Mateřská dovolená a její výpočet 2019 | VímVíc.cz

Mateřská dovolená a její výpočet 2019: Co se změnilo?

11. 02. 2019

Mateřská dovolená je spojena s mnohými radostmi i starostmi. Jak na výpočet mateřské dovolené v roce 2019? Víte, co musíte splnit, abyste na mateřskou měli nárok a kdo tyto dávky vůbec vyplácí?

Mateřská dovolená a rodičovská dovolená 2021

Aktuální informace, které by vám neměly uniknout, pokud vás brzy čeká mateřská dovolená, jsou zohledněné v článku na téma mateřská dovolená a rodičovská dovolená 2021.

Mateřská dovolená volá: Jak ji vypočítat?

Je pro vás mateřská dovolená pojem, který jste si museli začít vyhledávat na internetu? Nebo už máte s tímto obdobím dovolené, jež poskytuje rodiči zaměstnavatel nejdříve osm a nejpozději šest týdnů před plánovaným termínem porodu, zkušenost. Délka mateřské dovolené se odvíjí tedy od data porodu, souvisí s následnou péčí o novorozence a trvá 28 týdnů v případě narození jednoho dítěte. Pokud se těšíte z více dětí, délka mateřské dovolené činí 37 týdnů.

Zaměstnankyni, které se narodí mrtvé dítě, má nárok na mateřskou dovolenou v délce 14 týdnů. Obecně ani není možné, aby mateřská dovolená mohla být kratší než 14 týdnů, tzn. že nesmí být ukončena či přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

Délka mateřské dovolené je standardně 28 týdnů při narození jednoho dítěte, v případě dvou a více dětí je to 37 týdnů.

Výpočet mateřské: 6 nebo 8 týdnů? Rozhoduje žena!

O datu nástupu na mateřskou dovolenou nerozhoduje nikdo jiný, než nastávající maminka. Je tedy jen na ní, jak se sama cítí a na jejím uvážení, zda si potřebuje před porodem odpočinout a odejít z pracovního procesu dříve či později. Nic se nezměnilo a je tomu stejně jako v případě mateřské dovolené v roce 2018.

Rozhoduje se na základě stanoveného termínu porodu, který určil lékař. Je ale nutné, aby toto datum spadalo do výše zmiňovaného období 6 až 8 týdnů před oficiálním termínem porodu. Gynekolog následně předá mamince formulář pro zažádání o mateřskou dovolenou.

Datum začátku mateřské dovolené musí spadat do období 6 až 8 týdnů před oficiálním termínem porodu. Záleží ale jen na mamince, kdy se na mateřskou dovolenou odebere.

Nemocenské pojištění

Mnoho rodičů si klade otázku, jak zvládnou rodičovství po finanční stránce. Pokud vás zajímá, na jakou finanční částku máte během mateřské dovolené nárok, čtěte dál. Tzv. peněžitá pomoc v mateřství (mnohdy uvedená pod zkratkou PPM), je dávkou z nemocenského pojištění. Do tohoto pojištění spadá mimo jiné také:

 • Otcovská dovolená.
 • Nemocenská dovolená.
 • Ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné.
 • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Jak ale na výpočet mateřské v novém roce?

Mateřská dovolená je, vedle například otcovské či nemocenské, dávkou z nemocenského pojištění.

Výpočet mateřské 2019

Výpočet mateřské dovolené se skládá z několika kroků a zpočátku se může zdát trochu komplikovaný. My se vám ho budeme snažit prezentovat tak, aby vám po přečtení tohoto článku fráze peněžitá pomoc v mateřství nezněla jako nadávka a hravě jste se mohli pustit do výpočtu.

V první řadě potřebujete znát tzv. denní vyměřovací základ. Ten vypočítáte pomocí vyměřovacího základu za rozhodné období, což bývá zpravidla 12 měsíců předcházejících měsíci, ve kterém nastupujete na PPM. Těchto 12 měsíců vydělíte následně počtem kalendářních dnů v oném rozhodném období. Musíte ale odečíst kalendářní dni, kdy:

 • Zaměstnanec nebyl přítomen v práci a nenáležela mu mzda.
 • Byl v dočasné pracovní neschopnosti, ve které mu náležela náhrada mzdy.
 • Nezapočítávají se ani dny pobírající nemocenskou, PPM, otcovskou, ošetřovnou nebo dlouhodobou ošetřovnou.

Zjednodušený výpočet mateřské dovolené by byl:

Denní vyměřovací základ = měsíční mzda * 12 měsíců / 365 dní

Výpočet mateřské dovolené se skládá z více kroků. Velmi zjednodušeně je potřeba pro zjištění denního vyměřovacího základu měsíční mzdu vynásobit 12 měsíci a následně vydělit 365 dny.

Kolik je mateřská?

Pokud jste již zjistili denní vyměřovací základ, potřebujete ho redukovat dle zjištěné částky. Procenta, která musíte započítat, se liší dle hodnoty DVZ:

 • Započíst 100 % při částce DVZ do 1 090 korun.
 • Započíst 60 % při částce DVZ v rozmezí 1 090 - 1 635 korun.
 • Započíst 30 % při částce DVZ v rozmezí 1 635 - 3 270 korun.
 • Nad 3 270 korun se k DVZ nepřihlíží.

