Vážený průměr známek: Předvídač známky | VímVíc.cz

Vážený průměr známek: Předvídač známky

17. 12. 2022

Žáci a studenti často odkládají zlepšování známek až na konec školního roku. První školní den uplyne jako voda a poslední dny do konce školního roku také. Proto se někdy stává, že se pololetní vysvědčení liší od toho závěrečného. Pro zjištění toho, jak si děti vedou průběžně ve škole, stačí provést výpočet průměru známek, použít předvídač známek nebo zkusit kalkulačku známek. Vážený průměr známek na střední školu není jediné využití průměru v životě.

Výpočet průměru se dá skvěle využít i v jiných oblastech. Vědět, jak vypočítat průměr, se může hodit u zjišťování průměrného platu v USA, v Německu i v Čechách. Znalost průměrných platů je vhodná pro porovnání pracovních příležitostí. Podnikatel bude chtít vědět, jaký je jeho průměrný zisk a využije k tomu průměr výpočet. Výpočet průměru se dá využít při zjišťování průměrné spotřeby pohonných hmot nebo u měsíčních nákladů rodiny nebo jednotlivce (náklady na nájem, energie, splátku nebankovní půjčky ihned apod.).

Vážený průměr známek

Co je průměr?

Průměr je jednoduše statistická veličina, která definuje a zobrazuje střední hodnotu ze všech naměřených hodnot. Průměr není jen jeden, je více druhů průměrů. Například skutečný průměr, aritmetický průměr, geometrický, úhlový průměr, zdánlivý a vážený průměr. Aritmetický průměr je asi nejvíce známý. Už proto, že se využívá k výpočtu průměru známek a také u kalkulačky průměru. Je to součet všech měřených hodnot vydělený počtem těchto hodnot. Geometrický průměr značí typickou hodnotu více čísel tím, že nahrazuje hodnoty v jejich součinu.

Úhlový průměr se používá v astronomii pro měření úhlu pozorovatelem mezi krajními body objektu (vesmírného či hvězdného tělesa). Zdánlivý průměr a úhlová velikost jsou jen jiné termíny pro úhlový průměr. Výpočet průměru je využíván v mnoha oblastech, nejvíce ho však uplatní žáci ve školách a jejich rodiče třeba pro průměr známek na střední školu. Výpočet průměru známek patří mezi časté aktivity studentů i jejich rodičů, kteří chtějí vědět, jak si jejich ratolesti vedou. Jednoduché zjištění výsledku provede kalkulačka známek, kalkulačka průměru nebo aplikaci předvídač známky.

Kde se využívá výpočet průměru

Základními průměry jsou aritmetický průměr a vážený průměr. Aritmetický průměr je součet všech naměřených hodnot a následné dělení počtem těchto hodnot. Díky jednoduchým výpočtům průměru si lehce spočítáme průměrný zisk, průměrný plat v USA, průměrný výnos, který přináší spořicí účet nebo průměrný náklad na splácení nebankovních půjček ihned. Je dobré vědět, jak se počítá průměr. Pokud je u aritmetického průměru velký počet měřených hodnot a nechce se nám dělat průměr výpočet z hlavy, s tím, jak vypočítat průměr, pomůže online kalkulačka (například rychlá kalkulačka známek, kalkulačka průměru či rovnou předvídač známky).

Výpočet průměru známek pomocí aritmetického průměru

Většina lidí považuje za nejjednodušší aritmetický průměr. Stejně jako výpočet procent, a jiné primární matematické úkony, je aritmetický průměr vyučován na základních školách. Jak se počítá průměr pro ,,školní účely"? Aritmetický průměr je součet několika hodnot, který je následně vydělen počtem těchto hodnot. Aritmetický průměr však počítá s tím, že všechny zadané hodnoty mají stejnou váhu. Pokud tomu tak není a známky jsou různé váhy, je potřeba vědět, jak vypočítat průměr známek. V takovém případě se použije vážený průměr.

Aritmetický průměr se dá využít i při podnikání pro výpočet průměrného zisku nebo výnosu společnosti. Výpočet průměru ocení zaměstnanci, kteří mohou díky němu porovnat průměrný plat v USA a v Čechách nebo všichni, kteří si sjednávají nebankovní půjčky na pořízení majetku a chtějí znát průměrné náklady spojené s těmito úvěry. Výpočet průměru má široké využití podobně jako výpočet procent. Jak výpočet procent, tak výpočet průměru se dá zjistit pomocí internetových nástrojů. Může to být obecná online kalkulačka, specifická kalkulačka známek nebo průměr kalkulačka.

Jak zjistit průměry známek pomocí aritmetického průměru?

Jak vypočítat průměr známek je jednoduché. Pokud má žák/žákyně známky 1,2,1,1,3,2 a všechny známky mají stejnou váhu, stačí je sečíst a vydělit jejich počtem následovně:

Sčítání známek: 1+2+1+1+3+2=10

Dělení známek: 10:6=1,67 po zaokrouhlení na dvě desetinná místa. Výsledek učení několika měsíců by byl chvalitebný. Žákovi nebo žákyni vychází na vysvědčení lepší dvojka.

Jak vypočítat průměr známek: Vážený průměr známek

Obecně je pro studenty dobré neřešit průměr známek až na poslední chvíli. Je jasné, že žák nemá první školní den ještě žádné známky, ale na konci školního roku se průměr známek zlepšuje těžko. Jak vypočítat průměr známek? Z matematického hlediska se vážený průměr známek počítá, pokud mají známky odlišnou důležitost. Váha známky, tedy její důležitost, je přiřazena ke každé jednotlivé známce, které náleží.

Zjednodušeně lze říci, že pokud má známka z nějakého předmětu váhu ,,5", je to stejné, jako by žák tuto známku dostal pětkrát. Může to znít složitě, ale k dispozici jsou nástroje, které výpočty průměrů zjednoduší. Jedná se kupříkladu o online průměr kalkulačku nebo o kalkulačku známek. Jestliže mají všechny známky stejné hodnoty, vyjde výpočet průměru známek stejně, ať se použije aritmetický průměr nebo vážený průměr známek. Vážený průměr lze chápat také jako konkrétnější aritmetický průměr. Výsledkem může být kromě průměru školních známek například výhodnost sázky, kde jsou váhy pravděpodobnost výhry a prohry.

Vážený průměr známek: Průměr výpočet s odlišnou váhou

Výpočet průměru známek s odlišnou váhou je o něco zdlouhavější. Pro správný průměr výpočet nejdříve vynásobíme každou známku její vlastní vahou. Součet všech známek se dále vydělí celkovým počtem vah. Pro jasnější pochopení jak se počítá průměr známek, je zde příklad pro vážený průměr známek:

  • Známka 1 s váhou 3
  • Známka 2 s váhou 4
  • Známka 3 s váhou 5

U výpočtu průměru známek s odlišnými váhami (váženého průměru známek) je prvním krokem vynásobení známky její vlastní váhou. To znamená:

  • Známka 1 s váhou 3 (1 × 3 = 3)
  • Známka 2 s váhou 4 (2 × 4 = 8)
  • Známka3 s váhou 5 (3 × 5 = 15)

Sečtením získáme výsledek 26. Následně musíme získat také součet hodnot jednotlivých vah. To se provede sečtením 3 + 4 + 5 = 12.

Posledním krokem je vydělit 26 číslem 12. V tomto příkladu je vážený průměr známek 2,16. Žák by dostal (jako v minulém příkladu) lepší dvojku. Samozřejmě je nejjednodušší a nejrychlejší způsob využít nějakou kalkulačku známek, která provede celý výpočet průměru známek za nás. Nástrojů je hned několik: předvídač známky, průměr kalkulačka online, anebo kalkulačky průměru, které umí pracovat s různými váhami známek.

Online kalkulačka známek a nástroje na výpočty průměrů známek

Většina českých škol, ať už základních nebo středních, předává známky svým studentům prostřednictvím webových aplikací. Studenti dostanou první školní den přístupové údaje, aby se mohli oni i jejich rodiče přihlásit do této aplikace a mít přehled o jejich výsledcích. Studenti mají možnost dopředu znát potencionální konečnou známku, kterou dostanou na vysvědčení. Zjistí to pomocí výpočtu průměru známek. Většina studentů si před testem, který by měl rozhodnout o jejich konečné známce, spočítá obě dvě možnosti.

To znamená, jaká známka jim bude vycházet v případě, že z daného testu dostanou pětku a o kolik by se mohla zlepšit, kdyby dostali třeba čistou jedničku. Tato funkce se nazývá předvídač známky. V případě, že konkrétní škola neposkytuje známky prostřednictvím aplikace, na internetu existují nástroje jako online kalkulačka, kalkulačka průměru známek na stejném principu, jako pracuje předvídač známky. Jednoduše stačí zapsat do online kalkulačky známku s její váhou. Kalkulačka známek automaticky vypočítá výsledek.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Nastartuj kariéru Jak být úspěšný