Jak vypracovat úspěšný business plán? | VímVíc.cz

Jak vypracovat podnikatelský záměr a business plán?

29. 05. 2019

Dnešní doba je dobou neomezených možností. Můžeme cestovat po světě, na internetu sledovat, co se děje tisíce kilometrů daleko od nás a můžeme také začít podnikat prakticky v jakémkoliv oboru. K tomu poslednímu bodu ale potřebujeme několik proměnných, aby vůbec byla šance, že to nebudou jen vyhozené peníze a promarněná šance. Především potřebujeme neotřelý podnikatelský záměr a kvalitně vypracovaný business plán.

Obchodní úvěr

A co to ten business plán vlastně je?

Business plán by měl být podnikatelský záměr přenesen na papír, který má především tu funkci, aby nalákal potencionálního společníka nebo investora k tomu, aby se s Vámi do projektu pustil. Zároveň ale funguje jako takové zrcadlo, které nám může ukázat, jaká úskalí se mohou objevit a zda je podnikatelský záměr životaschopný i na takové úrovni, že je schopen nejen přežít, ale také uživit.

Jak by měl tedy business plán vypadat?

Především by neměl být jen jeden. Při vymýšlení nového podnikatelského záměru bychom měli minimálně přijít se dvěma variantami: optimistickou a pesimistickou. Realita se většinou skrývá někde uprostřed, ale vždy je lepší být připraven na různé varianty.

A teď už k samotné podobě.

Titulní strana

Aneb představení společnosti. Jméno společnosti, sídlo, IČO, jména společníků a další kontakty.

Shrnutí podnikatelského plánu

Nejdůležitější část celého plánu! Pokud v této části zaujmete, máte minimálně z poloviny vyhráno. Ve zkratce byste zde měli uvést, v jakém oboru hodláte podnikat. Dále byste měli popsat produkt nebo službu, která bude hlavní náplní Vašeho business. Měli byste zde zároveň vypsat několik důvodů, proč má Váš projekt šanci uspět. Nebudou zde ale stačit otřepané fráze.

Popište na konkrétních krocích a skutečnostech, proč je Váš projekt životaschopný. Na závěr napište nějaké cíle, kde vidíte Váš projekt a Vaši firmu za několik let. Buďte realisté, ale pokud Vašemu podnikatelskému záměru věříte, nebuďte přehnaně skromní. Pamatujte, že tento bod rozhoduje o tom, zda vůbec investor začne listovat dál.

Představení osob

Je nezbytné představit, kdo je za tento business plán zodpovědný a kdo jej bude realizovat. Představte tedy všechny osoby, které se na vymýšlení business plánu podíleli. Uveďte, jakou roli v projektu mají a také třeba co mají vystudováno, nebo jaké už mají zkušenosti.

Popis podniku

Tomuto bodu by měla předcházet porada s někým, kdo se v právních formách podnikání vyzná. Zde rozhoduje mnoho faktorů jako Váš kapitál, organizační struktura, počet společníků, oblast podnikání nebo i počet zaměstnanců.

Dále byste zde měli uvést sídlo společnosti a adresu provozovny. Předtím, než si vyberete konkrétní místo, kde chcete Váš podnikatelský záměr uskutečnit, rozhlédněte se kolem. Mám v okolí konkurenci? Bydlí zde má cílová skupina? Jaké jsou ceny v okolí a jaká je průměrná mzda? Toto všechno jsou faktory, které budou ovlivňovat úspěch či neúspěch Vašeho plánu.

Popis podnikatelského záměru

Zde představte, co bude předmětem Vašeho podnikání. Co hodláte poskytovat/vyrábět, jaká je Vaše cílová skupina a čím je Váš výrobek/služba jiná, a proto také atraktivní.

Popis výrobku/služby

Zde zkrátka podrobně popište předmět Vašeho podnikání. Pokud se jedná o nějaký výrobek, uveďte jeho technické parametry, proces a náročnost výroby, materiály, které budete na výrobu potřebovat apod. V případě, že předmětem Vašeho podnikání nebude výrobek ale služba, musíte službu co nejvíce popsat a specifikovat. Dále představte, jak budete službu provádět a co k tomu budete potřebovat.

I zde napište, co Váš podnikatelský záměr odlišuje od všech ostatních nabídek, které už jsou na trhu. Důležité je, jak již bylo řečeno, vyvarovat se otřepaným frázím. Pokud ve svém business plánu něco tvrdíte, podpořte to průzkumem, který si buď zpracujete sami nebo využijete již vypracovaných prací. Jakmile budete mít každé své tvrzení podpořené, dává to Vašemu projektu větší důvěryhodnost a to Vám musí jít především.

Zajištění potřebných vstupů a dodavatelů

Když už máte hotovou „hrubou stavbu“ business plánu, můžete přejít k dalším krokům budování zevnitř. Většina produktů má několik fází výroby a Vy musíte zajistit dodání materiálu ke každému z těchto kroků. Stejně tak, pokud bude předmětem Vašeho podnikání poskytování služeb, dost pravděpodobně k tomu budete potřebovat nějaké vybavení, které Vám musí někdo dodat.

Vždy specifikujte hlavního dodavatele o jakou firmu se jedná a za jakých podmínek, ale oslovte dodavatelů více. Pokud jsou materiály a dodavatelé pro realizaci Vašeho business plánu klíčový, nemůže se Vám stát, že dojde k výpadku a vy se tak dostanete do potíží. Myslete vždy i na zadní vrátka a mějte i náhradní varianty.

Časový harmonogram

Časový harmonogram by měl monitorovat celou cestu od momentu, kdy poprvé vezmeme tužku do ruku a začneme náš podnikatelský plán vymýšlet, až po hotový výrobek v rukou prvního zákazníka.

Zároveň by měl odrážet všechny výše vyjmenované body a jejich časovou náročnost. Jako u všeho i zde se vyplatí stanovovat si reálné cíle a počítat i s náhradní variantou. Není na škodu stanovat si nějaké metu na začátku, uprostřed a ke konci celého harmonogramu, abyste měli přehled, zda jde vše podle plánu.

Konkurence

Velice důležitý krok v celém business plánu je udělat si přehled o konkurenci v oboru, ve kterém chceme začít podnikat. Za jakých podmínek nabízí konkurence své služby? Na jakou skupinu cílí? Jaká je její propagace? Zároveň se ale zaměřte na mezery konkurence, protože v těchto bodech může být schovaný klíč k Vašemu úspěchu.

Také porovnejte ceny, ať víte, co je reálné. Jak již bylo řečeno několikrát, důležité je nabídnout něco navíc. A proto je tento krok také velmi důležitý, abyste vůbec věděli, zda máš podnikatelský záměr šanci uspět.

Marketing

Možná i více než polovina úspěchu, obzvlášť v dnešní době, tkví ve výborném marketingu, tedy způsobu, jak hodláte Váš projekt propagovat. Promyslete tedy jakým způsobem chcete Váš projekt vypustit do světa. Čím lepší reklama, tím víc na ni musíte vynaložit peněz, a tak i do business plánu patří nějaká částka, kterou jste ochotni na marketing vynaložit.

Stanovení ceny

Dostáváme se ke složitému bodu, kde se vyplatí dát více hlav dohromady a pozvat si i nějakého finančního a obchodního experta. Musíte nejprve sečíst veškeré náklady, abyste vůbec věděli, jak je Vás projekt nebo výrobek nákladný. Pak si najděte vždy minimální částku, která už bude zisková.

Pokud si budete chtít hned od začátku nasadit cenu vyšší než konkurence, musíte být schopni si to obhájit. Budete sice dražší, ale Váš výrobek bude kvalitnější, nebo se bude prodávat ve více variantách apod. Opět se dostáváme k bodu, který byl již několikrát řečen: Chce to něco extra!

Finanční plán jako zásadní část business plánu

Finanční plán celého projektu se skládá ze dvou částí: zakladatelského rozpočtu a provozního rozpočtu. Zakladatelský rozpočet mapuje veškeré náklady od samého počátku vymýšlení projektu, až po konec prvního roku, kdy je produkt uveden na trh. Provozní rozpočet se stanovuje v momentě, kdy je už produkt uveden na trh a stanovuje se na každé účetní období. Nejedná se o fixní částku. Naopak. Tato částka se mění podle aktuální situace a mapuje aktuální situaci na trhu. Skrze finanční plán se především sleduje nákladová a výnosová stránka hospodaření. Pro plnění finančního plánu je nezbytný podnikatelský účet.

Rizika podnikání

A na závěr se dostáváme ke kapitole, kterou si nechce asi nikdo připustit, ale je naopak velice nutné být při vymýšlení podnikatelského záměru kritický. Co se může pokazit? Když se něco pokazí, jak to mohu opravit? Jaká jsou rizika během celého procesu? Jaký je Váš krizový plán a jak zakročíte, pokud se něco pokazí?

Toto jsou všechno otázky, které si musíte položit, protože Vám pomůžou uvědomit si rizika, která s sebou bezpochyby podnikání nese. A zároveň Vám zajistí krizový plán, pokud se skutečně něco pokazí.

A na závěr…zopakujte veškeré kroky ještě jednou a až tak uděláte, můžete začít zase od začátku. Business plán není statická věc a neustále se mění podle aktuální situace, vývoji konkurence a podobně.

Takže teď už máte návod jak na to, tak směle do toho.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Start kariéry Úspěch v kariéře Personalistika a HR