Dohoda o pracovní činnosti v roce 2017 | VímVíc.cz

Dohoda o pracovní činnosti v roce 2017

04. 04. 2017

Jaké jsou náležitosti dohody o pracovní činnosti, kdy se s ní zaměstnanec může setkat a kolik peněz si zaměstnanec maximálně může vydělat, pokud má podepsanou dohodu o pracovní činnosti?

Dohoda o pracovní činnosti 2021

Základní parametry dohody o pracovní činnosti, mezi které patří například maximálně možný počet odpracovaných hodin, se obvykle nemění. Přesto však v pracovním právu dochází každoročně k aktualizacím, které se týkají i dohod mimo pracovní poměr. Oproti předchozím letům je například mnohem vyšší možná částka, kterou si může na DPČ vydělat člověk registrovaný na úřadu práce. Zjišťujte aktuální informace a podívejte se, jak vypadá dohoda o pracovní činnosti 2021.

Kolik hodin může zaměstnanec maximálně odpracovat na dohodu o pracovní činnosti?

Celkový počet odpracovaných hodin v rámci jednoho kalendářního roku na dohodu o pracovní činnosti není limitován. Zaměstnanec ale nemůže překročit poloviční úvazek, tedy přibližně 20 hodin. V praxi to znamená, že zaměstnanec nesmí v týdnu pracovat více jak 20 hodin.

U dohody o pracovní činnosti není (na rozdíl od dohody o provedení práce) stanoven celkový limit odpracovaných hodin za kalendářní rok.

Jaké jsou náležitosti dohody o pracovní činnosti?

Dohoda o pracovní činnosti se uzavírá tehdy, kdy víme, že daný úkol bude trvat déle, než 300 hodin (limit dohody o provedení práce). Platí u ní to, že musí být stejně jako dohoda o provedení práce uzavřena písemně a zaměstnanec pod ní poté může odpracovat více jak 300 hodin v jednom kalendářním roce. Současně ale nesmí pracovat více, než 20 hodin v týdnu.

Při dohodě o pracovní činnosti se dělá průměr odpracovaných hodin v týdnu za dobu trvání pracovního poměru.

Kdy můžu od dohody o pracovní činnosti odstoupit?

Dohoda o pracovní činnosti se může kdykoli ukončit bez udání důvodu. Zaměstnanec ani zaměstnavatel tedy není povinen udávat dúvod ukončení pracovního poměru/výpovědi. Stejně jako v případě dohody o provedení práce trvá výpovědní lhůta 15 dní.

Pamatujte: U dohody o pracovní činnosti je jiný způsob danění, než u dohody o provední práce.

Dohoda o pracovní činnosti a minimální mzda

I v tomto případě je situace stejná, jako u dohody o provedení práce. Minimální mzda je tedy pro rok 2017 stanovena na 66 Kč hrubého za hodinu. Co se týče danění výdělku, zaměstnavatel strhne zaměstnanci ze mzdy základní patnáctiprocentní daň. Zaměstnanec ale může podepsat u zaměstnavatele prohlášení k dani, a zaměstnavatel mu poté sníží zálohu o slevy, na které má zaměstnanec podle zákona nárok.

V našem jiném článku si můžete přečíst, jaké je danění u OSVČ.

Můžete také požádat zaměstnavatele o potvrzení o příjmu, díky čemuž poté můžete tento příjem zahrnout do svého daňového přiznání. Jestli pracujete v jednom měsíci pro více, než jednoho zaměstnavatele, jste povinen daňové přiznání podat.

Rozdíl mezi dpp a dpč

Pokud řešíte dohodu o pracovní činnosti neboli dpč, pravděpodobně vás bude také zajímat dohoda o provedení práce neboli dpp. Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti jsou téměř totožné až na pár výjimek. Pokud podepisujete dpp, můžete si vydělat maximálně 10 000 Kč za měsíc bez toho, aniž by se vám tento příjem danil a navíc můžete odpracovat maximálně 300 hodin za jeden kalendářní rok. Dohoda o pracovní činnosti (dpč) se uzavírá tehdy, když víte, že daný úkol bude trvat více, než 300 hodin. Podívejte se přímo jako vypadá dohoda o provedení práce v roce 2017.

Kdy jsem povinen platit při DPČ zdravotní a sociální pojištění?

U dohody o pracovní činnosti je zaměstnanec povinen platit zdravotní pojištění v tom případě, pokud příjem z daného měsíce přesáhne 2 500 Kč. Pokud tedy příjem zaměstnance činil 2 499 Kč a méně, zaměstnanec zdravotní pojištění neplatí. Jestliže má zaměstnanec podepsanou více, než jednu dohodu o pracovní činnosti, platí limit 2 500 Kč pro součet příjmů z obou.

Pamatujte: Jestliže zaměstnavatel neplatí za zaměstnance zdravotní pojištění, zaměstnanec je povinen ho platit sám.

Jak je to se sociálním pojištěním u dohody o pracovní činnosti?

U sociálního pojištění platí stejně jako u zdravotního, že pokud součet příjmů z různých dohod o pracovní činnosti uzavřených pod jedním zaměstnavatelem překročí částku 2 500 Kč, je zaměstnanec povinen ho zaplatit.

Pamatujte: Pokud máte domluvenou odměnu za úkol 2 500 Kč a konečná odměna je nižší, stejně jste povinni zaplatit sociální pojištění, neboť daná částka 2 500 Kč je již uvedena ve smlouvě.

Pracovní smlouvy - další druhy a možnosti

Kromě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, existují samozřejmě tradiční pracovní smlouvy. Pracovní smlouva na dobu určitou se například uzavírá tehdy, kdy je předem jasně dané, na jak dlouho bude trvat pracovně-právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovní smlouva na dobu neurčitou naproti tomu takový čas nevymezuje. Pokud má dojít k ukončení pracovního poměru, v obou případech je nutné dodržet výpovědní lhůtu.

Odstoupení

Chcete od pracovní smlouvy odstoupit, tedy - chcete ukončit pracovně-právní vztah a plánujete podat výpověď? V případě dohodě o pracovní činnosti i dohody o provedení práce tak můžete učinit kdykoli a to i před uplynutím doby, která je popsána ve smlouvě. Navíc platí, že nemusíte ani uvádět důvody, které vás k ukončení pracovního poměru vedou. To znamená, stačí pouhá dohoda u ukončení dohody o pracovní činnosti anebo provedení práce.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy