Jak vyplnit daňové přiznání? | VímVíc.cz

Jak vyplnit daňové přiznání?

31. 01. 2020

Pokud jste během loňského roku měli nějaký finanční příjem, daňovému přiznání se nejspíš nevyhnete. V daňovém přiznání přiznáváte všechny své příjmy, které podléhají zdanění. Daň z příjmu každoročně odváděná občany je totiž nejdůležitějším příjmem státního rozpočtu. V tomto článku se dozvíte potřebné informace ohledně formuláře o daňovém přiznání. Podíváme se, jaká jsou pravidla pro jeho podání, nebo za jakých okolností můžete uplatnit slevu na dani.

Jak vyplnit daňové přiznání?

Jak vyplnit daňové přiznání?

Jak vyplnit daňové přiznání, je otázkou, kterou si pokládá řada osob v různých situacích od studentů po OSVČ. V tomto článku by Vás neměly minout obecné i velmi konkrétní informace týkající se daňového přiznání.

Kdo podává daňové přiznání?

V některých případech podává roční zúčtování daně za své zaměstnance zaměstnavatel. Ovšem ne vždy tomu tak je. V některých případech se musí pracovníci o správné vyplnění a včasné podání formuláře postarat sami. Daňové přiznání podávají všichni, kteří měli v daném období, tedy loňském roce, příjem ve výši minimálně 15 000 korun. To znamená veškeré takové příjmy v období od 1. ledna do 31. prosince 2019. Platí to i pro studenty, penzisty, živnostníky a podnikatele, nebo fyzické a právnické osoby.

Zaměstnanec daňové přiznání musí podat v případech:

 • Pokud má příjem od více zaměstnavatelů najednou
 • Jestliže měl vedle zaměstnání příjmy přesahující 6 000 korun, které nejsou osvobozeny od zdanění
 • Pokud měl zároveň příjmy od českého a zahraničního zaměstnavatele
 • Pokud jeho roční příjmy pouze ze zaměstnání přesáhly 1 438 992 korun
 • Když u některých zaměstnavatelů nepodepsal prohlášení poplatníka k dani

Finanční správa

Odvádění daní státu se nelze nijak vyhnout. Kdo bude platit daně je dáno zákonem o dani z příjmu. Správu daní má pak na starost finanční správa. Její soustavu tvoří mimo jiné i finanční úřady v jednotlivých krajích a jeden hlavní v Praze, kam se daňová přiznání osobně odevzdávají či posílají.

Do kdy podat daňové přiznání?

Pro odevzdání daňového přiznání je stanovena přesná lhůta. Vyznačte si proto v kalendáři datum 1. dubna 2020. Nejpozději do této středy můžete daňové přiznání odevzdat na finanční úřad. Ten v tomto případě hraje roli zástupce státu. První dubnový den musíte na finanční úřad ve vašem kraji doručit potřebný dokument – tedy daňové přiznání za minulý rok 2019.

Při podávání přiznání se samozřejmě doporučuje dodržet stanovené datum odevzdání. Pokud se však z nějakého důvodu na finanční úřad dostavit nemůžete, nebo nejzazší dobu podání nestíháte, je tolerováno zpoždění. Ale maximálně do čtyř dnů. Pokud do 4. dubna 2020 daňové přiznání poplatník neodevzdá, čekají ho sankce.

Jak a kdy daň zaplatit?

Odevzdáním daňového přiznání ale proces nekončí. Nesmíte zapomenout daň rovnou uhradit. To můžete učinit:

 • Přímo na finančním úřadě
 • Poštovním zasláním složenky typu A
 • Bezhotovostním převodem

Termín pro úhradu daní je stanoven rovněž na 1. dubna 2020. Toto datum je třeba si hlídat, zejména když jste zvolili platbu online, nebo složenkou. Počítejte tedy s několikadenní prodlevou a peníze pošlete s předstihem. Za den splatnosti se totiž považuje datum připsání částky na bankovní účet příslušného úřadu.

Jak vyplnit daňové přiznání?

Daňový poradce

Pokud si s vyplněním daňového prohlášení nevíte rady, nebo si v něčem nejste jistí, můžete se obrátit na daňového poradce. Ten se o veškeré vaše daně postará. Zajišťuje veškerý kontakt s finanční správou, od podání o daňovém přiznání, až po zastupování při daňové kontrole. Jestliže prohlášení dělá daňový poradce za vás, máte nárok na prodlouženou dobu pro jeho odevzdání. Tato doba je oproti standartní navýšena o tři měsíce. Připadá tedy na 1. července 2020. Služby daňového poradce je však nutno doložit, a to plnou mocí.

