Darování krve a nejen té – pro někoho přivýdělek | VímVíc.cz

Darování krve a nejen té – pro někoho přivýdělek

12. 03. 2018

Darování krve za peníze nebo bezplatně? A jak je to s darováním jiných tělních tekutin, jako jsou krevní destičky, plazma nebo spermie? Podívali jsme se, jak darování krve funguje.

Darování krve

Na co máte nárok při darování krve

Prodej krve, plazmy, destiček a dalších tekutin má dva rozměry. Z jedné strany může jít o finanční rozměr a způsob, jak přilepšit svému rozpočtu. Z druhé strany může jít o čistě nezištný akt, který má své benefity. Záleží na konkrétní osobě. Jedinou podmínkou je, aby vám nevadil odběr krve. Jak to tedy funguje?

V České republice se za darování krve ze zákona nesmí platit. Soukromá i veřejná centra toto pravidlo obcházejí poskytováním tzv. finanční náhrady, která činní 500 až 1000 Kč. Pokud krev bezplatně darujete, máte nárok na odečet od základu daně z příjmu a příspěvek na jízdné a občerstvení. Slevy na dani, které se dají uplatňovat v daňovém přiznání, jsou sepsané v článku pro rok 2022. V práci máte nárok na den pracovního volna s vyplacením plné mzdy. V konečném důsledku vyjdou obě varianty po finanční stránce téměř stejně.

Krev můžete darovat za finanční náhradu nebo bezplatně.

Darování krve v cizině

Darování krve za peníze je výrazně výhodnější v Německu nebo Rakousku. Základní částka začíná na 20 eurech, ale může se vyšplhat až na 100 euro. Bonusy získáte například za dlouhodobé darování, za přivedení nových dárců a podobně. Pravidla pro darování krve a plazmy jsou v Německu a Rakousku méně přísná, což v praxi znamená, že můžete darovat své tělní tekutiny výrazně častěji než v ČR. Pravidelné darování krve a plazmy pak může být téměř výhodnější než práce v Německu. Některé příhraniční kliniky s tím počítají, pravidelně inzerují na českých sociálních sítích a mají i český personál. Pokud podstoupíte odběr krve za finanční odměnu v zahraničí, nemáte nárok na odpočet ze základu daně. Vždy je ale třeba myslet na to, že zdraví je přednější než peníze.

Darování krve za peníze je výhodnější za hranicemi. Česká republika má přísná pravidla pro frekvenci darování.

Darování krve daně

Dárci krve, plazmy, krevních destiček a dalších částí těla, kteří tak učinili bezplatně, si mohou odečíst určitou částku ze základu daně z příjmu:

  • Darování krve (muži 4× do roka, ženy 3× do roka) – 3000 Kč za jeden odběr
  • Darování krevní plazmy, destiček a jiných částí krve (12× až 26× za rok) – 2000 Kč za jeden odběr
  • Darování kostní dřeně či orgánu – až 20 000 Kč

Aby se vám dárcovství promítlo do výše daní, musíte doložit potvrzení o odběru. V případě, že jste darovali v jednom roce víckrát, dostanete na konci roku souhrnné potvrzení od transfúzní stanice. Nárok pak doložíte dokladem, který vám vystaví Český registr dárců krvetvorných buněk nebo Český národní registr dárců kostní dřeně při registraci. V daňovém přiznání pak můžete odečíst maximálně 15 % ze základu daně, bez ohledu na to do jaké platové třídy patříte. Některé slevy na dani, které se dají uplatnit v daňovém přiznání, se mění. Odečtení částky za darování krve, plazmy, krevních destiček aj. zůstává stála aktuální.

Za každý odběr krve, plazmy a dalších si můžete ze základu daně z příjmů odečíst určitou částku v maximální výši 15 % ze základu daně.

Darování spermií a vajíček

Za darování spermií nebo vajíček si můžete přijít na slušné peníze. Zatímco darování spermií je bezbolestné, u darování vajíček jde o komplikovaný a náročný proces, při kterém musí žena podstoupit hormonální stimulaci, která je pro organismus velmi zatěžující. Darováním vajíček si v ČR můžete vydělat až 25 000 Kč, za hranicemi si přijdete na sumu v řádu stovek tisíc.

Kompenzace za darování spermií v ČR kolísá mezi 500 až 6000 korunami, podle vašeho dosaženého vzdělání a zdravotního stavu. V zahraničí lze dostat až dvojnásobek, ale je zde háček. V České republice máte zaručenou anonymitu, zatímco například v Německu nebo Rakousku jsou vaše údaje k nahlédnutí.

Darování vajíček a spermií je po finanční stránce výrazně výhodnější v zahraničí. Při darování spermií v zahraničí ale nemáte zaručenou anonymitu.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy