List vlastnictví: Kde a jak získáme výpis? | VímVíc.cz

List vlastnictví: Kde a jak získáme výpis?

07. 02. 2020

Zajímá vás, co je list vlastnictví a co vše obsahuje? Jaký je rozdíl mezi volně přístupným listem vlastnictví a tím, který vám vydá příslušný úřad? Dají se z něj zjistit věcná břemena či zástavní právo? A kolik stojí? Ačkoliv to mnoho lidí neví, list vlastnictví lze získat poměrně jednoduchým způsobem, který vás ani nemusí stát hříšné poplatky. Podívejte se náš návod, jak snadno zjistíte vše potřebné.

nemovitost

Kde a jak získáme výpis z listu vlastnictví?

List vlastnictví budete potřebovat v mnoha životních situacích. Typickými příklady jsou například koupě nemovitosti, vyřízení stavebního povolení či ohlášení stavby. Mějte na paměti, že při koupi nemovitosti je vždy primární krok si případnou nemovitost prověřit a to nejen z hlediska zatížení právy třetích osob, ale rovněž zda zde není omezení vlastnického práva. Opomenutí takové kontroly by vám mohlo v budoucnu přinést velkou míru nepříjemností.

V jiných případech budete muset prokazovat, že vlastníkem jste vy, aby stavební úřad příslušná povolení vydal. Je proto dobré vědět, kde ho získat! Některé informace můžete zjistit během minuty online a zdarma.

Co je list vlastnictví?

List vlastnictví, někdy zkráceně označován jako LV, je sestava popisných údajů, které se vážou ke konkrétní nemovitosti v příslušném katastrálním území. Je výpisem z katastru nemovitostí a veřejnou listinou, která prokazuje faktický a právní stav nemovitosti, která je na něm zapsána. Mnohdy se můžete setkat s pojmem „výpis z katastru nemovitostí“ oproti listu vlastnictví. Třeba v takové chvíli vědět, že se jedná o stejnou listinu a není mezi nimi rozdíl. List má své specifické označení, kterým je číslo, konkrétní pro dané katastrální území. Toto číslo se při opakovaném výpisu nikdy nemění .

Jako veřejná listina musí být opatřen příslušným datem, kulatým razítkem, podpisem úředníka včetně doložky o úhradě správního poplatku. Statut veřejné listiny je důležitý, při jednání s orgány veřejné moci nemusíte u veřejné listiny oproti soukromé dokazovat její pravost. Existuje zde vyvratitelná právní domněnka, že veřejná listina zakládá vůči druhému plný důkaz o původu listiny, o době jejího pořízení i o skutečnostech v ní uvedené. V případě potřeby pamatujte na to, že veřejná listina má vždy silnější důkazní sílu oproti soukromé.

Údaje obsažené na listu vlastnictví jsou platné k momentu jeho vydání, proto na něm nalezneme hodinu, minutu i sekundu, kdy byl vyhotoven. Částečné informace z listu vlastnictví lze najít i online na stránkách Katastrálního úřadu. Pro tyto účely je třeba znát název obce, kde daná nemovitost leží, katastrální území a číslo listu vlastnictví. Ne však nezbytně, vyhledávání podle LV není jedinou možností. Stránky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, nabízí mnoho alternativ na základě, kterých lze v katastru nemovitostí hledat. A to především podle parcely, stavby, jednotky, práva stavby, čísla řízení, mapy či katastrálního území. Návod, kde list vlastnictví získat, naleznete níže.

Stačí mi částečný výpis z katastru?

Záleží, na co takové informace potřebujeme a zda budeme listinu někde předkládat. Na základě výše uvedených možností lze vyhledat list vlastnictví, na kterém je možné online bez dálkového přístupu vidět částečné informace. Těmi jsou především číslo listu vlastnictví, na kterém je nemovitost zapsána, jde-li o budovu s více bytovými jednotkami, pak veškerá čísla LV, příslušných ke každé bytové jednotce. .

Nalezneme zde parcelní čísla, vlastnické právo s trvalým pobytem dotyčného či omezení vlastnického práva. V případě tohoto však pouze zmínku o takovém omezení. List vlastnictví vydaný příslušným úřadem je schopen nám říct na základě čeho bylo zástavní právo zapsáno a rovněž také v jaké výši. Lze se tak poměrně snadno dozvědět např. o hypotéce, která je vázána na nemovitost, konkrétní banku či dokonce výši tohoto závazku. Avšak například pro ohlášení stavby a doložení, že jste skutečně vlastníkem dané parcely, by vám měl standardně částečný výpis, který lze získat zdarma online, stačit.

V případě, že si vyžádáme úplný výpis z katastru nemovitostí, bude obsahovat sedm označených částí, z nichž každá z nich vypovídá o něčem jiném:

  • část Aoznačuje vlastníka nemovitosti;
  • část Bvymezuje dané nemovitosti;
  • část B1uvádí jiná práva k nemovitostem, jako je například zástavní právo nemovitosti u hypoték;
  • část Cvyjmenovává veškerá omezení vlastnického práva, jako např. předkupní právo, věcná břemena, zástavní práva, exekuce či omezení disponovat s nemovitostí;
  • část Dobsahuje poznámky katastrálního úřadu jakožto i uvedení listin, z nichž se při zápisu vycházelo;
  • část Euvádí veškeré nabývací tituly a jiné podklady k zápisu;
  • část Fje závěrečnou částí, kde jsou vypsány zemědělské pozemky z části B, dozvíme se zde rovněž kód bonitované půdně ekologické jednotky.
land

Kde lze získat list vlastnictví?

Chcete-li si ušetřit čas, můžete výpis z katastru nemovitostí získat online. Jedná se o službu ČÚZK nazvanou dálkový přístup. Ta je placená a umožňuje registrovaným uživatelům on-line přístup k údajům, které katastr nemovitostí obsahuje. Pro práci s dálkovým přístupem se uživatel musí registrovat a získat přístupové kódy. Postup úřad poměrně podrobně vysvětluje na svých stránkách. Cena za každou stranu listu vlastnictví je 50,-Kč, které poměrně snadno zaplatíte online platbou. Obrovskou výhodou dálkového přístupu je snadná dostupnost veškerých veřejných dokumentů katastru nemovitostí bez nutnosti příslušný úřad či kontaktní místa veřejné správy osobně navštěvovat.

Docela snadno při využívání dálkového přístupu zjistíte i další informace, jako jsou informace o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, přehled vlastnictví, evidence práv pro osobu, průběh konkrétního řízení či zobrazení přehledové a katastrální mapy. Lze dálkovým přístupem rovněž získat kopii katastrální mapy v pdf, speciální výstupy určené pro odborníky či údaje o dosažených cenách nemovitostí.

Dále lze výpis z katastru nemovitostí získat na kterémkoliv katastrálním úřadě. Rovněž ho lze získat na kontaktním místě veřejné zprávy Czechpoint, tedy na poštách, úřadech obcí a městských částí, krajských úřadech, u notářů, na zastupitelských úřadech či na pracovištích Hospodářské komory České republiky.

Pokud však nemáte čas jedno z míst navštívit osobně a ani nechcete využívat dálkový přístup ČÚZK, můžete zaslat katastrálnímu úřadu písemnou žádost. Po uhrazení správního poplatku úřad zašle výpis poštou, nutné je však počítat s lhůtou 30 dní na vyřízení. Lze také požádat pomocí CzechPOINTu.

Pokud si nevíte rady, zda vám postačí částečný výpis či potřebujete úplný, neváhejte se zeptat. Ať již úřadu, banky či soudu, zkrátka toho, pro koho výpis potřebujete. Mnohdy částečný postačí a můžete tak snadno ušetřit nemalé peníze. Někdy se stává, že je list vlastnictví opravdu obsáhlým dokumentem a to již lze mluvit o stovkách korun.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Investice a spoření