Dluh u zaměstnavatele? Jaká může být srážka ze mzdy? | VímVíc.cz

Dluh u zaměstnavatele: Jaká může být srážka ze mzdy?

21. 11. 2018

Nehody se stávají a škody vznikají. Pokud v zaměstnání vytvoříte dluh, projeví se to na vaší mzdě. O základní potřeby se bát nemusíte, o bonusy už ale ano.

Dluh u zaměstnavatele? Jaká může být srážka ze mzdy

Dluh vznikne velmi jednoduše

Někde se stala chyba, něco se ztratilo nebo jste omylem něco nenávratně poničili. Ať jste již na straně zaměstnance viníka, či poškozeného zaměstnavatele, vstupujete do světa vzájemného dluhu. Vzniklá pohledávka na straně jedné a mzda na straně druhé. Mzda a občanský zákoník zde budou klíčovými pojmy. Díky nim zjistíme, jak se se situací vypořádat.

Základem je určit přesnou částku pohledávky

Pro vyrovnání vzájemného dluhu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem musí být splněna základní podmínka. Podle občanského zákoníku jsou k započtení způsobilé jen ty položky, které lze uplatnit před soudem. Tedy vymahatelné, reálné pohledávky, se kterými by mělo smysl k soudu jít.

Nelze tedy vzpomenout zlomenou lopatu nebo rozbité auto a myslet si, že se do dluhu pořizovací částka zapíše. Co není vymahatelná pohledávka, to odstrkuje občanský zákoník nyní stranou. Dále platí, že částka musí být již splatná. Nelze tedy do dluhu započítat splátky či pohledávky s budoucí splatností.

Co není vymahatelná pohledávka, to jde nyní stranou.

Doporučuje se (po určení všech náležitostí) vytvořit dohodu o tom, co vše se do dlužné částky započítá.

Jelikož nelze jednoduše odečíst dluh od dluhu, tedy sebrat celou měsíční výplatu a doplatit zbytek, řídí se tato situace pravidly srážek ze mzdy při exekuci. Tyto podmínky stanoví životní nezapočitatelné nebo také nezabavitelné minimum, které se musí zaměstnanci vždy ponechat.

Nezapočitatelné minimum

Pokud je dlužník bez závazků, nezapočitatelné minimum v roce 2018 je rovných 6225,33 Kč. Jestli jsou však na něm závislé nezletilé děti, studující zletilé děti, manžel nebo manželka, zůstane zaměstnanci na každého z nich dalších 1556,33 Kč.

Dalším vodítkem k výsledku bude určení, zda je pohledávka přednostní nebo nepřednostní. Pohledávka přednostní vznikla například úmyslnou trestnou činností. Zde se ze zbytku čisté mzdy — po odečtení nezapočitatelného minima — ponechá jedna třetina.

Je-li pohledávka nepřednostní, tedy nastala třeba nešťastnou náhodou, ponechají se nešťastníkovi třetiny dvě.

Vánoční bonusy ani cestovní náklady v bezpečí nejsou

Všechna zde uvedená omezení platí pouze při srážce ze mzdy. Co se týče cestovních náhrad za pracovní cestu, odměnu za pracovní pohotovost či odstupné a další benefity, zaměstnavatel zde může brát plnými hrstmi.

Promlčení dluhu neznamená jeho ztrátu

Pokud jste z nějakého důvodu nestihli vymáhat svůj dluh před jeho promlčením, nezoufejte. Podle § 1989 občanského zákoníku totiž promlčení pohledávky jejímu započtení nebrání. Pokud se situace dostala do fáze, kdy je čas splácet dluh a až poté byla částka promlčena, je stále možné ji platně započíst.

Promlčení pohledávky jejímu započtení nebrání.

Příklad pro představu

Vezměme si reálnou situaci: Žena vydělávající 20 tisíc korun čistého příjmu se dvěma dětmi udělala škodu za 50 tisíc a musí ji nyní splatit.

Ze své čisté mzdy tedy odečte nezapočitatelné minimum – ona 6225,33 Kč, k tomu dvě děti, tedy 2x1556,33 Kč a za péči o nemocného manžela dalších 1556,33 Kč (pro toho si nezapomeňte vypočítat nemocenskou). Jelikož je pohledávka nepřednostní, odečteme si další dvě třetiny zbylé čísté mzdy (tedy po zaokrouhlení 2x3035).

Z čistého zisku 20 tisíc jí tedy musí zůstat celých 16 965 Kč. Zaměstnavatel si měsíčně může odečíst částku 3035 Kč.

Pokud by se vám takto dluhy nashromáždily a vy nevěděli co s tím, jako poslední variantu můžete zvolit oddlužení. Podívejte se jak na to s insolvenční kalkulačkou.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo