Mimořádná okamžitá pomoc 2018: Co je to a k čemu slouží? | VímVíc.cz

Mimořádná okamžitá pomoc 2018: Co je to a k čemu slouží?

01. 03. 2018

Mimořádná okamžitá pomoc je v podstatě jednorázová dávka, která má pomoci překonat krizovou životní situaci. Kdo má na mimořádnou okamžitou pomoc nárok a jak o ni požádat?

Mimořádná okamžitá pomoc 2018: Co je to a k čemu slouží?

Co je to mimořádná okamžitá pomoc?

Jak už bylo řečeno výše - mimořádná okamžitá pomoc je dávka, která může být poskytnuta v situacích velmi mimořádného a nepříznivého charakteru a to hlavně tehdy, kdy je třeba poskytnout dávku okamžitě. Slouží tedy k jednorázovému překonání náročných životních situací a hlavně překonání s tím související finanční tísně. Kromě této mimořádné okamžité pomoci je možné současně čerpat také příspěvek na živobytí a také doplatek na bydlení.

Mimořádná okamžitá pomoc slouží k překonání finanční tísně.

Kdo může o mimořádnou pomoc žádat?

Stát může mimořádnou dávku vyplatit jedinci v hmotné nouzi tehdy, když nezvládá nenadálou finanční tíseň. V podstatě se jedná o ty osoby, jejichž sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení ani těch nejnižších základních životních potřeb. Druhá skupina lidí, která může o mimořádnou okamžitou pomoc žádat, jsou ti, jež se do těžké finanční situace dostali kvůli přírodním a ekologickým problémům. Do toho můžou spadat například:

 • Ekologické havárie
 • Živelné katastrofy

Situace, kdy můžete žádat o mimořádnou okamžitou pomoc

Máme pro vás přehled několika situací, kdy můžete žádat o mimořádnou okamžitou dávku:

1. Zdravotní újma

Pokud vám hrozí újma na zdraví, můžete o dávku požádat. A to i tehdy, když nejste zrovna v hmotné nouzi. O peníze můžete požádat tehdy, kdy nemáte dostatek peněz na základní potraviny a hrozí vám újma zdraví nebo smrt z nedostatku jídla. Finanční injekce v podobě okamžité pomoci by měla srovnat příjem dospělých na úroveň existenčního minima. U dětí, které jsou nezaopatřené, by finanční injekce měla srovnat příjem na úroveň životního minima. Úředníci vám mohou vyplatit určité množství dávky v poukázkách tehdy, kdy mají pocit, že by částka byla zneužita.

Mimořádná pomoc je pro dospělého ve výši existenčního minima, zatímco pro dítě ve výši životního minima.

2. Živelné katastrofy

V případě nenadálé živelné pohromy vám stát může na jednotlivce vyplatit až 51 150 Kč. Jedná se o patnáctinásobek životního minima jednotlivce. Částka, kterou vám na úřadě uznají se liší podle rozsahu škod a přihlíží se jak k vašim majetkovým, tak sociálním poměrům. V případech živelné pohromy je možné částku vyčerpat najednou.

 • Požáry
 • Povodeň
 • Vichřice
 • Výbuch plynu
 • Pád stromu

3. Peníze na nezbytné vybavení domácnosti

Stát může pomoci také tehdy, když se vám rozbije nezbytné vybavení domácnosti. Součet dávek pro tuto pomoc ovšem za jeden kalendářní rok nesmí přesáhnout částku 34 100 Kč. Nezbytné vybavení domácnosti může být například:

 • Pračka
 • Postel
 • Lednička
 • Vodovodní kohoutek
 • Záchodová mísa

4. Ztráta dokladů

Pokud se stane to, že potřebujete nové doklady, ale nemáte na jejich zaplacení, tak i v takovou chvíli může pomoci stát. Jedná se například o doklady jako - občanský průkaz, výpis z rejstříku trestů, potravinářšký průkaz, duplikát rodného listu atd. Tato dávka může pokrýt nejen výdaje spojené se správními poplatky, ale také třeba jízdné nebo v nejzazším případě také nocleh.

Stát vám může přispět na jízdné i na nocleh.

5. Není dostatek peněz na kroužky a školku

Může se také stát, že rodiče nezvládají pokrýt výdaje, které jsou spojené se vzděláním jejich dětí. Může se jednat o výdaje na mateřskou školku, ale také třeba na dětský tábor nebo na zájmové kroužky. Maximálně na jednotlivce je to 34 100 Kč.

Podívejte se také na článek platové třídy.

6. Hrozba sociálního vyloučení jedince

V případě, že vám hrozí sociální vyloučení, může stát přispět 1 000 Kč. Součet těchto dávek ovšem nesmí být za kalendářní rok vyšší, než čtyřnásobek životního minima pro jedince. A komu může sociální vyloučení hrozit? Zpravidla to bývají lidé, kteří zrovna ukončili léčbu závislosti nebo byli propuštěni z vězení. Dále se to může týkat dětí, které zrovna opustily dětský domov, nebo těch, které někdo ohrožuje trestnou činností. Konkrétně například domácí násilí.

 • Propuštění jedince z léčebny
 • Propuštění jedince z vězení
 • Odchod jedince z dětského domova
 • Hrozba domácího násilí
V případě, že vám hrozí sociální vyloučení, může stát přispět 1 000 Kč.

Kolik peněz je mimořádná okamžitá pomoc?

Výše dávky závisí na životním a existenčním minimu. Existenční minimum pro rok 2018 je 2 200 Kč, životní minimum představuje společensky uznanou hranici příjmu, který pokryje základní potřeby jedince.

Jak požádat o mimořádnou okamžitou pomoc?

Pokud potřebujete mimořádnou okamžitou dávku, musíte si o ni zažádat na úřadu práce. Nejedná se o nárokovou dávku, takže úředníci vždy rozhodují v závislosti na konkrétním žadateli. Nezapomeňte do žádosti uvést popis mimořádné události. Žádat o mimořádnou dávku můžete opakovaně, vyplacena vám však bude v rámci dané žádosti vždy pouze jednou.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy