Filantropie | Čeští i světoví filantropové | VímVíc.cz

Filantrop: Význam slova i filantropie samotné

03. 08. 2021

Filantropie má obrovský dosah nejen v České republice, ale i ve světě. O co přesně se jedná a jaký má dopad na každého z nás? Kdo nebo co je filantrop? Jaké jsou důsledky filantropie v České republice, jaký má filantrop význam pro společnost a které organizace se u nás na filantropii podílí nejvíce?

Co říká o pojmu filantropie slovník

Ačkoliv by si leckdo mohl myslet, že se ho filantropie vůbec netýká, opak je pravdou. Filantropie je všude kolem nás a obklopuje člověka v běžném životě, aniž by si to uvědomoval. Asi každý už ve městě potkal mladé studenty, důchodce, tělesně postižené nebo jiné brigádníky, kteří žádají příspěvek na psí útulky, nemocné pacienty nebo děti. A přesně tihle lidé vnáší do života ostatních dávku filantropie. Jedná se totiž o oficiální název pro dobročinnost.

A co říká o pojmu filantropie slovník? Význam slova filantropie pochází z řečtiny a přeneseně znamená lásku k člověku. Jedná se o dobročinně motivovanou činnost, jakou jsou například věcné dary, peníze, sbírka potravin nebo oblečení, služby zdarma, dárcovství krve apod. Filantropie je zkrátka jedním z nejlepších způsobů, jak zhodnotit peníze .

Filantropismus

Velmi často dochází k záměně významu termínů filantropie a filantropismus. Tyto dva pojmy však nemají mnoho společného. Zatímco u filantropie jde o dobročinnost, filantropismus byl pedagogický směr na přelomu 18. a 19. století, který se inspiroval ideami Jeana-Jacquesa Rousseaua, francouzského filozofa, který propagoval přirozenou výuku.

Firemní filantropie

Charitě a dobročinným aktivitám se nevěnují pouze jedinci. Také mnoho firem v České republice aktivně přispívá na nejrůznější dobročinné účely. Odvádějí například část výdělku vybrané nadaci, angažují se v zásobování rozvojových zemí, přispívají na nejrůznější nadace apod. Jedná se o tzv. firemní filantropii. Tyto firmy jsou poté označovány jako lidumilné a prospolečenské, obvykle si také nejrůznějšími benefity hýčkají své zaměstnance. Majitelé takových společností dobře ví nejen, v čem podnikat , ale i jak se svými zisky naložit.

Jak se může firma dobročinně angažovat?

Způsobů, jak se zapojit do dobročinné činnosti, mají jednotlivci i firmy mnoho. Záleží na jejich zaměření, uvážení, finančních i organizačních možnostech, pro co se rozhodnou. Zapojit mohou v případě zájmu i své zaměstnance, kteří se dobročinnosti věnují obvykle po práci. Je to pak pro ně v podstatě brigáda na doma , ale pomohou navíc dobré věci. Nejčastěji se firmy angažují těmito způsoby:

 • Peněžní příspěvky,
 • věcné dary,
 • poskytnutí služeb zdarma,
 • zapůjčení produktů nebo majetku,
 • partnerství s neziskovou organizací,
 • dobrovolná práce zaměstnanců aj.

Kde všude se dá filantropie uplatnit?

Za pomoci filantropických činů je šířeno dobro a zlepšována celková kvalita života těch, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni oproti ostatním. Často se jedná o rodiny s postiženým dítětem, které nezvládají žít z platu rodičů. Rodiče navíc musí vzhledem k časové náročnosti péče o nemocného často podat výpověď z pracovního poměru a potřebují podporu ostatních. Kromě toho se filantropie zaměřuje například na:

 • Příspěvky nemocným lidem na léky nebo příslušenství, které jim usnadní život,
 • drogově závislé,
 • opuštěná a nemocná zvířata,
 • lidi bez domova,
 • děti z rozvojových zemí,
 • staré lidi bez rodiny,
 • humanitární pomoc,
 • dárcovské SMS,
 • sbírky na konkrétní jedince nebo instituce apod.

Filantropie v České republice

Již v 19. století bohatí přispívali chudým, sirotkům, klášterům, hospicům atd. Tato podoba společenské hierarchie se uchovala až dodnes. Současný obraz filantropie se utvářel až po roce 1989, kdy vznikl nový Zákon o občanských sdruženích a nadacích, který umožnil vznik neziskového sektoru. Od té doby bylo zakládáno velké množství neziskových organizací a nadací. Tak kdo je filantrop? Vlastně kdokoliv, nejen nezisková organizace. Ti největší filantropové dobře ví, jak generovat zisk a jaké jsou druhy zisku, a navíc velkou část z něj věnují na dobročinné účely.

Nejznámější charitativní organizace registrované v ČR:

 • ADRA,
 • Bílý kruh bezpečí,
 • Červený kříž,
 • Člověk v tísni,
 • Dobrý anděl,
 • Fond ohrožených dětí,
 • Charita Česká republika,
 • Klokánek,
 • Konto bariéry aj.

