informovat na finanční správě kraje, kam nemovitost spadá. Jinak lze vcelku bez obav vzít složenku z loňského roku a zaplatit stejnou částku na uvedený účet s vaším variabilním symbolem. Obecně se doporučuje platit daň z nemovitosti s předstihem, protože rozhodující je datum připsání platby na účet finančního úřadu. Daň zde musí být 1. června. I v případě, že se o pár dní opozdíte, není potřeba se obávat okamžité pokuty. Finanční správa dává opozdilcům pět pracovních dnů k dobru, v nichž mohou svůj dluh napravit.

Tip: Podívejte se, v jakých případech dochází k osvobození od daně z nemovitosti.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo