Kdo je filantrop a jak se rozvíjí filantropie v ČR? | VímVíc.cz

Kdo je filantrop a jak se rozvíjí filantropie v ČR?

20. 11. 2019

Mohlo by se zdát, že se v našem Magazínu zabýváme pouze penězi, HR, pracovním právem, bankovními produkty a aktuálními tématy ze světa businessu a péče o domácnost, ale naše spektrum zájmu je doopravdy široké, proto jsme se dnes rozhodli věnovat naši pozornost filantropii v České republice. Vysvětlíme si, co se pod pojmem filantropie skrývá, podíváme se na rozsah a dosah filantropie v České republice, představíme si nejznámější české filantropické organizace, vyjmenujeme nejvýraznější osobnosti filantropie v ČR a možná nalezneme filantropa ukrytého i ve Vás.

Jak se rozvíjí filantropie v ČR, čeští filantropové, jak na dobročinnost

Filantropie

Možná si myslíte, že termín filantropie je nějaký odborný název pro něco, co prochází naprosto mimo Vás, ale opak je pravdou, Vy procházíte téměř denně okolo filantropického úkazu. Co tím myslíme? Není dne, kdy byste v prostorách městské hromadné dopravy nepotkali nějaké mladé studenty, důchodce, tělesně postižené nebo brigádníky, kteří Vás žádají, abyste přispěli na psí útulky, dětské domovy nebo nejrůznější nemoci a jejich léčbu. Už Vám svítá? Ano, filantropie je oficiálním názvem pro dobročinnost.

Význam slova filantropie pochází z řečtiny a přeneseně znamená lásku k člověku. Jedná se o dobročinně motivovanou činnost jakými jsou například věcné dary, peníze, sbírka potravin nebo oblečení, služby zdarma či dárcovství krve, apod. Člověk, který vykonává dobročinnou aktivitu, obvykle poté slýchá chválu od ostatních, obdarování, obdarovaná instituce mu jsou vděční a jeho může u srdce hřát, že vykonal dobrý skutek.

Filantropismus

Nutno říci, že velmi často dochází k záměně významu termínů filantropie a filantropismus, vysvětlíme si tedy rozdíl mezi nimi. Zatímco u filantropie jde o dobročinnost, filantropismus byl pedagogický směr na přelomu 18. a 19. století, který se inspiroval ideami Jeana-Jacquesa Rousseaua, francouzského filozofa, který propagoval přirozenou výuku.

Jak se rozvíjí filantropie v ČR, čeští filantropové, jak na dobročinnost

Firemní filantropie

Charitě a dobročinným aktivitám se nevěnujeme pouze jako jedinci, ale spousta firem v České republice aktivně přispívá na nejrůznější dobročinné účely, odvádějí například část výdělku vybrané nadaci nebo se angažují v zásobování rozvojových zemích, přispívají na nejrůznější nadace, apod. Jedná se o tzv. firemní filantropii. Tyto firmy jsou poté označovány jako lidumilné a prospolečenské, obvykle si také nejrůznějšími benefity hýčkají své zaměstnance.

Jak se může firma dobročinně angažovat?

 • peněžní příspěvky
 • věcné dary
 • poskytnutí služeb zdarma
 • zapůjčení produktů, majetku
 • partnerství s neziskovou organizací
 • dobrovolná práce zaměstnanců, aj.

Kde všude se dá filantropie uplatnit?

Za pomoci filantropických činů šíříme dobro a zlepšujeme celkovou kvalitu života těch, kteří jsou v nejrůznějších směrech nějakým způsobem znevýhodněni oproti ostatním, např.:

 • nemocným lidem na léky nebo na příslušenství, které jim alespoň trochu usnadní život
 • drogově závislým
 • na opuštěná a nemocná zvířata
 • lidem bez domova
 • dětem z rozvojových zemí
 • starým lidem bez rodiny
 • humanitní pomoc
 • dárcovské SMS
 • sbírky na konkrétní jedince nebo instituce, apod.
Dobrovolníci - dobročinnost, filantropie, filantropie v České republice

Filantrop

Poté, co jsme si definovali filantropii, není těžké vysvětlit, kdo je filantrop. Filantrop je tedy člověk, který se aktivně angažuje v dobrovolnické činnosti, přispívá na charitu, penězi nebo movitými věcmi, daruje krev nebo například pomáhá udržovat kvalitu životního prostředí. Dobročinnost není pouze o penězích, čas věnovaný charitě má v tomto směru rovnocennou hodnotu jako peníze, rovněž dárcovství krve nebo účast na dobročinných akcích. Všechny tyto úctyhodné činnosti jsou zpodobněním filantropie.

Filantropie v České republice

Již v 19. století a dříve tomu tak také bylo, že bohatí přispívali chudým, sirotkům, klášterům, hospicům, atd. Tato podoba společenské hierarchie zůstala až do současnosti. Současná podoba filantropie se utvářela až po roce 1989, kdy vznikl nový zákon o občanských sdruženích a nadacích, který umožnil vznik neziskového sektoru. Od této doby byla zakládáno velké množství neziskových organizací a nadací. Neziskové organizace a nadace jsou spravovány Ministerstvem financí ČR.

Nejznámější charitativní organizace registrované v ČR

 • ADRA
 • Bílý kruh bezpeční
 • Červený kříž
 • Člověk v tísni
 • Dobrý anděl
 • Fond ohrožených dětí
 • Charita Česká republika
 • Klokánek
 • Konto bariéry, aj.

Čeští filantropové

Rádi bychom Vám představili 2 uznávané české filantropy současnosti: Petr Sýkora a Tomáš Slavata.

Petr Sýkora

Petr Sýkorat vystudoval Vysokou školu ekonomickou a je držitelem titulu MBA (Master of Business Administration). Sýkora je zakladatel společnosti Papirius, firmy s kancelářskými potřebami. V roce 2006 Sýkora firmu odprodal americké společnosti Office Depot.

V roce 2011 založil spolu s Andrejem Kiskou (bývalý slovenský prezident a zapřísáhlý filantrop) nadaci Dobrý anděl, která podporuje rodiny s dětmi, jejichž život je sužován nemocí, rodiče nebo dítěte. V roce 2015 obdržel Cenu Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost.

Tomáš Slavata

Tomáš Slavata je aktivní sportovec, který se kvůli vlastnímu krušnému dětství rozhodl věnovat aktivně charitě a dobročinnosti. Jeho pozornost se soustřeďuje z většiny na děti z problémových rodin a na jejich adaptaci a začlenění. Sám si z dětského domova osvojil své 2 synovce a adoptoval dalšího chlapce, které společně vychovává.

Jeho hlavním cílem je solidarita mezi dětmi bez ohledu na jejich společenské postavení.

Myslíme si, že každý z nás by v sobě měl najít malý kus filantropa a věnovat se dobročinnosti. Jak jsme si v článku vysvětlili, filantropie není pouze o penězích, dobré skutky mohou mít různé formy. Spolu můžeme dokázat, že každé malé gesto, každý dobrý skutek je po zásluze odměněn a právě spolu utváříme lepší společnost, kvalitnější život pro všechny a pečujeme o naši planetu.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Ze života firem a kanceláří Ze života zaměstnanců