Filantrop – význam slova

Poté, co je vysvětleno slovo filantropie, u pojmu filantrop význam slova není těžké uhodnout. Filantrop je člověk, který se aktivně angažuje v dobrovolnické činnosti, přispívá na charitu penězi nebo movitými věcmi, daruje krev nebo například pomáhá udržovat kvalitu životního prostředí. Dobročinnost není pouze o penězích, čas věnovaný charitě má v tomto směru rovnocennou hodnotu jako peníze, rovněž tak dárcovství krve nebo účast na dobročinných akcích. Všechny tyto úctyhodné činnosti jsou zpodobněním filantropie. Ať už se zabývá jakoukoliv formou činností, pro společnost je každý filantrop významný. Největší starostí filantropa není hledat, jaký má jeho výplatní páska vzor, a kolik peněz má na útratu, ale jak může přispět ke zlepšení společenské situace.

Kdo je filantrop aneb čeští i světoví filantropové

Zeptáte-li se někoho, kdo nebo co je filantrop nebo lépe řečeno, kdo je největší filantrop, bezesporu začnou padat jména jako Jeff Bezos, Bill Gates nebo Warren Buffet. Z českého prostředí mezi nejznámější mecenáše patří manželé Vlčkovi, Karel Janeček nebo nedávno zesnulý Petr Kellner. Každý z nich se zabývá jinou oblastí podnikání, často jsou to investice do nemovitostí nebo IT. Filantropové jsou všude kolem nás, o některých je slyšet více, o některých méně. A někdy ti, kteří nejsou příliš známí, darují nejvíce.

Bill Gates – filantrop známý po celém světě

Bill Gates je zakladatelem společnosti Microsoft. V minulosti se několikrát stal nejbohatším člověkem na planetě, o své bohatství se nicméně dělí se společností. Spolu s bývalou manželkou Melindou založili a vedou nadaci, která ve velké míře podporuje děti ze sociálně slabších rodin ve studiu a umožňuje jim nástup na vysokou školu. Soustředí se také na podporu některých odvětví zdravotnictví, například na výzkum dětské obrny, financovali také rozsáhlé očkování dětí v afrických zemích .

J.K. Rowlingová – žena filantrop

Významným filantropem samozřejmě může být i žena, v tomto případě světově proslulá spisovatelka a autorka ságy o Harrym Potterovi, J.K. Rowlingová. Před tím, než se sama stala slavnou autorkou a prodala miliony výtisků svých knih, se potýkala s finanční krizí. Rowlingová byla jedním z lidí, kteří si na úspěch museli počkat. Snad stokrát hledala pro svůj životopis vzor ke stažení zdarma , obešla několik vydavatelství, a přesto se jí dlouhou dobu nedařilo a strádala. Z těchto důvodů se v současné době věnuje především projektům na podporu boje s chudobou.

Jeff Bezos a MacKenzie Scottová

Jeff Bezos je zakladatel prodejní platformy Amazon a jeden z pěti nejbohatších lidí na světě. Zároveň byl v roce 2020 vůbec nejštědřejším dárcem na planetě, když věnoval 791 milionů dolarů několika americkým environmentálním společnostem. Ve filantropickém snažení mu zdatně konkuruje jeho bývalá manželka MacKenzie, pro kterou je dobročinnost hlavní náplní. Oba se zavázali věnovat na dobročinost alespoň 90 % svých příjmů podpisem iniciativy Giving Pledge, založené v roce 2010 Billem Gatesem a Warrenem Buffettem.

Manželé Ondřej a Katarína Vlčkovi

Ondřej Vlček je jedním z majitelů světového softwarového gigantu Avast, který prodává úspěšný antivirový program. (Druhým majitelem Avastu je Pavel Baudiš, který se filatropii rovněž intenzivně věnuje.) Zároveň je dnes největším českým filantropem. S manželkou Katarínou založili nadaci, která se věnuje paliativní péči pro děti. Peníze půjdou mimo jiné na vybudování dětského hospicu, který má pomoci dětem v posledním stádiu nevyléčitelných onemocnění.

Filantrop Petr Sýkora

Filantrop Petr Sýkora vystudoval Vysokou školu ekonomickou, kde získal titul MBA (Master of Business Administration). Je zakladatelem společnosti Papirius, firmy s kancelářskými potřebami, kterou v roce 2006 odprodal americké společnosti Office Depot. V roce 2011 založil spolu s Andrejem Kiskou (bývalý slovenský prezident a zapřísáhlý filantrop) nadaci Dobrý anděl, která podporuje rodiny s dětmi, jejichž život je sužován nemocí rodiče nebo dítěte. Filantrop Petr Sýkora díky svým aktivitám v roce 2015 obdržel Cenu Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost.

Filantrop Tomáš Slavata

Tomáš Slavata je sportovec, který se kvůli vlastnímu nelehkému dětství rozhodl aktivně věnovat charitě a dobročinnosti. Jeho pozornost se soustřeďuje z většiny na děti z problémových rodin, jejich adaptaci a začlenění. Sám si z dětského domova osvojil 2 synovce, adoptoval dalšího chlapce a společně všechny vychovává. Jeho hlavním cílem je solidarita mezi dětmi, bez ohledu na jejich společenské postavení.

Filantrop Karel Janeček

Filantrop Karel Janeček je v českém prostředí známý především jako matematik. Patří ale také k největším českým mecenášům. Janeček má vlastní nadaci, která podporuje hned několik projektů. Kromě toho se filantrop Karel Janeček snaží o zlidštění výuky matematiky v českých školách. Právě matematika je totiž podle Janečka jednou z nejdůležitějších dovedností pro ty, kdo chtějí v životě uspět. Výpočet čisté mzdy nejspíše miliardáře Janečka netrápí, nicméně svůj miliardový business musí mít spočítaný velmi dobře.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Jak být úspěšný