Důchodová kalkulačka | VímVíc.cz

Víte, kdy Vás čeká odchod do důchodu?

05. 02. 2018

V tomto článku Vám pomůžeme mimo jiné s výpočtem doby odchodu do důchodu a zároveň s tím, na jak velký starobní důchod budete mít nárok. Důležitým aspektem pro tento výpočet je minimální doba Vašeho důchodového pojištění, která se odvíjí od roku, kdy dosáhnete důchodového věku. Pokud tohoto věku dosáhnete v roce 2018 nebo déle, doba důchodového pojištění musí činit minimálně 35 let. Další informace se zaměří také na ostatní tipy důchodů

Pokud dosáhnete důchodového věku po roce 2018, důchodové pojištění činí minimálně 35 let.
Důchodový věk

Doba odchodu do důchodu

Věk pro Váš odchod do důchodu se odvíjí od toho, zda jste žena či muž a kolik máte dětí. V dřívější době hrály tyto dva aspekty při výpočtu velkou roli, dnes je snaha o postupné sjednocení důchodového věku u žen i mužů, bez ohledu na počet dětí. Jednou z novinek posledních let je jednotná hodnota maximálního věku pro odchod do důchodu, která byla snížena a stanovena na 65 let.

S výpočtem odchodu do důchodu Vám jednoduše během pár vteřin pomůže důchodová kalkulačka.

Tuto dobu ovlivňuje vaše pohlaví a počet dětí.

Výše důchodu

S tímto výpočtem souvisí již více aspektů, které mohou hodnotu ovlivnit. Absolutní minimum stanovené pro výši důchodu v roce 2018 je 3 470 Kč. Další zvyšování závisí na Vašem důchodovém pojištění, počtu odpracovaných let a příjmu z výdělečné činnosti v jednotlivých letech. K tomu slouží evidenční list důchodového pojištění, který se pravidelně každý rok předkládá.

Výpočet výše důchodu můžete provést pomocí důchodové kalkulačky - výpočet důchodu.

Minimální výše důchodu pro rok 2018 činí 3 470 Kč. Ovlivněna je ale mnoha aspekty.
Invalidní důchod

Invalidní důchod

Účelem invalidního důchodu je nahrazení příjmu, který z důvodu zdravotního stavu nemůže být standardně zajištěn. Tento důchod se již nerozděluje na plný a částečný, ale do tří stupňů, podle procentuálního pracovního omezení:

    Invalidita I. stupně – pokles pracovní schopnosti o 35 % až 49 %
    Invalidita II. stupně – pokles pracovní schopnosti o 50 % až 69 %
    Invalidita III. stupně – pokles pracovní schopnosti nejméně o 70 %

Od těchto stupňů se potom odráží i samotná výše invalidního důchodu. Ta se počítá ze základní výměry, která je pro rok 2018 ve výši 2 700 Kč. K této hodnotě je pak připočtena procentní výměra podle stupně invalidity a výše pojištění. Ta je nejméně 770 Kč, minimální invalidní důchod v roce 2018 je tedy 3 470 Kč.

V případě invalidního důchodu lidé často uvažují a nějaké práci z domova, kterou by mohli vykonávat i na základě nějakého zdravotního omezení.

Pro výpočet invalidního důchodu použijte kalkulačku invalidního důchodu.

Minimální výše invalidního důchodu pro rok 2018 je 3 479 Kč.

Vdovský důchod

Výpočet vdovského důchodu se skládá ze dvou hodnot. Jednou z nich je základní výměra, která v roce 2018 činí 2 700 Kč. Druhou částí je pak polovina procentní výměry důchodu, na kterou měl zesnulý nárok.

Pro výpočet pomocí kalkulačky vdovského důchodu Vám budou stačit pouze informace o výši důchodu zesnulého, rok úmrtí a výši Vašeho důchodu (vdovy/vdovce).

Pro výpočet vdovského důchodu musíte znát výši důchodu zesnulého, rok jeho úmrtí a důchod pozůstalého.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Ze života firem a kanceláří