Společnost s ručením omezeným: Jak ji založit? | VímVíc.cz

Společnost s ručením omezeným: Jak ji založit?

13. 03. 2019

Založení společnosti s ručením omezeným je celkem zdlouhavý proces, který si žádá nejednu návštěvu úředních pracovníků. Kromě množství volného času se Vám bude hodit i pár informací o tom, jak při založení společnosti s ručením omezeným postupovat. A právě od toho je tady následující článek.

Založení s.r.o.

Ačkoliv proces založení s.r.o. není banální záležitostí, pokusíme se Vám ho přiblížit v několika jednotlivých krocích. Často se "sročka" také prodávají, jelikož jejich založení není až zas tak lehké. To je také varianta.

Hello bank půjčka

Buďte dobře připraveni před zakládáním s. r. o.

S dostatkem informací vše začíná. Než se pustíte do samotného procesu založení firmy, nastudujte si právní předpisy, mezi které řadíme například živnostenský zákon, obchodní zákoník, některé daňové zákon atd. Pokud Vás láká si tento krok ulehčit přečtením nějakého souhrnu z internetu, dobře si to rozmyslete. Jak už to na internetu bývá, ne všechny informace jsou aktuální a fakticky správné. Založení firmy je zásadní krok a přípravu není radno podceňovat. I mnoho zkušených podnikatelů přenechává založení nové společnosti s ručením omezeným na profesionálech.

Nastudujte si právní předpisy.
Jak vypadá moderní banka?

Společenská smlouva u společnosti s ručením omezeným

Nyní přecházíme již k prvnímu kroku vedoucímu k založení společnosti s ručením omezeným. S touto fází Vám pomůže notář, který musí smlouvu ověřit a potvrdit. Ač se může zdát, že to bude jednoduché a rychlé, opak je většinou pravdou. Především v Praze hrozí, že po sehnání kvalitního notáře budete čekat dlouhou dobu na volný termín. Na volbě notáře si nechte záležet. Jejich tarif je odvozen od počtu stránek a kopií, takže se často stává, že Vám vystaví zbytečně dlouhou smlouvu se zbytečným počtem kopií. V průměru ale počítejte, že notáři zaplatíte za jeho služby 2 000–3 000 Kč.

Jak založit s. r. o.

Důkladně si připravte všechny podklady. Každý notář má připravený vzor, do kterého vyplní Vámi zadané informace, mezi které patří:

 • firma a sídlo společnosti
 • určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby
 • předmět podnikání (činnosti)
 • výše základního kapitálu a výše vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu
 • jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti
 • jména a bydliště členů první dozorčí rady (pokud se zřizuje)
 • určení správce vkladu
 • jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník
Sežeňte si dobrého notáře, který Vám zhotoví Společenskou smlouvu.

Základní kapitál s. r. o.

V tomto případě začínající podnikatelé obvykle volí vklad kapitálu na bankovní účet. Určený správce vkladu se tedy musí vydat do nějaké bankovní instituce, kde nechá založit firemní bankovní účet a na ten následně kapitál vloží. Pracovník banky mu pak na požádání vydá potvrzení o vkladu kapitálu a jeho výši. Od této chvíle je suma majetkem firmy a ta s ní může disponovat dle svých potřeb.

Kapitál lze složit i v hotovosti. V tomto případě sumu přebírá správce základního jmění, který posléze vydá potvrzení, stejně jako to dělá banka při vkladu na účet.

Základní kapitál lze složit na bankovní účet či v hotovosti.

Živnostenský list

Abychom se mohli dostat k následujícímu kroku, je potřeba navštívit živnostenský úřad a postarat se o živnostenský list. Zde s Vámi úředníci projdou všechny potřebné dokumenty a během pár dní získáte dočasný výpis z živnostenského rejstříku.

Obstarejte si dočasný výpis z živnostenského rejstříku.

Návrh na zápis do obchodního rejstříku

Nyní máte v ruce dočasný výpis z živnostenského rejstříku a Vaše další kroky povedou k rejstříkovému soudu. Zde budete podávat návrh na zápis do obchodního rejstříku, který musí podepsat všichni obchodní jednatelé a jejich podpis musí být úředně ověřený. K samotnému návrhu je také třeba dodat určité přílohy. Ty jsou rozděleny do dvou skupin. Za celou společnost jde o:

 • společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu
 • oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské listy apod.)
 • listinu osvědčující právní důvod užívání místností, to znamená výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž společnost umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce
 • doklady o splnění vkladové povinnosti (potvrzení správce vkladů/banky, posudky znalců, apod.)

Další přílohy jsou podávány za jednatele jako takové a jedná se o:

 • výpis z rejstříku trestů starý maximálně 3 měsíce
 • čestné prohlášení jednatele, že je způsobilý k právním úkonům a splňuje podmínky provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání – podpis musí být opět úředně ověřen
Podejte návrh na zápis do obchodního rejstříku spolu s potřebnými přílohami.

Zápis do obchodního rejstříku

Nyní se blížíme do finále. Tato část bude ale trochu zdlouhavá, jelikož na samotný zápis do obchodního rejstříku můžete čekat až půl roku. Poté obdržíte Rozhodnutí o zápisu od rejstříkového soudu, které Vám bude zasláno doporučeně poštou.

Tímto krokem oficiálně vzniká společnost s ručením omezením a Vám tak nastává povinnost vedení účetnictví.

Čekání na Rozhodnutí o zápisu může trvat až půl roku.

Registrace u finančního úřadu

V tuto chvíli je společnost založena a Vaší první povinností je její registrace u příslušného finančního úřadu.

První povinností je registrovat společnost u finančního úřadu.

Se vznikem firmy souvisí i množství dalších úkonů, které je třeba provést. Přečtěte si například článek o tom, jak pro firmu zvolit ideální název.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Start kariéry Pracovní právo