Kdy mám nárok na odstupné a za jak dlouho ho můžu čekat? | VímVíc.cz

Kdy mám nárok na odstupné a za jak dlouho ho můžu čekat?

13. 03. 2017

Bude se ve vaší firmě propouštět anebo chcete odejít sami a zajímá vás, v jakých případech máte nárok na odstupné? Od čeho se odvíjí jeho výše a co se dá dělat tehdy, kdy vám peníze nepřišly do uvedeného data?

Kdy mám nárok na odstupné a za jak dlouho ho můžu čekat?

Chcete dát výpověď v zaměstnání a přemýšlíte o tom, jestli máte nárok na vyplacení odstupného. Jak to je? Vzniká zaměstnanci nárok při podání výpovědi?

Kdy mám nárok na odstupné?

Ze zákona má zaměstnanec nárok na vyplacení odstupného pouze v některých případech. Důležité je hlavně upozornit, že pokud výpověď podá sám zaměstnanec, nárok mu nevzniká.

Pokud výpověď podá zaměstnanec, nemá právo na odstupné.

Výpověď z organizačních důvodů

Jestliže zaměstnanec dostal výpověď z důvodu takzvaných organizačních důvodů, neboli ruší se pracovní odvětví nebo jeho část, zaměstnavatel se přemisťuje do jiného města anebo se zaměstnanec stane nadbytečným, vzniká mu právo na odstupné ve výši, jaké ukládá zákon.

Výpověď ze zdravotních důvodů

V jakém případě dostane zaměstnanec od zaměstnavatele výpověď kvůli zdravotním důvodům? Stane se tak tehdy, pokud se na preventivní lékařské prohlídce ukáže, že zaměstnanec již nemůže dále vykonávat současnou pracovní pozici kvůli onemocnění, úrazu nebo hrozbě brzkého onemocnění z povolání.

POZOR: Na odstupné vzniká nárok pouze v případě výpovědi dané zaměstnavatelem anebo při odchodu ze zaměstnání po vzájemné dohodě zaměstnance i zaměstnavatele.

Jaká může být výše odstupného?

Výše odstupného se liší podle toho, jak dlouho jste u svého stávajícího zaměstnavatele pracovali. Minimální výše odstupného se například stanovuje podle počtu odpracovaných let u vašeho posledního zaměstnavatele.

Ohodnoťte vašeho zaměstnavatele ve velkém hodnocení firem.

  • Pokud váš pracovní poměr u posledního zaměstnavatele trval méně, než jeden rok, máte ze zákona právo na odstupné vy výši jednoho měsíčního platu.
  • Pokud váš pracovní poměr trval déle jak rok, ale méně než dva roky, máte nárok na odstupné vy výši dvou měsíčních platů.
  • Pokud váš pracovní poměr trval dva roky a déle, máte ze zákona nárok na odstupné ve výši tří měsíčních platů.
  • Pokud jste dostal výpověď ze zdravotních důvodů, zaměstnavatel vám proplatí odstupné podle rozhodnutí lékaře, a to maximálně ve výši dvanácti měsíčních platů.
Délka posledního pracovního poměru ovlivňuje výši vašeho odstupného.

Pozor na posunutí nároku na podporu v nezaměstnanosti

Až vám zaměstnavatel vyši odstupnéhp uzná, dejte si pozor na jednu věc. Jestliže se vám totiž nepodaří okamžitě po ukončení pracovního poměru najít práci, budete se muset přihlásit na pracovní úřad kvůli placení sociálního a zdravotního pojištění. A jste tedy obdrželi od zaměstnavatele odstupné a nenastupujete hned do nové práce, odsune se vám nárok na podporu v nezaměstnanosti.

O vyplácení podpory v nezaměstnanosti poté rozhodne zodpovědná osoba na úřadu práce a podle všeho se vám vyplácení podpory odloží podle výše odstupného.

Jestliže nepřecházíte z minulého zaměstnání hned do nového a dostali jste potvrzeno, že se odstupného dočkáte, nezapomeňte, že se vám posune nárok na podporu v nezaměstnanosti podle výše odstupného.

Kdy nejdříve budu mít na odstupné nárok?

Pokud vám zaměstnavatel potvrdil výši odstupného a hned po opuštění nynější práce nastupujete do nového zaměstnání, odstupné by vám mělo přijít v nejbližším výplatním termínu.

Co dělat, když mi peníze zatím nepřišly?

Důvodů může být několik. Nejdříve kontaktujte zaměstnavatele a ujistěte se, že se někde nestala chyba. Až pokud zjistíte, že zaměstnavatel nekomunikuje a nic nenasvědčuje tomu, že by vám peníze měl v budoucnu vyplatit, můžete odstupné vyjednávat i soudně.

Přečtěte si také, proč je důležité dodržet výpovědní lhůtu.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní smlouvy Práva a povinnosti zaměstnanců Pracovní právo