Rodný list a jeho ztráta: Co dělat? | VímVíc.cz

Rodný list a jeho ztráta: Co dělat?

26. 03. 2018

Věci se ztrácejí snadno, co ale dělat když se vám zatoulá třeba rodný list? O jeho opětovné vydání můžete žádat pouze na jediném místě. Připravte se ale na hromadu papírování a zaplacení správního poplatku.

Rodný list a jeho ztráta: Co dělat?

Vyřízení duplikátu

Pokud ztratíte rodný list, musíte si žádat o tzv. duplikát. Tento dvojník vašeho původního rodného listu je skutečně naprosto totožný, takže mezi originálem a duplikátem nenajdete rozdíl. Rodné listy se řeší vždy na městském úřadu, případně úřadu dané městské části, stejně jako například výměna občanského průkazu nebo jeho ztráta. V případě rodného listu si musíte zajít na odbor správních agent, konkrétně na oddělení matriky.

Výměna občanského průkazu: Tam, kde jste se narodili

Ve většině případů, kdy je potřeba něco řešit na úřadě, řešíte příslušné pracoviště podle adresy trvalého bydliště. Pokud ale řešíte záležitosti, jako je právě například ztráta rodného listu, pak se obracíte na úřad příslušný vašemu místu narození.

Duplikát rodného listu lze zařídit pouze tam, kde jste se narodili.

Nemocnice, ve které jste se narodili, vždy patří pod nějaký obvod či městskou část daného města. Městský úřad, pod který nemocnice patří, pak má v knize narození zapsané vaše údaje, jako je jméno, datum narození a podobně. Na takovém úřadě vám pak mohou vystavit duplikát rodného listu, jiný úřad vám pak bohužel pomoci nedokáže.

Pokud jste se narodili v Praze před rokem 1950, rovnou zamiřte do oddělení starých matrik Úřadu městské části Praha 1. Tam jsou shromážděny všechny informace o narozeních před tímto rokem. Úřad sídli ve Vodičkově ulici.

Co si vzít s sebou na úřad

Když jdete žádat o vystavení nového rodného listu, nezapomeňte si s sebou vzít hlavně svůj občanský průkaz. Pokud jste ale například uzavřeli manželství a už máte jiné příjmení než při narození, pak si pro jistotu vezměte také oddací list. Není to sice povinnost, ale ušetříte si tím moře času, které by zabralo vyhledávání v interním systému.

K žádosti vám stačí doklad totožnosti a peníze na správní poplatek.

Nezapomeňte také na to, že duplikát rodného listu není tak úplně zadarmo. Na zaplacení správního poplatku si připravte 100 Kč. Správní poplatek se platí, například také když si zřizujete živnostenský list nebo žádáte o vystavení pasu.

Žádat za vás může i sestřenice nebo kamarád.

Pokud si duplikát z nějakého důvodu nemůžete zařídit vy sami, není problém za sebe někoho na úřad poslat. Stačí, když dotyčný bude u sebe mít doklad totožnosti a nějaký dokument, kterým potvrdí, že jste v příbuzenském poměru. Poslat můžete ale i svou přítelkyni nebo kamaráda, který pak k žádosti bude muset přiložit úředně ověřenou plnou moc a předložit svůj doklad totožnosti.

Žádat můžete i poštou

Ne každý z nás má možnost si na úřad dojet osobně a ani nemá nikoho, koho by tam poslal. Pak zůstává varianta, zažádat si o duplikát poštou.

V písemné žádosti je nutné uvést následující:

  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • adresu trvalého bydliště
  • adresu, na kterou chcete duplikát zaslat

K žádosti do dopisu vložte 100 Kč na zaplacení správního poplatku a ideálně vše odešlete jako doporučené psaní. Tak budete moci dopis sledovat a přesně zjistit, kde se nachází.

Co když bydlím v zahraničí?

Jestliže bydlíte v zahraničí, existuje možnost, nechat si duplikát rodného listu zaslat i tam. Ovšem v takové situaci rozhoduje, zda v dané zemi existuje možnost doručení psaní „do vlastních rukou“. V případě, že tomu tak není, úřad vám duplikát nedoručí a vy musíte situaci vyřešit jinak.

Ztráta rodného listu se hlásit nemusí

Rodný list je jiná záležitost než občanský nebo řidičský průkaz. Pokud ztratíte osobní či cestovní doklad je vaší povinností to nahlásit na Policii ČR. V případě kdy ztratíte rodný list, tato povinnost ovšem nevzniká. Pokud by vám ho někdo ukradl, nahlaste to společně s dalšími odcizenými věcmi.

Tip: Přečtěte si také, jak postupovat při ztrátě řidičáku. Podívejte se na podrobný návod, jak podat žádost o nový řidičský průkaz.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Ze života firem a kanceláří