Tyto hladiny sečteme a následně z výsledku vypočteme 70 %. Toto procento je totiž zákonem daná výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den. Výslednou částku ještě vynásobíme počtem dní na mateřské dovolené, která v případě jednoho dítěte činí 196 dní a u dvou a více dětí 259 dní.

Denní vyměřovací základ je potřeba ještě zredukovat, zredukované hladiny sečíst a vypočíst 70 %. Nezapomeňte výslednou částku vynásobit počtem dní na mateřské.

Existuje maximální výše PPM

Pro rok 2019 je stanovena maximálně výše PPM, jejíž hodnotu nelze překročit. Měsíčně (30 dnů) mohou rodiče dostat nanejvýš 40 080 korun. Částku vám vyplatí Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) do 30 dnů po doručení všech dokladů, které potřebujete doložit pro uznání nároku na peněžitou pomoc v mateřství.

Pokud si s výpočtem stále nevíte rady, zkuste využít kalkulaček pro výpočet mateřské dovolené v roce 2019.

Maximální výše peněžité pomoci v mateřství pro rok 2019 činí 40 800 korun za měsíc (tedy 30 dnů).

Nárok na mateřskou 2019

Nárok na mateřskou dovolenou ale nemají automaticky všechny maminky. Je potřeba splnit několik podmínek, které se odvíjí od toho, zda se jedná o zaměstnankyni či OSVČ. Zaměstnankyně se musí účastnit před nástupem na PPM alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech nemocenského pojištění. Pokud jí navíc byla PPM ze zaměstnání přiznána, není možné, aby v tomto zaměstnání vykonávala práci.

Osoba samostatně výdělečně činná se také musí účastnit nemocenského pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech. Rozdíl spočívá pouze v tom, že se OSVČ musí z těchto 270 dnů alespoň 180 dnů účastnit nemocenského pojištění v období jednoho roku před nástupem na PPM.

Pokud matka zaměstnankyně či OSVČ byla účastníkem nemocenského pojištění po dobu kratší 270 dní, má nárok na nemocenskou dávku 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu.

Co dělat, když nemáte nárok na mateřskou

Pokud nemáte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, můžete pobírat okamžitě po porodu tzv. rodičovský příspěvek. Ten dosahuje maximální výše 7 600 korun měsíčně. Pokud ale partner prokáže denní vyměřovací základ a splnění podmínky účasti na nemocenském pojištění po 270 v posledních dvou letech, mohou ženy nakonec zvolit i vyšší rodičovský příspěvek.

Otcové na mateřské

Pečovat o dítě může také otec. Musí podat žádost na základě úředně ověřené písemné dohody s matkou. I tento formální dokument musí splňovat určité náležitosti. V žádosti musí být uvedeno, od jakého dne data se bude o dítě starat otec a zároveň v jakém dni přestane matka pobírat peněžitou pomoc v mateřství. Od 7. týdne po narození dítěte se mohou rodiče v péči o dítěte a pobírání dávek libovolně střídat.

Pokud i otec splňuje určité náležitosti, může se zapojit do péče o dítě a s matkou se na pobírání dávek i na samotné péči střídat.

Kdo vyplácí mateřskou

Kdo platí mateřskou? Nemocenské dávky včetně peněžité pomoci v mateřství vyplácí již zmiňovaná Okresní správa sociálního zabezpečení. Na OSSZ musíte doručit kompletní žádost a od dalšího dne běží měsíční lhůta, po které vám musí být dávka vyplácena.

Osoba samostatně výdělečně činná se musí k nároku na PPM přihlásit a to na příslušné Městské či Okresní správě sociálního zabezpečení. Ta jim dávku vyplatí dle dosavadní výše pojistného placeného samotnou matkou. Ženy mohou v případě nízké peněžní pomoci v mateřství požádat Úřad práce o dorovnání z rodičovského příspěvku. A to až do výše rodičovského příspěvku 7 600 korun či do sumy dle denního vyměřovacího základu otce dítěte.

Přivýdělek při mateřské

PPM není jediný finanční obnos, na který máte v souvislosti s porodem nárok. Rodiny, jejíž příjmy nedosahují ani 2,7násobku životního minima, mohou požádat o přídavek na dítě a porodné.

Maminky na mateřské mohou zvážit také přivýdělek z domova. Nezapomeňte si ale zjistit, jaké varianty smluv a přivýdělků jsou pro vás ty nejvýhodnější a jakými pravidly se musíte řídit. Například, jak jsme již uvedli v předchozích odstavcích, nesmíte pracovat pro zaměstnavatele na stejnou pracovní smlouvu, ze které už čerpáte mateřskou.

My z VímVíc vám mezitím přejeme, ať si užijete radosti spojené s mateřstvím a co nejméně starostí.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva zaměstnanců Pracovní právo