Pojistka na blbost – Kdy se vyplatí a na co dát pozor? | VímVíc.cz

Pojistka na blbost – Kdy se vyplatí a na co si dát pozor?

09. 04. 2018

Určitě jste již slyšeli o pojištění odpovědnosti, možná ale pod pojmem “pojistka na blbost”. Tato služba, kterou nabízí většina pojišťoven, je v poslední době velmi oblíbená. Pokud o ní ale přemýšlíte, přečtěte si nejdřív, na jaké škody se pojistka vztahuje a na co si dát při její sjednání pozor. Co to tedy pojistka na blbost je a co kryje?

Pojistka na blbost

Občanský zákoník dělá pojistku na blbost výhodnější

Pojistka na blbost je obecně brána za výhodnou investici, která vám může ušetřit nemalé peníze v případě nehody, kterou poškodíte někoho jiného. Výhoda pojistky stoupá s měnící se podobou občanského zákoníku, který je čím dál více ve prospěch poškozených osob. Ty mají s postupem času čím dál větší šance při vymáhání škody a často jde i o vyšší částky, než tomu bylo v minulých letech.

S první obdobou občanského zákoníku v tomto smyslu jsme se setkali již v roce 2015. Již pár měsíců po jeho změně zaznamenali pojišťovny jak nárůst škod způsobených nedbalostí, tak i nárůst hodnost odškodnění. Ruku v ruce s tím šel počet sjednaných pojištění odpovědnosti, který se samozřejmě také zvedl.

A to jsme byli na začátku. S postupem času se hodnoty stále zvyšují a čím dál více pojišťoven nabízí pojistku na blbost jakožto samostatný produkt, ne jen součást jiného balíčku.

Pravděpodobnost úspěšného vymáhání škody se zvedá, pojistka na blbost je tak stále výhodnější.

Pojistka na blbost pokryje neúmyslné škody

Pojistka na blbost funguje na základě pojištění, které pokryje neúmyslné škody způsobené třetí osobě. Řeč je o škodách majetkových i nemajetkových.

Jendou z velkých výhod pojištění odpovědnosti je fakt, že se nevztahuje pouze na konkrétní osobu, ale i její rodinné příslušníky. Využít jí tedy můžete i v případě, že škodu způsobil váš partner, dítě nebo i pes.

Pokud se budeme bavit o konkrétních škodách, které pojistka pokryje, jde nejčastěji o vytopení souseda či napadení psem. Patří mezi ně ale samozřejmě i další:

  • poškození movité věci – rozbití televize, mobilního telefonu, notebooku, … (příčinou je nejčastěji polití či shození věci na zem)
  • srážka lyžařů či snowboardistů
  • vytopení souseda (myčkou, pračkou, …)
  • škody způsobené psem (napadení, poškození majetku, …)
  • škody způsobené dítětem (vysklené okno, … )
Pojistka na blbost se vztahuje i na rodinné příslušníky.

Pojistka se u jednotlivých pojišťoven liší, pozor na to!

Ačkoliv má pojištění na blbost obecně jednoduchý výklad, dá se i docela jednoduše obcházet pomocí tzv. výluk, kterých pojišťovny často využívají. Těch je opravdu široká škála a vám nezbývá nic lepšího, než si dobře prostudovat každou smlouvu před podpisem a vybrat si tu, která jich bude obsahovat pokud možno co nejméně. Velice známou a mnohých oblíbenou je pojistka na blbost u pojišťovny Kooperativa.

Pojišťovny využívají množství výluk, na které je třeba si dát pozor a vybrat takovou, která jich má nejméně.

Platnost pro členy rodiny nemusí být pravidlem

Přestože jsme mluvili o tom, že se pojistka na blbost vztahuje i na vaše členy rodiny, je právě tato výhoda často obsahem výluky a vy o ni tak můžete přijít.

S tím může souviset i případ, kdy vám nebude proplacena škoda, kterou způsobilo vaše dítě. Stane se tak ve chvíli, pokud potomek poškodil váš majetek. Nastat můžou ale i další, občas poněkud absurdní případy. Některé pojišťovny manipulují s tím, že pokud bylo vaše dítě pod řádným dohledem, nejde tak o poškození z nedbalosti a vy nemáte nárok na proplacení škody. Takové případy se ale těžko řeší, jelikož tímto způsobem lze obejít téměř všechno a pojistka by tak zcela ztratila svůj význam.

Svou roli hraje míra nedbalosti

Jak bylo již zmíněno, pojistka odpovědnosti je tu především pro případy způsobení škod z nedbalosti, tedy neúmyslně. Pokud jde tedy o úmyslný čin nebo škodu způsobenou pod vlivem alkoholu, s pojistkou na blbost určitě nepočítejte.

Ovšem ani v případě nedbalosti nejde o 100% jistotu. Řada pojišťoven zahrnuje do seznamu výluk i přehnanou míru nedbalosti, tedy tzv. hrubou nedbalost. Na to si dejte při studiu smlouvy obzvlášť velký pozor. Mezi přiměřenou a hrubou nedbalostí je obecně velmi tenká hranice, kterou mají navíc pojišťovny nastavenou individuálně. Může se tak stát, že některá pojišťovna považuje za hrubou nedbalost čin, který pojišťovna jiná řadí do přiměřené nedbalosti, na kterou se pojistka vztahuje.

Pokud způsobíte škodu pod vlivem alkoholu, s pojistkou na blbost nepočítejte.

Na některé škody se vztahuje jiná pojistka

Pozor si dejte na činy, které se od pojistky na blbost nebudou řadit z toho důvodu, že je kryje pojištění jiné. Mezi tyto případy patří nejčastěji škody způsobené při autohavárii, na které se vztahuje povinné ručení. Vedle povinného ručeního Direct je dalším příkladem poškození věci zaměstnavatele, které kryje pojištění odpovědnosti z výkonu povolání.

Jak a kde si pojištění na blbost sjednat?

Některé pojišťovny vám nabídnou pojištění odpovědnosti jako samostatný produkt, jiné vám ho poskytnou pouze v rámci jiného pojištění, např. pojištění domácnosti či životního pojištění. Je jen na vás, zda zvolíte zřízení u vaší stále pojišťovny za předpokladu, že nebude samostatné, nebo se rozhodnete o jeho sjednání v pojišťovně jiné.

S výběrem vám pomůže seznam pojišťoven, které nabízí pojistku na blbost jako samostatný produkt:

Ceny pojištění jsou individuální, liší se tedy u každé banky. Nejnižší limit je ale kolem 1 milionu korun a poplatek od 350 Kč na rok. Pokud máte ovšem v domácnosti děti, doporučuje se limit alespoň na 2 miliony korun, kde se pohybuje cena za rok od 450 Kč. Mimo jiné máte možnosti rozdělení limitů na majetkové a nemajetkové újmy, například tedy limit 1 milion korun využít na škody majetkové a vyšší limit na ty nemajetkové.

Ceny pojištění jsou individuální, raději se ale vyhněte těm nejlevnějším.

Stručná rada na závěr

Ačkoliv je pojistka na blbost obecně výhodnou a vcelku lacinou investicí, nepodceňujte její výběr. Vždy hledejte tu pojišťovnu, která nabízí co nejméně výluk a vztahuje se tak u ní pojistka na co nejvíce škod. Správným krokem není ani volba nejlevnější online nabídky, kterou najdete. Není to pravidlem, ale právě taková nabídka mívá nejvíce háčků. Zkuste spíše zavedené pojišťovny jako je Kooperativa, ČSOB nebo Generali. No a nebo si nechte poradit od nešikovného ale spokojeného známého, který již pojistku čerpal.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy