Výměna řidičského průkazu | VímVíc.cz

Prošlá platnost řidičského průkazu: Jak na výměnu řidičského průkazu 2021

14. 03. 2018

Zájem o řízení aut stále roste, stejně jako automobilový průmysl samotný. Řízení s sebou nese ale určitou odpovědnost. Na každý automobil musí mít řidič sjednané povinné ručení, a kromě toho je také důležité si ohlídat platnost dokladů, které k řízení opravňují. Bez platných dokladů se řidič může dočkat tučné pokuty, propadlý řidičák může stát řidiče i tisíce korun. Komplikované administrativní procesy často mohou žadatele o nové doklady vyděsit. Není se však čeho obávat, podat žádost o řidičský průkaz není nic složitého. Navíc jsme pro vás připravili podrobný návod, jak na to.

Kde podat žádost o výměnu řidičského průkazu

Žádost o výměnu řidičského průkazu lze podat na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Dřívější ustanovení, že je nutné žádat v místě trvalého bydliště, již není platné. Podat žádost o řidičský průkaz mimo místo trvalého bydliště je řidičům umožněno od roku 2018. To představuje velkou výhodu především pro lidi, kteří žijí ve velké vzdálenosti od místa, kde mají trvalé bydliště přihlášené. S touto změnou se pojí ještě jedna příjemná záležitost, a to, že kvůli změně trvalého bydliště již není nutné měnit řidičský průkaz.

Zařídit výměnu ŘP si již můžete po celé ČR bez ohledu na vaše trvalé bydliště.

Pozor si však řidiči musí dát na výjimky. V případě, že byla řidiči možnost řízení automobilu pozastavena nebo omezena, veškerá administrativa spojená se žádostí o nový průkaz musí proběhnout znovu na úřadu v místě trvalého bydliště. Tedy pokud byl řidiči řidičský průkaz odebrán, musí podat žádost o vrácení řidičského průkazu na úřadu v místě trvalého bydliště.

Doba vyřízení řidičského průkazu

Doba vyřízení řidičského průkazu je až 20 dnů, proto je dobré si o výměnu zažádat alespoň měsíc před termínem, kdy bude prošlá platnost řidičského průkazu. Nejdříve lze podat žádost o výměnu řidičského průkazu 3 měsíce před vypršením doby jeho platnosti. Obvykle ale úřady zvládají žádosti vyřídit během dvou týdnů. Výjimku tvoří expresní vyřízení žádosti, které je možné do pěti dnů. Tato služba je však zpoplatněna částkou 700 Kč. Pokud tedy není expresní vyřízení nutné, je lepší si zažádat včas a nechat si vystavit nový řidičský průkaz zdarma.

Žádat o výměnu ŘP lze nejdříve 3 měsíce před koncem jeho platnosti.

Kolik stojí vyřízení řidičského průkazu?

V době, kdy řidiči platí tisícové částky za pojištění, provoz auta a úvěry na auto, je příjemné, že alespoň výměna řidičského průkazu je zdarma. Přesněji řečeno, výměna řidičského průkazu je zdarma, pokud je provedena v zákonem stanovené lhůtě. Poplatek řidič zaplatí v případě, že má zájem o expresní výměnu řidičského průkazu do 5 dnů, kdy poplatek za rychlé vyřízení činí 700 Kč. Další poplatek ve výši 200 Kč je spojen s potřebou úpravy údajů uvedených v řidičském průkazu. Poplatek ve výši 200 Kč je také účtován při výměně řidičského průkazu v důsledku jeho ztráty, poškození, odcizení nebo zničení.

Na trhu je mnoho možností na pojištění auta. S výběrem může pomoci povinné ručení srovnání. Jedná se o online nástroj, kdy povinné ručení srovnání ukáže dle zadaných parametrů nejvhodnější produkt na míru řidiči.

Výměna řidičského průkazu – co k ní potřebujete?

Výměna řidičského průkazu je spojena se splněním určitých náležitostí, a to především v souvislosti s doložením potřebných formulářů a dokladů. Při vyřízení řidičského průkazu je na úřadu nutné předložit:

  • Žádost o vydání řidičského průkazu – dostupná přímo na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a
  • a starý řidičský průkaz.

S novými pravidly odpadla povinnost doložit k dokumentům i průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 × 4,5 cm. Od roku 2018 řidiči pořídí digitální fotografii přímo na úřadě.

Povinná výměna ŘP je zdarma, připravte si pro ni jen platný doklad totožnosti a vyplněnou žádost o výměnu.

Platnost řidičského průkazu – kdy podat žádost o nový řidičský průkaz

Platnost řidičského průkazu pro řidiče motocyklů a osobních vozidel je 10 let. U řidičů nákladních automobilů a autobusů je doba platnosti 5 let. Žádost o nový řidičský průkaz je možné podat nejdříve 3 měsíce před tím, než bude prošlá platnost řidičského průkazu. Úřad má na vyřízení žádosti 20 dní, pokud si tedy řidič nechce připlatit za rychlé vyřízení, je vhodné podat žádost s určitým předstihem, tedy alespoň měsíc před vypršením lhůty platnosti řidičského průkazu. Pokud by řidič nestihl žádost vyřídit včas a usedl za volant automobilu s neplatným řidičským průkazem, může mu být účtována pokuta ve výši až 2 000 Kč, v případě soudního řízení se částka může vyšplhat až na 2 500 Kč.

Pozor také na případy, kdy se řidič rozhodne, že už řidičský průkaz nepotřebuje a jednoduše si ho neprodlouží. Pokud se kdokoliv rozhodne, že už nechce být dále řidičem, nestačí nechat projít lhůtu platnosti řidičského průkazu. Je nutné tuto skutečnost oficiální cestou ohlásit na příslušný úřad, a to písemnou formou. K ohlášení slouží formulář s názvem “Oznámení o vzdání se řidičského oprávnění”. Formulář je ke stažení na webových stránkách Ministerstva dopravy. Každá žádost také musí obsahovat předepsané náležitosti, a to:

  • Jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění,
  • adresu trvalého pobytu držitele řidičského oprávnění,
  • datum a místo narození,
  • rodné číslo držitele řidičského oprávnění a
  • datum udělení řidičského oprávnění.

K podání platné žádosti se musí řidič také prokázat dokladem totožnosti a spolu se žádostí odevzdat řidičský průkaz na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností.

Čtěte také náš článek „Jak na přepis vozidla“.

Žádost o vrácení řidičského průkazu

Žádost o vrácení řidičského průkazu musí podat osoba, která řidičský průkaz pozbyla, na úřadě obce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště žadatele. Nejdříve je možné podat žádost o vrácení řidičského průkazu po uplynutí doby jednoho roku od pozbytí řidičského oprávnění. Žádost o vrácení řidičského průkazu je možné podat osobně u přepážky registru řidičů, poštou s ověřeným podpisem žadatele nebo podat žádost na úřad online prostřednictvím datové schránky. O rozhodnutí, které příslušný úřad v souvislosti s touto věcí učinil, je pak žadatel informován telefonicky, případně e-mailem.

Ztráta řidičského průkazu

Ztráta řidičského průkazu je v každém případě nepříjemná věc, dobrou zprávou ale je, že ji řidič může vyřídit na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Pro nahlášení ztráty řidičského průkazu není zákonem stanovena maximální lhůta, vzhledem k důležitosti a potřebnosti tohoto dokladu se však rozhodně nevyplatí nahlášení odkládat. Lhůty a poplatky spojené s novým řidičským průkazem jsou stejné, jako v případě řádné výměny dokladu, navíc však zadatel zaplatí poplatek 200 Kč za vyhotovení průkazu do dvaceti dnů.

Jak podávají žádost o řidičský průkaz cizinci

V České republice si mají také možnost podat žádost o řidičský průkaz cizinci, nicméně měli by se připravit na složitý administrativní proces. První podmínkou k získání českého řidičského oprávnění je absolvování kurzu autoškoly. Po absolvování kurzu si mohou příslušníci cizích států podat žádost o řidičský průkaz. K žádosti je nutné doložit průkaz totožnosti, přihlášku do autoškoly a záznam o úspěšných zkouškách způsobilosti k řízení motorových vozidel, potvrzení o zdravotní způsobilosti a průkazovou fotografii. Dále musí cizinci dokázat, že se zdržují na území České republiky nejméně 185 dní a doložit, že zde mají trvalé nebo přechodné bydliště. Jako důkaz mohou použít například nájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí, potvrzení o přechodném pobytu, nájemní smlouvu, potvrzení o studiu atd.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata: