Průměr známek - Jak se počítá? | VímVíc.cz

Jak se počítá vážený průměr známek?

Školní rok se posunul do druhého pololetí a vaše děti čeká v červnu vysvědčení. Pololetní vysvědčení vás už minulo. Někdy se stává, že žáci a studenti odkládají zlepšování známek až na konec školního roku. Proto se může stát, že pololetní vysvědčení je absolutně odlišné od toho konečného. Zajímá vás, jak si děti vedou? Stačí vám spočítat vážený průměr známek nebo jen aritmetický průměr? Vše důležité se dočtete v článku.

Jak se počítá vážený průměr známek?

Co to je průměr?

Průměr je jednoduše statistická veličina, která definuje a zobrazuje střední hodnotu ze všech měřených hodnost. Druhů průměru je celá řada. Například skutečný průměr, aritmetický, vážený nebo geometrický průměr. V praxi se průměr objevuje ve statistických přehledech, jako třeba průměrná mzda. Nejvíce je však využívání ve škole. Celá řada studentů ho umí nazpaměť, protože chtějí vědět jak si mohou spočítat průměr známek.

Jestliže ale chcete spočítat průměr známek, je důležité vědět hodnotu jednotlivých známek. V dnešním známkování studenti dostávají známky odlišné hodnoty. Váha známky lze vysvětlit jednoduše. Jestliže máte například známku 1 s váhou 5, znamená to, jak kdybyste měli těch jedniček pět. Výjimečně bývají hodnoceni nikoli klasickými známkami, ale procenty.

Využití průměru

Průměr má, jak už bylo zmíněno, více druhů. Těmi základními průměry je aritmetický a vážený průměr. Když se řekne průměr, tak většinu napadne právě ten aritmetický, to proto, že je ze všech průměrů nejjednodušší a my se s ním setkáváme už od základní školy.

Hlavní vlastností aritmetického průměru je, že vezme všechny hodnoty a ty zpracuje takovým způsobem, že z nich vznikne jedna hlavní hodnota, která je jako reprezentant těch všech použitých hodnot. Nevýhodou je, když každá ta hodnota má jinou váhu. V takovém případě s nimi nelze počítat klasickým aritmetickým průměrem, ale měli byste použít vážený průměr.

Jak se počítá vážený průměr známek?

Vážený průměr je ...

Vážený průměr je druh průměru, který se používá pro počítání s jednotlivými známkami, které mají odlišné hodnoty neboli důležitosti, tzv. váhu. Váhu je důležité přiřadit ke každé jednotlivé známce, které náleží. Jestliže mají všechny známky stejné hodnoty, může být vážený průměr totožný jako aritmetický průměr.

Vážený průměr lze chápat také jako konkrétnější aritmetický průměr. Výsledkem může být kromě průměru školních známek například výhodnost sázky, kde jsou váhy pravděpodobnost výhry a prohry. Výsledek můžete použít i jako odhad do budoucna. Vážený průměr můžete využít například i v podnikání nebo investování.

Počítání aritmetického průměru

Spočítat klasický aritmetický průměr je triviální. Průměr je zobrazení prostřední hodnoty, která má stejný rozdíl s hodnotami, které jsou menší a stejný rozdíl s těmi hodnotami, které jsou větší. Pro vysvětlení můžete uvést příklad na příkladu se mzdami zaměstnavatelů.

  • 1. zaměstnanec - 45 000 Kč
  • 2. zaměstnanec - 10 000 Kč
  • 3. zaměstnanec - 2 000 Kč

Jak zjistit průměrnou mzdu těchto zaměstnanců? Jednoduše sečtením všech částek: 45 000 + 10 000 + 2 000 = 57 000 Kč. Tento výsledek se následně vydělí počtem zaměstnanců (3 zaměstnanci). 57 000 / 3 = 19 000. To znamená, že v této reprezentativní firmě, by byla průměrná mzda 19 000 Kč.

Jak na výpočet průměru známek?

Vzhledem k tomu, že každá známka má jinou hodnotovou váhu, je důležité toto brát v potaz. Abyste postupovali správně nejdříve vynásobte každou známku její váhou. Součet těchto všech známek se pak musí vydělit celkovým počtem vah. Pro jasnější pochopení uvedeme příklad:

  • 1 s váhou 3
  • 2 s váhou 4
  • 3 s váhou 5

Jak se počítá průměr známek s váhou? Prvním krokem musí být vynásobení známky její váhou. To znamená:

  • 1 s váhou 3 (1 * 3 = 3)
  • 2 s váhou 4 (2 * 4 = 8)
  • 3 s váhou 5 (3 * 5 = 15)

Sečtením získáte výsledek 26. Následně musíte získat ale také součet hodnot jednotlivých vah. Tedy sečtením 3 + 4 + 5 = 12.

Posledním krokem je vydělit 26 číslem 12. V tomto příkladu je výsledkem váženého průměru známek 2,16.

Aplikace pro počítání průměru známek

Většina českých škol, ať už základních nebo středních, předává známky svým studentům prostřednictvím aplikací. Studenti tak mají možnost si dopředu spočítat svojí potencionální známku, kterou dostanou na vysvědčení. Většina studentů si před testem, který rozhodne jejich známku, spočítají obě možnosti. To znamená, jaká známka jim bude vycházet v případě, že z daného testu by dostali 5. Zároveň si spočítají, o kolik by se jejich známka mohla zlepšit, jestliže by dostali jedničku.

Tato funkce se obecně nazývá předvídač. V případě, že vaše škola neposkytuje známky prostřednictvím aplikace, na internetu existuje celá řada kalkulaček na stejném principu, jako pracuje předvídač. Jednoduše stačí do takové kalkulačky zapsat známku s její váhou. Kalkulačka vám automaticky vrátí výsledek.

Tip: Nemusíte být matematický Einstein, abyste si spočítali, že při nákupech na Pilulka.cz můžete ušetřit své peníze. Stačí uplatnit Pilulka.cz slevový kód.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Jak být úspěšný