Jak daňové přiznání podat?

Daňové přiznání je možné podat hned několika způsoby. Můžete si dle svého uvážení zvolit, jaký je vám nejpohodlnější. Vybírat můžete z těchto tří:

 1. Osobně na finančním úřadě
 2. Poštou na finanční úřad
 3. Online prostřednictvím daňového portálu

Daňové přiznání online

Dnes jde komunikace s úřady s dobou, proto i daňové přiznání lze podat elektronicky. Díky moderním technologiím to zvládnete hravě třeba z pohodlí vašeho domova. Daňové přiznání online s sebou nese hned několik výhod. Vyplnit ho můžete prostřednictvím online aplikace. Vůbec nevadí, že v oblasti vyplňování daňových formulářů nejste příliš zběhlí. Aplikace na počítači nebo smartphonu je určená i pro laiky, a dokonce jim se správným vyplněním daňového přiznání pomůže. Celý proces vám zabere kolem 15 minut. Při tomto typu podávání pouze odpovídáte na otázky, jako byste vypisovali dotazník. Některé tyto služby jsou však zpoplatněné. Částka se může vyšplhat na 189 korun.

Vyplňování daňového přiznání online vám aplikace poskytne nejen návod k vyplnění, ale zároveň kontroluje, zda jste neudělali při zápisu chybu, nebo na něco nezapomněli. Umožňuje také rovnou výpočet daně online. Pokud je daňový poplatník k moderním technologiím skeptický, tento program mu garantuje správnost výpočtu, jelikož ho vytvořili zkušení účetní a daňoví poradci. Hotové přiznání vám bude zasláno obratem prostřednictvím emailu.

Daňový portál

Tak zvaný Daňový portál slouží ke komunikaci s finanční správou a získávání informací ohledně daňového řízení. Naleznete zde podrobný návod, jak můžete podat daňové přiznání online. Daňový portál ho pak přímo předá na příslušný finanční úřad. Tento krok uskutečníte přes elektronickou podatelnu (EPO) pomocí elektronického formuláře. Je to dobrý způsob, jak přiznání vyřešit rychle a efektivně.

V elektronické podobě přes aplikaci EPO můžete daňové přiznání rovnou předat finančnímu úřadu. Ale musíte být ostražití, jelikož nesmíte zapomenout na elektronický podpis. Pokud elektronický podpis nemáte, nemusíte zoufat. Podat přiznání elektronicky můžete i bez něj. Stačí si vytisknout potvrzení o online podání. Tento dokument je třeba doručit na finanční úřad do pěti dnů od podání elektronické formy daňového přiznání.

Kolik činí daň z příjmu?

Daň z příjmu každého občana se liší v závislosti na výši jeho příjmů nebo zisku. Jinou částku státu odvede váš soused, kamarádka nebo nějaký podnikatel. Stejné pravidlo platí i pro právnické osoby. Daň z příjmu fyzických osob za loňský rok je 15 %, u právnických činí o čtyři procenta více, tedy 19 %.

Ne všichni ale věří svým matematickým schopnostem natolik, aby si troufli spočítat výši daně sami. Pokud se poplatník neobrátí na daňového poradce, může mu ve výpočtu pomoct tak zvaná daňová kalkulačka. Ta je dostupná online na internetu. Stačí jen vyplnit příslušné kolonky o vašich příjmech a možných slevách na daních a jste skoro bez práce, protože kalkulačka vypočítá daň za vás.

Pro správné vyplnění daňového přiznání je důležité mít přehled o tom, co je předmětem daně z příjmu. Fyzické osoby odvádějí daň z těchto položek:

 • Příjmy ze závislé činnosti
 • Příjmy ze samostatné činnosti
 • Příjmy z kapitálového majetku
 • Příjmy z pronájmu
 • Příjmy ze zahraničí a ostatní příjmy

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají oproti ostatním ještě o povinnost navíc. Společně s daňovým přiznáním musí odevzdat i tak zvaný přehled o příjmech a výdajích. Fyzická osoba, která je osobou samostatně výdělečně činnou, má povinnost podat daňové přiznání v případech:

 • Pokud její zdanitelné roční příjmy přesáhly 15 000 korun.
 • Pokud poplatník má nějakou daňovou ztrátu, ale jeho zdanitelné roční příjmy přesáhly 15 000 korun.

Z čeho daň neodvádíte?

Některé peněžní částky jsou od zdanění osvobozeny, tudíž se z nich jinými slovy daň neodvádí. Mohou je využít jak zaměstnanci, tak osoby samostatně výdělečně činné. Mezi nezdanitelné částky například patří:

 • Dary fyzických osob
 • Příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti
 • Penzijní připojištění se státním příspěvkem
 • Stipendia
 • Úroky z vkladů stavebního spoření
 • Přijatá náhrada škody
 • Cena z veřejné soutěže nebo reklamy
 • Slosování a cena ze sportovní soutěže ve výši do 10 000 korun
 • Příjmy z provozu malých vodních a větrných elektráren a podobných zařízení

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Možná máte dojem, že s daňovým přiznáním máte po starostech a další dokumenty s daněmi nesouvisejí. Ovšem setkat se můžete s dalším formulářem, který pro vás může být důležitý, a to s potvrzením o zdanitelných příjmech. Formulář o zdanitelných příjmech vydává Ministerstvo financí každý rok nový. Proto je důležité zkontrolovat, zda vyplňujete aktuální potvrzení. Tento dokument slouží dalšímu zaměstnavateli pro daňové účely. Potvrzení vydává na žádost zaměstnance právě zaměstnavatel. Ten mu ho na vyžádání bezplatně vystaví buď po ukončení pracovního poměru, nebo po skončení kalendářního roku.

Zaměstnavatel ho může žadateli vydat za celé zdaňovací období, ale také jen za určité měsíce během tohoto období. Je povinností zaměstnance, aby si potvrzení o zdanitelných příjmech nechal vyhotovit od veškerých zaměstnanců, od nichž dostával během roku příjem, který se dá zdanit.

Vrácení daní

Na vrácení daní mají nárok ti zaměstnanci, kteří odvedli na zálohách na dani více, než byla jejich daňová povinnost. Vznikl tak daňový přeplatek. Na jeho navrácení mají samozřejmě poplatníci nárok. Pokud se něco podobného přihodilo i vám, můžete rovnou vznést na vrácení daní požadavek. K jeho vyřízení potřebujete podepsat roční zúčtování daně. To proveďte nejpozději do poloviny února 2020.

Ti z vás, kteří pořádali o roční zúčtování své zaměstnavatele a předali jim příslušné dokumenty, nemusí se již o nic starat. Přeplatek z daně mohou očekávat s příští mzdou. Oproti tomu ti jedinci, kteří si daňové přiznání vyřizovali sami, nikoliv přes zaměstnavatele, musí si žádost o přeplatek vyřídit sami. Učiní tak sepsáním ročního zúčtování daně, které odnesou na finanční úřad.

Pro vyplacení přeplatku má stát stanovenou třicetidenní lhůtu. To znamená, že by vám peníze měly přijít nejpozději v březnu. Pokud veškerá administrativa ohledně daní proběhla hladce, můžete se i vy těšit na vrácení části peněz, které jste odvedli státu.

Kdy dochází k daňovému přeplatku?

Ke vrácení daní dochází nejčastěji v případech, kdy daňový poplatník neuplatní základní slevu v plné výši. Jedná se například o ty, kteří nepracovali celý kalendářní rok. Tímto případem jsou hlavně bývalí studenti, absolventi vysokých či středních škol, kteří po ukončení studia šli pracovat. Dále mohou být podobným případem například matky, které se vrátily do práce po mateřské a rodičovské dovolené.

Dalšími možnostmi, jak snížit svou daň je školkovné. Pokud máte malé dítě, které chodí do školky, můžete požádat o tento typ slevy. Ale musíte to doložit potvrzením, které vám vydá provozovatel zařízení, které dítě navštěvuje. Slevy na dani jsou uplatňovány dále na manželku či manžela, nebo vlastníka ZTP. Daňový přeplatek může vzniknout také díky příspěvku na životní pojištění a penzijní připojištění, či zaplacení úroku z úvěru na bydlení. Ty patří k tak zvaným odčitatelným položkám a můžete je uplatnit za celý rok.

Slevy na dani se týkají také studentů, kteří pracují na dohodu o provedení práce (DPP). V některých případech mohou podat přiznání na srážkovou daň a získat částku zpět. Nárok na ni mají studenti, pokud nemají u zaměstnavatele podepsané tak zvané růžové prohlášení, nebo pakliže jejich měsíční příjem nepřesáhl 10 000 korun.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Uvnitř firem a kanceláří Zaměstnání a podnikání Peníze Návody