Bankovnictví a pojišťovnictví – vysoké platy a dostatek zájemců? | VímVíc.cz

Bankovnictví a pojišťovnictví – vysoké platy a dostatek zájemců?

30. 08. 2018

Pracovní trh bojuje o každého uchazeče a jinak tomu není právě v tak prestižních oborech jako jsou bankovnictví a pojišťovnictví. Na vyšší platy dosáhnou jen specializované pozice a pracovníci back-office. Lidé si často myslí, že v bankách je nadstandardní odměňování, proto vás možná překvapí fakt, že průměrná mzda klientského pracovníka je okolo 26 000 Kč hrubého.

Bankovnictví a pojišťovnictví – vysoké platy a dostatek zájemců?

Stabilní obory

Bankovnictví a pojišťovnictví vždy patřily mezi stabilní obory. Mají pověst seriózního zaměstnání s kariérním růstem a jistotou pracovního místa. Zároveň kromě dobrého platového ohodnocení, které na některých pozicích přesahuje průměrnou hrubou mzdu, dostáváte velký balík benefitů, mezi které patří třeba zvýhodněné půjčky nebo vysoké příspěvky na životní pojištění či penzijní připojištění.

Tyto obory vždy přitahovaly dostatek zájemců o práci. Aktuálně jsme však v době rekordně nízké nezaměstnanosti a nedostatek lidí postihuje i bankovnictví a pojišťovnictví. Hodně se zvýšilo i procento fluktuace pracovníků, jelikož momentálně jsme okolo 20 %. Nejvíce nabídek práce je tradičně v Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji. Lidé však projevují největší zájem o nabídnutá místa hlavně v Plzeňském, Ústeckém a Karlovarském kraji.

Pracovat v bankovnictví nebo pojišťovnictví bylo vždy lákavé, doba se však o něco změnila a aktuálně i v těchto oborech je nouze o kvalitní kandidáty.

Jak se k tomu staví personalisté?

Je určitě důležité zmínit, že právě tyto obory mají z hlediska HR svá specifika, respektive personalisté se musí vyrovnat s několika aspekty. V první řadě podléhají vysoké míře regulace, takže na HR pak dopadá velká administrativní zátěž. Zvyšují se kvalifikační a odborné nároky na zaměstnance.

ČNB jako regulátor finančního trhu hodně zpřísnila podmínky pro obsluhu klientů v retailovém bankovnictví. Například úvěroví pracovníci musí mít licenci na poskytování úvěrů a pracovníci, kteří poskytují investiční služby, se musí prokázat licencí, která ověřuje jejich odborné znalosti. Na pracovníky je tak vyvinutý velký tlak, jelikož kdo zkoušky neudělá, nemůže pak tuto pozici v bance vykonávat. S nedostatkem volných míst na trhu práce klesá kvalita uchazečů o místa. Navíc průměrná hrubá mzda se v závislosti na získané kvalifikaci nijak nezvýší, takže v tomto ohledu klesá i motivace pracovníků.

Velkou výzvou, které budou tyto obory čelit v následujících letech, jsou nástup pokročilých technologií a nutnost individualizovat přístup ke klientům a jejich potřebám. Nové technologie ale na druhou stranu mohou zastat řadu časově náročných funkcí jako je třeba administrativa i masivní výpočty nad velkými objemy dat, které pomohou analytikům při vyhodnocování trendů trhu.

vysoké platy a mnoho benefitů je spíš iluze. realita hovoří tak, že mnoho řadových pozic v bankách je platově stejně ohodnoceno, jako jsou pokladní v supermarketech.

Vysoké platy a zajímavé benefity – platí to stále?

Oba obory patří stále do desítky těch nejlépe ohodnocených, ale tempo růstu mezd je v nich v posledních dvou letech nižší. Rozhodně už dávno neplatí tvrzení, že pracovat v bance znamená automaticky mít dobrý příjem. Průměrná hrubá mzda bankéřů na přepážkách je okolo 26 000 Kč, což je srovnatelné s pokladními v některých obchodních řetězcích. A to i přes to, že meziročně došlo k nárůstu mezd na těchto pozicích o 7,5 %. Ve srovnání s tím uvádíme, že finančním analytikům meziročně hrubá mzda stoupla o necelého 0,5 %.

Senzitivní otázkou pro oba obory je bonusové odměňování zaměstnanců. Většinou je zde možnost mít finanční variabilní ohodnocení každý kvartál. Plány na jeho splnění jsou však dost často nadsazené tak, aby na ně pracovníci dosáhli tak z 50 %.

Obecně však lze říci, že nabídka bonusů je pro zaměstnance bank a pojišťoven celkem bohatá – u většiny typů je zastoupení v těchto oborech větší, než je obecný průměr. Nejvýraznější rozdíl je u sick days, které jako dostupný bonus uvádí 67 % pracovníků (obecný průměr je 24 %). Výrazně vyšší je i nabídka ostatních bonusů jako je příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, dovolená navíc a různé zaměstnanecké slevy.

Trainee programy pro studenty a absolventy

Studenti vysokých škol a absolventi středních a vysokých škol mají jedinečnou příležitost se zapojit do tzv. „trainee programů“, kde si mohou vyzkoušet různé pracovní role v bance nebo v pojišťovně. Výhodou je, že tak získají zajímavou pracovní zkušenost už při studiu nebo po škole mají hladší start ohledně požadované praxe a následného kariérního růstu v rámci těchto finančních korporátů.

Tyto programy jsou zaměřeny hodně prakticky a rozvojově, většinou jsou jednoleté až dvouleté. V průběhu je možné na základě dosažených měřitelných výsledků přestoupit na plnohodnotnou pozici. V praxi to vypadá tak, že absolvent nebo student má k ruce mentora, který ho vede a zaškoluje. Je možné si zároveň projít různými odděleními napříč celou firmou a vyzkoušet si toho více.

Snáze se pak rozhoduje, co dotyčnému nejvíce sedí. Může se stát, že do trainee programu nastoupí absolvent na pozici bankéře, ale vyzkouší si marketingově laděnou roli a ta mu více sedne. Není pak problém se ucházet o přesun do marketingového oddělení. Samozřejmě se bere v potaz škola, kterou dotyčný studuje nebo studoval, ale pokud prokáže talent a snahu, je možná změna vždy k diskuzi.

Studenti i absolventi škol tak mají skvělou možnost „nahlédnout pod pokličku“ a udělat si reálný obrázek o tom, jak to vlastně chodí v takto žádaných oborech. Respektive před 10 lety byla práce v bance brána jako TOP zaměstnání, nyní se banky a pojišťovny o uchazeče doslova perou. A sehnat někoho dobrého a loajálního, kdo navíc bude dodržovat jasně vytyčené mantinely korporátního prostředí, není v dnešní době zrovna jednoduché.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Uvnitř firem a kanceláří Zajímavosti z firem a kanceláří