Ošetřování člena rodiny: Co musíte vědět? | VímVíc.cz

Ošetřování člena rodiny: Kdy vzniká zaměstnanci nárok?

15. 03. 2018

Jaké jsou podmínky, pokud se chcete starat o svého vážně nemocného příbuzného? Kolik volna můžete na ošetřování člena rodiny dostat a jaké peníze vám zaměstnavatel bude vyplácet v roce 2018?

Ošetřování člena rodiny

Placené volno při ošetřování člena rodiny/OČR

Pokud se musíte postarat o svého blízkého, který je po těžkém úrazu anebo trpí vážnou chorobou, budete mít nárok na placené volno v rámci ošetřování člena rodiny (OČR). Žádat o tuto dávku budete moci přibližně na podzim roku 2018. Výše příjmu bude 60 % z měsíčního platu, což je stejné jako při krátkodobém ošetřování. Toto takzvané dlouhodobé ošetřovné bude možné čerpat až 90 dní.

Právo na 90 dlouhodobého ošetřovného s příjmem 60 % ze svého měsíčního platu.

Jaké jsou podmínky OČR?

Ošetřování člena rodiny bude možné nejdéle po dobu tří měsíců. Musí ale splnit podmínku, že ten člověk, o kterého má být postaráno, strávil předtím alespoň jeden týden v nemocnici. Lékař tak mohou sami posoudit, zda je další dlouhodobé ošetřování nezbytné. Zaměstnavatel bude moci zároveň odmítnout poskytnutí tohoto volna na ošetřování člena rodiny pouze kvůli závažným provozním důvodům. Poslední podmínkou je to, že ošetřující člověk si nesmí při ošetřování jedince přivydělávat.

Lékaři musí zhodnotit, zda je nutné další ošetřování jedince.

Jakou máte zkušenost se svým zaměstnavatelem? Ohodnoťte jej v hodnocení firem.

Kdo všechno může o OČR (ošetřování člena rodiny) zažádat?

Nárok na ošetřování nebudou mít pouze přímí příbuzní nebo manželé, ale také ti, kteří žijí s ošetřovaným ve společné domácnosti. Může se tak jednat o rodiče, děti, prarodiče, vnoučata, sourozence, zetě, snachy, neteře a synovce, ale také kromě manželů i druhové a družky anebo registrované partnery.

Nárok na ošetřování člena rodiny mají:

Ti, kdo jsou přímí příbuzní, nebo žijí s ošetřovaným ve stejné domácnosti, tedy:

  • Rodiče
  • Děti
  • Prarodiče
  • Vnoučata
  • Sourozenci
  • Zeťové a snachy
  • Neteře a synovci
  • Manželé
  • Druhové a družky
  • Registrovaní partneři
Blízcí ošetřující se mohou také v ošetřování jedince mezi sebou střídat.

Podívejte se také na aktuální nabídky práce.

Zpět do práce

Podmínky návratu do práce jsou stanovené tak, aby se mohl zaměstnanec vrátit na původní pozici. Výjimka nastává pouze v případě, že je v době ošetřování člena rodiny pozice zcela zrušena. V takovém případě je zaměstnanec povinen vám přidělit jiné místo s minimálně stejným platovým ohodnocením, jaké jste měli původně

To, že vám musí zaměstnavatel držet místo, neznamená, že po dobu vaší neschopnosti nemůže zaměstnat někoho jiného. Dohoda musí ale fungovat tak, aby vám náhradní zaměstnanec po skončení ošetřování člena rodiny uvolnil místo a vy jste se tak na něho mohli bez omezení vrátit.

Stejná pravidla se již chystají i pro případ krátkodobého ošetřování člena rodiny v případě péče o dítě mladší než 10 let nebo jiného člena rodiny podle zákona o nemocenském pojištění.

Zaměstnavatel může v době ošetřování zaměstnat náhradu, ale pouze na dobu vaší nepřítomnosti.

Ošetřující nedostane výpověď

Hlavním smyslem tohoto placeného ošetřování je to, že člověk se bude moci starat o svého nemocného blízkého, neztratí přitom příjem a nebude si ani muset brát dovolenou. Samozřejmě je zde ovšem hranice, tedy maximum 90 dní, po kterých se o člena může osoba starat. Vzhledem k tomu, že se ale členové rodiny mohou v ošetřování střídat, tak získají čas na rozmyšlenou, jak péči pro jedince zajistit případně i po uplynutí této doby.

Pokud musí zaměstnanec poskytovat dlouhodobou péči až poté, co dostal výpověď z pracovního poměru, dochází k prodloužení výpovědní lhůty. To se ale stane pouze v případě, že ochranná doba přesahuje základní stanovenou výpovědní dobu. Ve chvíli nástupu na ošetřování se tak výpovědní doba přeruší, s tím že znovu začne běžet po uplynutí ochranné doby.

Jestliže jste výpověď před odchodem na ošetřování podali vy, nebere se na ochranou dobu žádný ohled a pracovní poměr tak skončí i v průběhu této doby. Stejně tak je to u pracovní smlouvy na dobu určitou. Pokud jste na ošetřování v termínu, kdy má pracovní poměr skončit, nemá ochranná doba žádný vliv.

Pokud jste na ošetřování v rámci výpovědní lhůty ze strany zaměstnance, její trvání se posouvá.

Firmy příliš spokojené nejsou

Pro firmy díky ošetřování člena rodiny na tuto dlouhou dobu může nastat situace, že jim ze dne na den odejde jeden zaměstnanec, za kterého budou muset hledat okamžitou náhradu, což není vždy jednoduché. Také nebudou dopředu vědět, na jak dlouho jim zaměstnanec odejde a navíc se bojí zneužívání ze strany zaměstnanců.

Musí vás zaměstnavatel pustit?

Odpověď na tuto otázku není zcela jednoznačná. Zaměstnavatel vám ošetřování člena rodiny nemusí dovolit pouze v případě, že prokáže vážné provozní důvody, které vaši nepřítomnost nedovolí. Otázkou ale zůstává, co vlastně vážné provozní důvody jsou a jak je prokázat? Na to totiž neodpovídá ani zákon.

Logické tedy je, že snadnější uvolnění zaměstnance bude pro zaměstnavatele, který má dostatek pracovních sil na to, aby vás nahradili, s čímž souvisí i dostatek financí, kterými jim bude muset výkon kompenzovat. Další možností je pak přijetí nového zaměstnance na dobu určitou, i s tím ale souvisí množství finančních prostředků.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo