Vyřízení řidičského průkazu | VímVíc.cz

Vyřízení řidičského průkazu

14. 03. 2018

Brzy vám skončí platnost řidičského průkazu a nevíte, kde si zařídit nový? Jezdit s propadlým řidičským oprávněním se skutečně nevyplatí, tak jsme si pro vás připravili článek plný rad, jak postupovat, kde si o nový průkaz můžete zažádat a jak dlouho na nový průkaz budete čekat.

Výměna řidičského průkazu

Kde vyměnit řidičský průkaz?

Zájem o řízení aut stále roste, stejně jako automobilový průmysl samotný. Řízení s sebou nese ale určitou odpovědnost a mimo jiné je také důležité si ohlídat platnost vašich dokladů, které vás k řízení opravňují.

Ve chvíli, kdy vám končí platnost řidičského průkazu, zařiďte si co nejdříve výměnu za nový. Do loňského roku bylo nutné dorazit na úřad, pod který spadáte. Od roku 2018 je ale možné vydání řidičského průkazu mimo trvalé bydliště. To tuto situaci příjemně usnadňuje, jelikož řada lidí má přechodné bydliště značně vzdálené od svého trvalého. S tím se pojí i novinka, že kvůli změně trvalého bydliště nemusíte průkaz měnit, informace již není nutná.

Zařídit výměnu ŘP si již můžete po celé ČR bez ohledu na vaše trvalé bydliště.

Nicméně pozor! Pokud vám byla možnost řízení pozastavena nebo omezena, veškerá administrativa spojená se žádostí o nový průkaz musí proběhnout znovu na úřadu v místě trvalého bydliště.

Kdy o výměnu žádat a kolik nový řidičák stojí?

Pokud by někdo byl tak akční a chtěl si vyměnit řidičák co nejdříve, pak je tu pro něj informace, že o nový doklad si lze žádat nejdříve 3 měsíce před koncem platnosti starého průkazu.

Klasické vydání nového řidičského průkazu trvá zpravidla až 20 dnů, proto je dobré si o výměnu zažádat alespoň měsíc předtím, než vám propadne starý průkaz. Pokud byste to ale přece jen nechali na poslední chvíli, existuje ještě možnost si zaplatit za expresní vystavení řidičského průkazu. V takovém případě na jeho vydání čekáte pouhých 5 dnů.

Žádat o výměnu ŘP lze nejdříve 3 měsíce před koncem jeho platnosti.

Jestliže si o nový mezinárodní řidičský průkaz (velmi výhodný při hledání práce v zahraničí) budete žádat včas a vystačíte si s lhůtou 20 dnů, potom je výměna zdarma, jelikož je osvobozena od správního poplatku. Pokud ovšem budete potřebovat vyměnit propadlý řidičský průkaz za nový co nejrychleji a využijete tedy expresního vydání do 5 dnů, potom si připravte 500 Kč na zaplacení správního poplatku.

Výměna propadlého řidičského průkazu, stejně jako vyřizování průkazu v případě ztráty, odcizení, rozšíření řidičského oprávnění, změny údajů apod. stojí od července 2018 rovných 200 Kč.

Co je pro výměnu řidičského oprávnění potřeba?

Než vyrazíte na úřad, ujistěte se, zda s sebou máte všechny náležitosti pro výměnu řidičského průkazu. Kromě starého řidičáku totiž potřebujete následující:

  • žádost o vydání ŘP – najdete ji přímo na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

Ještě minulý rok byste s sebou museli mít také průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm. Od roku 2018 vás ale na nový řidičský průkaz vyfotografují přímo na úřadě.

Povinná výměna ŘP je zdarma, připravte si pro ni jen platný doklad totožnosti a vyplněnou žádost o výměnu.

Co když řidičský průkaz nestihnu vyměnit?

Pokud se přece jen dostanete do situace, že propadlý řidičský průkaz vyměnit nestihnete, doporučujeme v tu chvíli za volant nesedat a nový doklad si zařídit co nejrychleji. Za jízdu s propadlým řidičským průkazem vám totiž hrozí pokuta až 2 500 Kč.

Končící platnost neznamená, že přestanete řídit

Možná si říkáte, že řidičský průkaz už měnit nebudete, jelikož už nechcete jezdit. Tak to ale bohužel nefunguje. Pokud se rozhodnete, že nadále nechcete být řidičem, musíte tuto skutečnost ohlásit na příslušný úřad.

Oznámení musíte podat písemně a musíte v něm uvést:

  • jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění
  • adresu trvalého pobytu držitele řidičského oprávnění
  • datum a místo narození
  • rodné číslo držitele řidičského oprávnění
  • datum udělení řidičského oprávnění

Pokud budete písemnost odevzdávat na úřad osobně, pak si připravte také občanský průkaz, v případě zaslání žádosti poštou, přiložte k oznámení jeho kopii. Počítejte také s tím, že pokud se vzdáváte řidičského oprávnění, musíte řidičský průkaz na úřadě odevzdat.

Čtěte také náš článek „Jak na přepis vozidla“.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Ze života Ze života firem a kanceláří