Péče o seniory – Jaké máte možnosti? | VímVíc.cz

Péče o seniory – Jaké máte možnosti?

21. 04. 2018

Řada mladých rodin musí řešit otázku, jak nejlépe zabezpečit a pečovat o své staré rodiče. S přibývajícím věkem se člověk stává méně samostatným a potřebuje více než kdy jindy péči druhých. Existuje naštěstí řada institucí, kde s péčí o blízké pomohou.

Stáří nezastavíme

Nejsou to jen naši rodiče, ale i my se jednou dostaneme do fáze, kdy budeme potřebovat s lecčím pomoci. Stáří nelze zastavit a aktuálně jsou u nás skoro tři miliony lidí starší 65 let. Kvůli vysokému věku má pak řada lidí problémy se soběstačností a potřebuje pomoc od své rodiny. Ne vždy to ale rodina zvládne, například kvůli vysokému pracovnímu nasazení.

Jak na hubnutí v 60 letech? V pokročilejším věku už není shazování kil snadnou záležitostí. Přesto je hubnutí v 60 letech podobné jako ve třiceti. Základem je vhodná strava a pohyb.

Řešení, jak se o své rodiče postarat, je hned několik. Jistě znáte například domov důchodců nebo pečovatelské služby. Variant je ale mnohem více, a ne každá musí znamenat odsun rodičů do jiného prostředí.

Příspěvek na péči od státu

Umístit hned rodiče do domova důchodců nemusí být řešení. Situaci nejdříve zkuste řešit jinak, ačkoliv se vám to nejdříve může zdát nereálné. Lidé, kteří se z důvodu špatného zdravotního stavu nezvládají o sebe postarat a potřebují tedy každodenní pomoc, mohou požádat o příspěvek na péči od státu, který může v takové situaci hodně pomoci. Příspěvek lze využít například na zajištění pečovatelky a podobně.

Senioři mohou požádat o příspěvek na péči, ten ale musí být schválen ČSSZ, která provede šetření u žadatele.

Jedná se o sociální dávku, která je závislá na vyjádření doktora ohledně zdravotního stavu žádajícího, a také na sociálním šetřením. Během šetření se zjišťuje, jak moc je člověk žádající o příspěvek na péči soběstačný. Zjišťuje se například, zda si dotyčný zvládne sám dojít na toaletu, najíst se nebo se osprchovat. Celé šetření má na starosti posudkový lékař, který určí tzv. stupeň závislosti ovlivňující výši příspěvku. Nejnižší hodnota příspěvku je 880 Kč měsíčně, ta nejvyšší pak může být až 13 200 Kč.

Péče o seniora při zaměstnání – Pomůžou stacionáře

Skloubit běžný chod domácnosti, svoji práci a ještě péči o nemohoucí rodiče není vždy lehké. Pomoci s tím může například denní či týdenní stacionáře, kteří se budou o dotyčného člověka starat během vaší přítomnosti v zaměstnání. Stejně tak odvádí většina lidí každý den děti do školky či do školy, tady je to velmi obdobné.

Denní stacionáře pro seniory jsou něco jako mateřská škola pro děti.

Ve stacionářích je často bohužel nějaké věkové omezení, které může jeho výběr zkomplikovat. Ceny denních i týdenních stacionářů jsou řízeny zákonem. Platí tedy například maximální částka 130 Kč za hodinu, v případě že jde pouze o základní úkony péče jako pomoc při použití WC, podávání jídla a pití a zajištění aktivizačních činností. Obědy a svačiny si ale připlatíte zvlášť, takže si k péči připočítejte přibližně dalších 130 Kč.

Denní stacionáře většinou fungují od brzkých ranních hodin (6:00) přibližně do šesti až sedmi hodin večer. Můžete se ale setkat i s kratší provozní dobou a to především na menších městech či vesnicích. Kromě zajištění základních potřeb je ve stacionářích také možnost rehabilitačních cvičení, trénování paměti a podobně. Zkrátka se zde člověk rozhodně nebude jen nudit a koukat do zdi.

Ceny stacionářů upravuje zákon, nemusíte se tedy bát nehorázných cen za poskytnutí těchto služeb.

Zajímá vás výpočet, kdy vás čeká odchod do důchodu? Od toho je zde důchodová kalkulačka.

Pečovatelská služba až do domu

Další z variant, jak zařídit péči rodičům, je terénní pečovatelská služba. To znamená, že vámi najatý pečovatel dorazí přímo k vám domů a vy už se tak nemusíte skoro o nic starat. Více méně je to něco podobného, jako chůva k dětem. Pečovatel za seniorem dochází na několik hodin denně, během kterých mu pomáhá obstarat osobní hygienu, oblékání nebo i praní prádla. Řada pečovatelů nabízí také zajištění nákupů, doprovod k lékaři nebo pochůzky po úřadech.

Cena terénní pečovatelské služby je také upravována zákonem. Celková částka, kterou za péči zaplatíte, ale samozřejmě závisí na rozsahu požadovaných služeb. Někdo za pečovatelskou službu do domu zaplatí například 2 500 Kč měsíčně, někdo jiný třeba i 10 000 Kč.

Odlehčovací služba

Jsou rodiny, které se starají opravdu zcela samy, protože například mají zaměstnání malého rozsahu nebo jde o ženu na mateřské dovolené. Jak to ale řešit, pokud chtějí odjet například na dovolenou? Potom funguje tzv. odlehčovací služba. To v praxi znamená, že seniorovi na pár dnů zajistíte pravidelné návštěvy již zmíněné terénní pečovatelské služby nebo ho krátkodobě umístíte do domova důchodců. V případě vážně nemocných seniorů je také varianta dočasného umístění v hospicu.

Domov důchodců jako další alternativa

Existují samozřejmě případy, kdy domácí péče zkrátka možná není. Důvodů pro to může být nespočet, nicméně je důležité, že i tak existuje jiné řešení. Tím řešením je domov důchodců neboli domov pro seniory.

Domov důchodců je využíván především, pokud se rodina o seniora nezvládne postarat nebo pokud senior žádnou rodinu nemá.

Domov seniorů má výhodu v tom, že je zde člověku poskytnu péče od A do Z. Zřizovatelem bývá nejčastěji kraj či obec, případně soukromá firma. V posledním případě se ale značně liší ceny. Důležité je počítat s tím, že do domova důchodců se člověk většinou nezvládne dostat ze dne na den. Tyto domy bývají po střechu plné, takže se na místo může čekat i několik měsíců. Roli v čekací době hraje především míra soběstačnosti žádajícího.

Na místo v domově důchodců se čeká i několik let, v lepším případě jen pár měsíců.

Co se týče ceny za domovy důchodců, tak zde je nastaven strop pouze pro stravu a ubytování. Za stravu je povoleno maximálně 170 Kč denně a za ubytování potom 210 Kč denně. K tomu je ale potřeba přičíst ještě peníze za poskytování pečovatelských služeb. Ceny za tyto služby se řídí podle příspěvku na péči, kterou seniorům hradí stát.

Měsíčně ale musí každému jedinci zůstávat alespoň 15 % jejich příjmu, kterým je nejčastěji starobní důchod. Jak již ale bylo zmíněno, existují i soukromé domovy důchodců, které nejsou registrování jakožto poskytovatel sociálních služeb. Pro takové domovy potom zákon nemá právo ceny limitovat a můžete tam být tedy částkou za pobyt nepříjemně překvapeni.

Dům s pečovatelskou službou

Pokud jsou senioři aktivnější, jen zkrátka chtějí být někde, kde bude nějaký dozor a budou se cítit bezpečněji, pak je tu přesně pro ně dům s pečovatelskou službou. Často se můžete setkat s názvem byty zvláštního určení, to je proto, že v domech s pečovatelskou službou jsou různé byty, většinou hlavně garsonky, kde je důchodce ubytován. Má tedy vlastní režim, ale zároveň má při ruce doktora a pečovatelky, které mu mohou s čímkoliv pomoci. Byty najdete ale i větší, ty využívají především manželské páry, kde jsou již oba z manželů v důchodovém věku.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo