Za pracovní úraz vám v roce 2019 vyplatí víc – o kolik? | VímVíc.cz

Za pracovní úraz vám v roce 2019 vyplatí víc – o kolik?

27. 12. 2018

Co je to valorizace? Vláda od 1. ledna 2019 zvýší náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání. O kolik? Co mělo v minulosti a má v současnosti vliv na míru valorizace a souhlasí s nárůstem náhrad také odbory?

Za pracovní úraz vám v roce 2019 zaměstnavatel připlatí

Kompenzace negativního dopadu inflace

Valorizace (základní způsob kompenzace negativního dopadu inflace) je před koncem roku jedním z nejvíce skloňovaných slov. Valorizují se důchody, mzdy, ale také si značně polepší lidé, kteří vyjedou do 9 konkrétních zemí na pracovní zahraniční cestu nebo ti, kterým se stane pracovní úraz.

Právní předpisy se zabývají pracovními úrazy a nemocemi z povolání již více než 30 let. První úpravy této problematiky nastaly v roce 1976. Dobrou zprávou v tomto roce je především to, že valorizace renty za pracovní úraz se od 1. ledna roku 2019 zvyšuje všem. Tedy i těm, kteří mají nové zaměstnání či jsou registrováni na úřadě práce. Jak lze vypočítat zvýšení valorizované renty?

Od 1. ledna 2019 se zvyšuje odškodnění za pracovní úrazy a to i pro nově zaměstnané, nebo naopak pro osoby registrované na úřadě práce.

Výpočet z průměrného výdělku

Potkal vás pracovní úraz? Nebo dokonce trpíte nemocí z povolání? V roce 2019 obdržíte od zaměstnavatele vyšší náhradu za ztrátu výdělku. Tato tzv. náhrada za ztrátu na výdělku se počítá z průměrné mzdy. A protože průměrná mzda rok od roku roste a v roce 2018 nabývala rekordních hodnot, roste s ní i náhrada za ztrátu výdělku.

Průměrný výdělek, ze kterého se vám renta za pracovní úraz či nemoc z povolání vypočítala, se stanovil k určitému dni, kdy škoda vznikla. Problém ale nastává v okamžiku, kdy roste průměrná mzda i váš plat. Pokud byste nebyli indisponováni, vaše průměrná mzda by v současnosti dosáhla vyšších čísel. Z toho důvodu je nutné původní výdělek valorizovat, čímž je následně navýšeno samotné odškodnění.

Vaše průměrná mzda musí být před výpočtem renty za úraz valorizována, abyste dosáhli vyššího odškodnění.

Co má vliv na míru valorizace

Určení míry valorizace prošlo během své historie změnami. Původně se bral v potaz zvyšující se průměrný výdělek v národním hospodářství za dané období. Rychle se ale došlo k tomu, že tento systém není ani zdaleka spravedlivý a nefunguje tak, jak by měl. Průměrná mzda v národním hospodářství totiž brala v potaz také vysokopříjmové kategorie zaměstnanců. Většina zaměstnanců totiž pobírala mnohem nižší mzdy a jejich výdělky nerostly takovým tempem, o které se zvyšování provádělo.

Důsledkem je v současné době využívání odlišného systému. Přistoupilo se ke zvýšení dle procentní výměry důchodu (nikoliv základní výměry důchodu).

Během historie prošlo určení míry valorizace změnami. V současné době se zvyšování provádí podle procentní výměry důchodu.

Očekávejte nárůst o toto procento

Očekávejte tedy nárůst minimálně o tuto procentní výměru důchodu. Tento systém se používá již od roku 2005. Náhrady za ztrátu výdělku se valorizují tímto způsobem každoročně, jedinou výjimkou byl rok 2010. Důvod je jednoduchý. V roce 2010 důchody Čechům nerostly a tak o rok dříve nebylo vydáno žádné valorizační nařízení vlády. Stejně jako tomu bylo tento rok a v předchozích letech, valorizace se provádějí od ledna nového roku.

Pamatujte, že se přepočítává váš původní průměrný výdělek, nikoliv renta, která plyne z pracovního úrazu či nemoci z povolání. Průměrný výdělek se zvyšuje od ledna roku 2019 o 3,4 % a právě od něho se odvíjí výpočet náhrady za ztrátu výdělku.

Valorizaci odškodnění za pracovní úraz očekávejte od ledna nového roku. Tedy ve stejný termín, jako tomu bylo v minulosti.

Kolik nově získáte

Počítejte tedy s tím, že navýšení náhrad za pracovní úraz a nemoc z povolání bude činit 3,4 %. Vláda toto nařízení schválila na svém jednání na počátku prosince tohoto roku, konkrétně 3. prosince. Náhrady budou zvýšeny o výše zmíněných 3,4 procenta. Tyto náhrady jsou rozdílem mezi průměrným výdělkem příjemců před vznikem škody a výdělkem po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání (zahrnuje i případný invalidní důchod).

Vláda od 1. ledna 2019 zvýší náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání o 3,4 %.

Odbory protestují

Odbory proti tomuto systému protestují. Není se čemu divit, jsou v oblasti pracovních úrazů a nemoci z povolání silně zainteresovány. Jedním z nejdůležitějších úkolů odborových organizací je právě péče o oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Chtěly by se vyhnout valorizaci dle nárůstu výše důchodů, raději by při navyšování braly v potaz nárůst mezd. Mzdy totiž rostou rychleji (v minulém roce dokonce více než dvojnásobně) než důchody.

Odborovým organizacím se nelíbí způsob valorizace náhrad za ztrátu výdělku. Navrhují jiný systém.

Máte na valorizaci nárok?

V minulém roce, v již zmiňovaném pravidelném termínu 1. ledna, došlo k valorizaci o 3,5 %. Pokud vám vznikne nárok na náhradu za ztrátu na výdělku a na náhradu nákladů na výživu pozůstalých až po 31. prosinci letošního roku, máme pro vás špatnou zprávu.

Valorizace se těchto náhrad netýká. Náhrady za ztrátu na výdělku a nákladů na výživu pozůstalých budou valorizovány až v příštím roce, tedy k 1. lednu 2020. Pokud ovšem dojde k nárůstu českých důchodů.

Pokud vám vznikl nárok až po 31. prosinci 2018, k valorizaci náhrady za ztrátu na výdělku a nákladů na výživu pozůstalých bohužel nedojde.

Jak si o valorizaci zažádat

Pokud chcete valorizovat náhradu za ztrátu výdělku, nemusíte stát dlouhé fronty na úřadech, ani nic podobného. K valorizaci totiž dochází automaticky. Nemusí o ni žádat ani zaměstnanec nebo rodina pozůstalého.

O valorizaci náhrady za ztrátu výdělku v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání je potřeba zažádat pouze v okamžiku, kdy vám tato renta nepříslušela z důvodů stanovených zákonem. Tím je zvýšení invalidního důchodu a to dle předpisů o sociálním zabezpečení, nebo o důchodovém pojištění.

K valorizaci náhrady za ztrátu výdělku v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání dochází automaticky. Výjimku tvoří situace při zvýšení invalidního důchodu.

Invalidních důchodů se vyplácí méně

Když už mluvíme o zvýšení invalidních důchodů, co můžete očekávat v roce 2019? Špatnou zprávou je, že invalidní důchody nijak dramaticky neporostou. A to i navzdory tomu, že se jich vyplácí méně a ekonomika je na tom relativně dobře. Zvýšení se ale dočkají všichni příjemci invalidního důchodu, bez ohledu na to, zda se jedná o první, druhý, nebo třetí stupeň invalidity.

Dobrou zprávou ale je, že valorizovány budou v příštím roce veškeré důchody, nejen ten invalidní.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Pracovní právo Ze života zaměstnanců