Jaký druh úvěru je obchodní úvěr | VímVíc.cz

Jaký druh úvěru je obchodní úvěr

08. 04. 2023

Půjčka peněz se nedělí pouze na nejlepší nebankovní půjčky a půjčky od bank. Co je to úvěr a jaké jsou druhy úvěrů na trhu? Článek napoví, k čemu se využívá obchodní úvěr a k čemu podnikatelská půjčka.

Obchodní úvěr

Co je to úvěr?

Pojmy spotřebitelský úvěr, rychlá půjčka peněz nebo hypotéka zaslechl nejspíše každý. Bankovních půjček peněz a nejlepších nebankovních půjček je vidět čím dál více v televizních reklamách. Ale co je to úvěr, jaká je jeho definice? Úvěr je finanční služba, kdy úvěrující půjčí úvěrovanému finance na pokrytí osobních potřeb. Úvěrovaný je povinen peníze vrátit v předem dohodnutém termínu. Za poskytnutí rychlé půjčky platí dlužník věřiteli úrok, který je odměnou za půjčení peněz. Půjčky od bank podléhají kontrole České národní banky (ČNB). Dokonce nejlepší nebankovní půjčky mají licenci od ČNB.

Starší terminologie mohla uvádět místo úvěrujícího – věřitele a namísto úvěrovaného – dlužníka. Poskytování úvěrů patří mezi základní činnosti bank. Bankovní půjčky peněz jsou hlavními položkami aktiv bankovních institucí, které jim zajišťují příjmy. Bankovní domy však nejsou jediné, kdo poskytuje úvěry. Úvěry lze dále podmínit (účelové úvěry), a to pořízením konkrétní věci, využitím určité služby (hypoteční úvěry) atd. Mezi poskytovatelem úvěru a cílovým klientem může figurovat i zprostředkovatel, který má za povinnost nabídnout klientovi úvěr od poskytovatele.

Největší zprostředkovatelé a zároveň srovnávače půjček jsou například Chytrá půjčka na webu pujcka.cz od provozovatele Elephant Orchestra, s.r.o., anebo Hyperpůjčka či Malá Hyperpůjčka od společnosti Bezvafinance. Jak Hyperpůjčka a Malá Hyperpůjčka, tak pujcka.cz jsou pouze zprostředkovatelé úvěrů. Další kontakt probíhá již mezi klientem a poskytovatelem daného úvěru. Prostředníci pracují nejčastěji za odměnu.

Mezi poskytovateli úvěrů se objevují pochopitelně i nebankovní společnosti. Ty se objevují i u velkých srovnávačů půjček. Uvést je možné například Ferratum půjčky a Provident půjčky. Společnost Ferratum má v nabídce více druhů půjček, a společnost Provident taktéž. Provident navíc mění v průběhu času své produkty a nabízí klientům unikátní možnosti půjček peněz.

Rozdíl mezi půjčkou peněz a úvěrem

Je nějaký rozdíl mezi půjčkou peněz a úvěrem? Lidé používají oba dva pojmy pro stejnou službu. Co je to úvěr bylo popsáno výše v článku. Úvěr je výhradně půjčení peněz. Jak zní definice půjčky peněz? Z právního hlediska se jako půjčka (zápůjčka) definuje jakákoliv hmotná věc. Hlavním rozdílem mezi úvěrem a půjčkou ihned je právní úprava. Mluví-li se o půjčce nebo o úvěru, pro běžného občana je to totéž. Úvěr definuje zákon o spotřebitelském úvěru a půjčky (přesně zápůjčky) řeší občanský zákoník. Aby si zájemce o půjčení peněz vybral vhodný produkt, měl by využít srovnávač půjček ihned.

Druhy úvěrů na trhu

Na finančním trhu je několik druhů úvěrů a dělení je vskutku pestré. Druhy úvěrů jsou podle toho, komu jsou poskytovány (podnikatelské půjčky, mezibankovní, státní úvěry, úvěry pro občany, obce apod.), dále podle měny, ve které se poskytují (domácí a devizové úvěry). Známé dělení půjček a úvěrů je podle jejich doby splatnosti (krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé) a podle účelu (účelové a neúčelové). Další druhy úvěrů jsou hotovostní (tzv. na ruku) a nehotovostní. Členění půjček ihned (zápůjček) a úvěrů podle způsobu poskytování je následující:

  • Peněžní úvěry
  • Zbožové úvěry
  • Obchodní úvěry
  • Revolvingové úvěry
  • Pronájem či předplatné
  • Závazkové úvěry
  • Alternativní způsoby financování

Peněžní úvěry jsou o poskytování financí, drží se právní úpravy, a patří sem kontokorent, investiční úvěr, hypotéka nebo spotřebitelský úvěr. Do závazkových úvěrů se řadí bankovní záruka, akceptační úvěr a avalový úvěr (ručitelský). Alternativní způsob financování je hlavně leasing a faktoring.

Bankovní půjčky peněz jsou nejčastěji hypotéky či kontokorenty. Naopak nebankovní půjčky jsou specifické produkty, třeba půjčky pro dlužníky nebo pro osoby, které jsou v insolvenci. Velkým rizikem jsou půjčky od lichvářů skrývající se za nejlepší nebankovní půjčky (například už zmíněné půjčky pro dlužníky). Půjčka od lichváře je nelegální, přestože je stále nabízena.

Obchodní úvěr

Obchodní úvěr a zbožový úvěr je známý především ve firmách, společnostech a mimo firemní prostředí není obchodní úvěr příliš známý. Vzhledem k tomu, že se zbožový úvěr a obchodní úvěr poskytuje výhradně mezi společnostmi, se není čemu divit, že většina lidí neví, k čemu slouží. Obchodní úvěr je výhodou pro obě dvě strany, jako všechno však přináší i potenciální riziko. Obchodní úvěr znamená, že dodavatel poskytne zboží nebo služby odběrateli, za než nedostane hned zaplaceno.

Odběratel uhradí na základě faktury, šeku nebo směnky. Nejčastější forma obchodního úvěru je zmíněná faktura. Z dodavatele se stává věřitel a z odběratele je dlužník. Výhody obchodního úvěru (zbožového) tkví v tom, že zboží a služby dodavatelů se dostanou do širšího povědomí a dělají si tím dobré jméno. Odběratelé mohou získat zboží i v případě, kdy nemají aktuálně dostatek financí. Nevýhody obchodních úvěrů jsou v hrozícím riziku, kdy odběratel (dlužník) zkrachuje ještě před splacením faktury.

Faktura, směnka a šek

Pro obchodní a zbožový úvěr se využívá faktura, směnka a šek. Jaké mají tyto doklady náležitosti? Faktura je účet za provedenou práci nebo za dodané zboží. Faktury obsahují popis zboží a/nebo služby, za které je třeba zaplatit, způsob platby a datum splatnosti. Směnka je cenný papír vydávaný buď na jméno, anebo na řád. Směnky fungují již stovky let, ale přesný rok jejich vzniku není zřejmý. Směnka má více využití: platební a zajišťovací.

Směnka je formou obchodního úvěru jako prostředek k získání zboží/služby a také jako ručení (finanční záruka). Poslední z dokladů je šek. Šek je bankovní formulář, který se po vyplnění stává cenným papírem. Šek a jeho náležitosti upravuje zákon. Šek je relativně podobný se směnkou, je ale jednodušší. Šek nemá přímého dlužníka, nemůže být intervenován a je vždy splatný na viděnou.

Podnikatelská půjčka

Podnikatelská půjčka není to samé jako obchodní úvěr. Podnikatelská půjčka je většinou formou bankovního půjčení peněz, ale ani nebankovní půjčka pro podnikatele není výjimkou. Půjčky pro podnikatele se poskytují jako účelové úvěry (například financování vozů nebo provozní financování). Podnikatelská půjčka může být klidně i nejlepší nebankovní půjčka, je však důležité pročíst si podmínky úvěrové smlouvy.

Neúčelová půjčka pro podnikatele se hodí spíše pro zaběhnuté firmy a podnikatele. Častou podmínkou pro získání neúčelové půjčky pro podnikatele je roční obrat v určité výši a dokládá se daňové přiznání za minulé účetní období. Podnikatelská půjčka na rozjezd podnikání je oříšek, ale objevuje se na trhu. Společnost podnikající méně než rok a nemá účetní závěrku, nemusí zoufat. Stačí vyplnit dotazník bonity, předložit podnikatelský plán a domluvit si schůzku s finančním poradcem konkrétního poskytovatele podnikatelské půjčky.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Uvnitř firem a kanceláří Peníze Nákupy Půjčky Návody