Osvobození od daně z nemovitosti: Jak a kdy? | VímVíc.cz

Osvobození od daně z nemovitosti: Jak a kdy?

20. 03. 2018

Daň z nemovitosti musí zaplatit každý vlastník nemovité věci vždy jednou za rok a dopředu. V určitých případech můžete být od této daně osvobozeni. Poradíme vám, kdy tyto situace nastávají a jak případně na osvobození od daně z nemovitosti.

Osvobození od daně z nemovitosti

Daň z nabytí nemovitosti

Daň z nemovitosti je termín, který se dříve používal pro současné oficiální pojmenování – daň z nemovitých věcí. Tato daň má oproti jiným jednu zvláštnost. Přiznání k dani z nemovitosti se podává jen jednou po nabytí nemovitosti, na konci ledna. Pak už vás finanční úřad sám každý rok vyzývá, abyste ji zaplatili, do chvíle, kdy se v rámci nemovitosti něco zásadního změní. Nejčastěji se jedná o změnu majitele. Pokud vás zajímá, kdo platí daň z převodu nemovitosti, od listopadu 2016 nově platí daň z převodu nemovitosti kupující.

Daň z nemovitosti je povinen platit každý, kdo vlastní nemovitou věc. Přiznání se podává jen jednou a na vyzvání finančního úřadu hradíte daň ročně.

Osvobození od daně z nemovitosti

Existuje několik případů, kdy platí na daň z nabytí nemovitosti osvobození. Ve všech třech případech nemusíte podávat přiznání k dani z nemovitosti a daň platit, pokud se jedná o první nabytí. Nezáleží na tom, jestli jednalo o koupi, dar nebo dědictví. Osvobození při prvním nabytí se vztahuje na:

  • Parcelu nebo práva ke stavbě (součástí musí být hotová nebo využívaná budova rodinného domu)
  • Hotové nebo užívané budovy rodinného domu
  • Bytovou jednotku, ke které nenáleží jiný nebytový prostor, než je garáž, sklep nebo komora, která je využívaná souběžně s bytem (bytová jednotka musí být v novostavbě bytového domu nebo byla ke stávajícímu domu přidána stavebními úpravami včetně nástaveb a přístaveb)
Existují 3 případy, kdy jste z placení daně z nabytí nemovitosti osvobození, a všechny se týkají prvního nabytí.

Kdy platí osvobození od daně z nemovitosti

Výše uvedená práva na osvobození od daně z nemovitosti vznikají pouze v případě, že jednu z výše vyjmenovaných nemovitostí začnete používat nejpozději 5 let od data, kdy jste ji nabyli nebo ji zkolaudovali. Jednoznačně nejčastějším případem je, že rozhodný den je den, kdy začnou platit právní účinky vkladu nemovitosti do katastru. Dejte si tedy například pozor při stavbě rodinného domu. Pokud začnete stavět před vydáním kolaudačního souhlasu a nebudete stavbu v období pěti let používat, nebudete od daně z nabytí nemovitosti osvobozeni.

I v případě, že jste nemovitost získali prvním nabytím, musíte splnit další podmínku a začít nemovitost používat nejpozději do 5 let od nabytí.

Kdo neplatí daň z nemovitosti

Zákon jasně stanovuje podmínky, za kterých nemusí fyzické nebo právnické osoby platit daň z nemovitosti. V takovém případě se nejedná o osvobození od daně z nemovitosti. Zákon vám jednoduše takovou povinnost neukládá. Daň z nemovitých věcí se neplatí, pokud:

  • Vlastníte družstevní byt, garáž, komoru nebo sklep
  • Jste v nájmu
  • Vlastníte byt, jehož majitelem je právnická osoba, která vznikla výhradně proto, aby dům s bytovými jednotkami vlastnila. Dále také v případě, že jste fyzická osoba, která k bytové jednotce právo nabyla, stala se zde nájemcem, je součástí právnické osoby nebo se v minulosti finančně i nefinančně podílela na pořízení takového domu.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti 2020

V roce 2020 došlo k zásadní změně, a to ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Všichni, kdo měli povinnost daň zaplatit a provedli vklad do katastru nemovitostí v prosinci 2019 nebo později, jsou od povinnosti daň zaplatit osvobozeni. Pokud daň již zaplatili, mají možnost zažádat si u místně příslušného úřadu o vrácení uhrazené částky. U nemovitostí nabytých od data zrušení povinnosti platit daň již kupující daň nehradí.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo Ze života firem a kanceláří