Příplatky za práci přesčas a práci o víkendu | VímVíc.cz

Příplatky za práci přesčas a práci o víkendu

24. 10. 2017

Jste z těch, kteří mají o víkendu volno a přes to nejede vlak? Anebo se rádi vydáte na víkendový přivýdělek za vidinou příjemnější výplaty? Na jakou odměnu máte v tomto případě nárok?

Příplatky za práci přesčas a práci o víkendu

Příplatky za práci

V práci jsme odměňováni za náš výkon podle výše hodinové mzdy. V některých případech ovšem máme nárok na mzdu vyšší. Jedná se typicky o práci “navíc”. Příplatky za práci zvyšují hodinovou sazbu a mění se podle toho, kdy jsme danou práci vykonávali. Příplatky za noční nesou zaměstnanci příplatek ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku a příplatky za práci o víkendu jsou ve výši 25 % průměrné hodinové mzdy. Pokud se zaměstnanec vydá do práce na svátek, přísluší mi za tuto odvedenou práci náhradní volno anebo příplatek ve výši 100 %.

Příplatky za práci přesčas

Plánujete, že zůstanete v práci déle, abyste si trochu přivydělali? Výjimečně může být práce přesčas také zaměstnanci přímo nařízena zaměstnavatelem. Ovšem je třeba pamatovat na to, že práci přesčas vykonává zaměstnanec nad rámec svého rozvrhu a musí mu být tedy kompenzována. To se děje buď díky příplatku ke mzdě anebo také poskytnutím náhradního volna. Jaká je průměrná mzda v ČR?

Hledáte novou práci? Podívejte se na volné pracovní nabídky.

Za práci přesčas zaměstnanci náleží ze zákona buď příplatek anebo náhradní volno.

Jestliže si zaměstnanec zvolí náhradní volno, ale nevyčerpá jej do 3 měsíců od vykonání přesčasové práce, zaměstnavatel mu zaplatí příplatek za práci přesčas. Přesčasové příplatky ani náhradní volno se nemusí potvrzovat písemně, nicméně pokud bude chtít zaměstnanec později upozornit na své vysoké nasazení v podobě časté práce přesčas za účelem zvýšení platu, zaměstnavatel mu může říci, že o takových případech neví anebo, že si je nepamatuje.

Přečtěte si, jaká je čistá mzda v Česku pro rok 2017.

Jak se práce přesčas proplácí?

Pokud zaměstnanec pracuje přesčas, zaměstnavatel mu musí uhradit o 25 % vyšší mzdu za každou odpracovanou hodinu. Přesčas může být nařízen také z provozních důvodů přímo zaměstnavatelem a to například jako 38 hodin pro zaměstnance (48 hodin pro mladistvé). V takovém případě náleží zaměstnancům příplatek ve výši 50 % hodinového výdělku.

Příplatky za noční

Práce v noci nespadá mezi oblíbené a není divu. Pro lidské tělo a jeho biorytmus je to zásah, protože je nuceno pracovat a tedy být aktivní v tu chvíli, kdy by za normálních okolností mělo být v klidovém režimu, tedy spát doma v posteli. Kvůli tomu přísluší zaměstnanci příplatek za noční ve výši 20 % jeho průměrného výdělku za hodinu. Mnoho lidí si tedy přibírá více nočních za účelem většího zisku ovšem na úkor kvalitního života.

V případě práce na noční přísluší zaměstnanci příplatky ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku.

Příplatek za svátek

Pracovat ve svátek je pro některé lidi velmi zajímavou možností přivýdělku. Za práci ve svátek totiž náleží zaměstnanci buď náhradní volno podle rozsahu práce, kterou vykonal, anebo příplatek v podobě 100 % z průměrného hodinového výdělku. Je proto na každém, aby se rozhodl, zda bude ve svátek doma anebo půjde díky vidině takového příplatku/náhradního volna, pracovat.

Příplatky za práci o víkendu

Jestliže bude zaměstnanec pracovat o víkendu, tak má nárok 10 % příplatek hodinové mzdy. V tuto dobu je totiž nestandardní pracovat a zaměstnanec by měl mít o víkendu čas pro sebe. Někdy může být výše odměny změněna také na 5 % hodinové mzdy. Jestliže navíc zaměstnanec pracuje přesčas, obě tyto nevýhody se kombinují a zaměstnanec tak dostává příplatek jak za práci přesčas, tak za práci o víkendu.

Pokud zaměstnanec pracuje přesčas dostává příplatek 25 % a za práci o víkendu 10 % výše hodinové mzdy.

Maximum přesčasu

Celkově může zaměstnanec napracovat maximálně 150 hodin ročně. To znamená 8 hodin týdně. Pozor ale na to, abyste nepracovali například o víkendu 2 x 8 hodin navíc, protože byste porušovali zákon. Limit se dá ale dále měnit. Celkové maximum je 416 hodin ročně s tím, že 150 hodin připadá na maximální počet hodin nařízených zaměstnavatelem a zbylých 266 hodin připadá na ty, které odsouhlasil zaměstnanec. Může tak v podstatě díky příplatkům dojít ke zvýšení průměrného platu.

Tip: Týká se vás v zaměstnání pracovní pohotovost? Podívejte se, jaká má pravidla.

Průměrný plat v ČR

Přestože dlouhodobě průměrný plat v Česku stále roste, liší se velmi v závislosti na daném kraji, ale také na pohlaví. Na podzim roku 2017 už byl průměrný plat dokonce 29 346 Kč a do budoucna by průměrný plat v ČR měl stále růst. Ženy si ovšem vydělají v průměru 22 426 Kč za měsíc, zatímco muži 27 372 Kč za měsíc. V současnosti je výše platů velmi akcentované téma všech politických stran a přidávat by se mělo hlavně státním zaměstnancům a nejvíce jsou v souvislosti s tímto skloňované platy učitelů a také platy zdravotníků.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo