Daňové přiznání 2017 | VímVíc.cz

Daňové přiznání 2017

26. 02. 2018

Budete vyplňovat daňové přiznání za rok 2017? Pak se vám bude hodit, když budete vědět, jaké jsou novinky pro zdaňovací období za rok 2017, a které daňové slevy je možné za rok 2017 uplatnit.

Daňové přiznání

Novinky daňového přiznání

Než začnete daňové přiznání vyplňovat, je vhodné zjistit, jaké novinky se jej pro rok 2018 (a tedy za zdaňovací období 2017) týkají. První novinkou je například to, že bude možné uplatnit vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další dítě, vyšší je také maximální částka školkovného. Velmi zajímavou novinkou, která se týká těch živnostníků, kteří využívají výdajový paušál, je to, že podle zákona mohou nově uplatnit daňovou slevu na manželku a také daňové zvýhodnění na děti.

Daňové přiznání, které budete vyplňovat teď, tedy v roce 2018, se týká zdaňovacího období za rok 2017.

Daně a děti 2017

První výraznou novinkou je vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další dítě. Na první dítě zůstává stejné daňové zvýhodnění, tedy pro rok 2017 13 404 Kč. Na druhé dítě už je však nově daňové zvýhodnění 19 404 Kč a na třetí a další dítě už je to dokonce 24 204 Kč. To znamená, že ti, kteří mají více než jedno dítě, si oproti letošnímu roku na daňových zvýhodněních výrazně přilepší.

Slevy na dítě 2017

  • za první dítě - 13 404 Kč
  • za druhé dítě - 19 404 Kč
  • za třetí a další dítě - 24 204 Kč

Podívejte se také na článek platové třídy.

Výše školkovného 2017

Pravděpodobně víte, že v daňovém přiznání je také možné uplatnit školkovné. Za rok 2016 to bylo maximálně 9 900 Kč za jedno dítě, za rok 2017 už je to dokonce 11 000 Kč. Nezapomeňte ovšem na to, že daňové zvýhodnění u školkovného může uplatnit pouze jeden z rodičů. Zkuste si také zjistit, zda by pro vás nebylo výhodnější, aby jeden z rodičů uplatnil daňové zvýhodnění na děti a ten druhý školkovné.

Daňové zvýhodnění u školkovného může uplatnit pouze jeden z rodičů.

Daňové přiznání online

Pokud chcete vyplnit daňové přiznání online, stačí si najít příslušné formuláře na internetu. Najdete je na webových stránkách finanční správy.

Daňové přiznání 2017 a daňové odpočty

Při uplatňování daňových odpočtů za rok 2017 lze snížit základ daně například o vklady na smlouvu o životním pojištění. Za rok 2016 to bylo 12 000 Kč, za rok 2017 už je to ale 24 000 Kč. Dále se zvýšil také maximální daňový odpočet u penzijního nebo doplňkového penzijního spoření. Přestože vám ale na smlouvu o životním pojištění, penzijním pojištění nebo na doplňkové pojištění může přispívat i zaměstnavatel, v případě počítání daňového odpočtu se používají pouze vlastní náklady zaměstnance.

Zvýšil se také maximální daňový odpočet u penzijního nebo doplňkového penzijního spoření.

Výdajový paušál

Osoby samostatně výdělečně činné, které používaly výdajový paušál, nemohly za rok 2016 uplatnit slevu na manželku nebo manžela s rozhodnými vlastními příjmy, které nepřesahovaly 68 000 Kč a daňové zvýhodnění na děti. Za rok 2017 už ale tyto slevy uplatnit možné je, ovšem pouze za situace, že se výdaje paušálem nebudou počítat z takové příjmové částky, která by byla vyšší než milion korun.

Solidární daň 2018

V daňovém přiznání za rok 2017 se bude měnit také výše solidární daně. Při stejných rozhodných příjmech totiž poplatníci s vysokými příjmy budou platit méně. Je tomu tak proto, že došlo ke zvýšení limitu pro platbu 7 % solidární daně z 1 296 288 Kč na 1 355 136 Kč. Pamatujte také na to, že solidární dani podléhají pouze příjmy nad limit, které jsou ze závislé činnosti, tedy ze zaměstnání a také příjmy ponížené o výdaje nad limit ze samostatné výdělečné činnosti.

Solidární daň se neplatí například z příjmu z pronájmu nebo z kapitálových příjmů.

Jak zaplatit daňové přiznání 2017?

V první řadě si najdete číslo účtu finančního úřadu. Poté můžete daňové přiznání zaplatit několika způsoby. Buď bankovním převodem, zahraniční platbou (pokud platíte ze zahraničí), platbou poštovní poukázkou typu “A”, hotově na pobočkách České národní banky anebo také hotově na pokladně Finančního úřadu.

Daňové přiznání můžete zaplatit několika způsoby.

Tiskopisy pro přehledy o příjmech

Jako podnikatel máte také povinnost odevzdat také přehledy o příjmech a výdajích. Ty je třeba odevzdat České správě sociálního zabezpečení a své zdravotní pojišťovně. Přehledy najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Tiskopisy, které je potřeba pro výpočet zdravotního pojištění, najdete na webu své pojišťovny:

Daňové přiznání 2020

Daňové přiznání musí všichni, kdo mají příjmy ze závislé činnosti, podat každý rok. Některé postupy zůstávají stejné, občas je však úprava předpisů pro podání daňového přiznání pozměněna. Právě rok 2020 byl zlomový v zavedení tzv. paušální daně, díky které někteří podnikatelé daňové přiznání ani přehled příjmů a výdajů pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ podávat nemusí. Podívejte se na aktuální informace, jak a do kdy podat daňové přiznání 2020.

Chcete si najít jiné zaměstnání? Podívejte se na aktuální nabídky práce.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo