Zaměstnání malého rozsahu | VímVíc.cz

Zaměstnání malého rozsahu

08. 08. 2017

Co je to zaměstnání malého rozsahu? Co to znamená, že u zaměstnání malého rozsahu nemusí být sjednán příjem a kolik si můžete vydělat?

Zaměstnání malého rozsahu

Zaměstnání malého rozsahu

U zaměstnání malého rozsahu je sjednána částka, která je nižší než rozhodný příjem anebo pokud není výše příjmu sjednána vůbec. Účast na zdravotním pojištění vznikne až v případě, kdy bude výše příjmu činit alespoň 2 500 Kč.

U zaměstnání malého rozsahu je reálný příjem nižší než sjednaný příjem.

Co to znamená, že příjem není sjednán?

Pokud s vámi zaměstnavatel sjednává pracovní poměr, samozřejmě musí být výše příjmu přesně popsána v pracovní smlouvě. Jinak je to ale například u dohody o pracovní činnosti. Pozor si zaměstnanci musí dát hlavně na týdenní pracovní dobu. Ta nesmí být týdně víc, než polovina pracovní doby.

Jestliže podepisujete pracovní smlouvu, musí být ve smlouvě uvedena přesná částka.

Výkon zaměstnání na území České republiky

Jedna z dalších podmínek, která musí být splněna, je výkon zaměstnání na území ČR. Proto není možné, abyste podepsali smlouvu o zaměstnání malého rozsahu a poté na ni odjeli pracovat například do sousedního Německa.

Obecně platí, že z dohody o provedení práce a také ze zaměstnání malého rozsahu není odváděno sociální pojištění.

Zaměstnání malého rozsahu a dohody o DPP a DPČ

Pozor ale na jednu věc. Pamatujte na to, že zatímco u zaměstnání malého rozsahu je hranice, která zakládá účast na zdravotním pojištění, 2 500 Kč (tedy pokud váš příjem bude 2 500 Kč a více) u dohody o provedení práce zakládá účast částka 10 001 Kč.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo