Faktura: Jak vystavit fakturu jako plátce i neplátce DPH? | VímVíc.cz

Faktura: Jak vystavit fakturu jako plátce i neplátce DPH?

08. 06. 2017

Faktura je doklad, který ukazuje, jaké zboží bylo prodáno. Jak vystavit fakturu z formálního hlediska a co je důležité vědět jako plátce anebo neplátce DPH? Od neplátce má obyčejný člověk většinou službu či produkt levnější právě od DPH. Jaký maté rádi vzor faktury nebo jaký rádi používáte?

Faktura je jeden z nejklasičtějších dokladů, který podnikatelé používají jako doklad o uskutečněné peněžní nebo jiné transakci, či službě. Každý podnikatel má povinnost vystavit v těchto případech fakturu podle zákona. V tomto případě tuto povinnost ukládá zákon o živnostenském podnikání. Pokud jste plátcem DPH, vaše faktura také musí podléhat navíc zákonu o dani z přidané hodnoty. Jak vystavit fakturu jako plátce a jak jako neplátce DPH?

Jaké jsou základní náležitosti faktury?

Z formálního hlediska není faktura příliš omezená, důležité ale je, aby obsahovala veškeré zákonem stanovené náležitosti. Pokud by se tak nestalo, faktura by nebyla platným účetním dokladem. Jinak si podnikatel může vybrat, zda fakturu bude zasílat v elektronické nebo tištěné podobě. Faktura v elektronické podobě je ale samozřejmě mnohem jednodušší, a podnikatel není povinen fakturu poté tisknout.

Faktura může být zaslána v tištěné nebo elektronické podobě.

Jak vystavit fakturu jako plátce DPH

Faktura u plátce DPH má více povinných údajů, než faktura, kterou vystavuje neplátce DPH. Faktura plátce musí obsahovat název, v tomto případě „Daňový doklad“, evidenční číslo dokladu, DIČ a DIČ odběratele (tedy pouze pokud je také plátcem DPH), poté výši částky bez daně, základ daně, případnou slevu a sazbu daně. Dále musí obsahovat zaokrouhlenou výši daně (která je navíc zaokrouhlená na nejbližší měnovou jednotku v oběhu) a kód země, jestliže je místo plnění jinde, než v České republice.

Faktura u plátce DPH má více povinných údajů, než faktura u neplátce DPH.

Jak vystavit fakturu jako neplátce DPH

Faktura u neplátce DPH musí v první řadě obsahovat název „Faktura“, poté evidenční číslo faktury, dále obsah platby nebo jiného případu, dále jméno, adresu, IČ vydavatele a odběratele faktury, přesné datum vystavení faktury a uskutečnění případu, jestliže není shodný s datem vydání. Dále také samozřejmě informaci i výši peněžní částky a u podnikatelů zapaných v Obchodním rejstříku je nutný údaj o zápisu, a to včetně spisové značky a u podnikatelů, kteří nejsou zapsaní v Obchodním restříku je třeba doplnit údaj o zápisu do jiné evidence, ve které jsou zaneseni.

Na veškerých fakturách se často používá razítko firmy i přes to, že není povinností jej na fakturu dávat.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo