Angažovanost zaměstnanců můžete zvýšit i teď | VímVíc.cz

Angažovanost zaměstnanců můžete zvýšit i teď

02. 11. 2020

Za zavřenými dveřmi domácností a vypnutými kamerami počítačů se skrývá svět, který spoustě personalistů nadělá ještě nejednu vrásku. Je-li většina vašich zaměstnanců na home office, šance je, že s nimi nemáte možnost navazovat hlubší kontakt, o prohlubování vztahů ani nemluvě. Těžká doba nejen pro HR.

Angažovanost zaměstnanců - Inpram

Nástroj pro zvýšení spokojenosti zaměstnanců

Jak můžete i v takto zvláštní době udržet angažovanost zaměstnanců nebo ji dokonce zvýšit? Jak udržíte jejich zájem o firmu, práci, a ještě je dokážete povzbudit k lepším výkonům? Jeden takový nástroj, který zvýší angažovanost a spokojenost zaměstnanců pro vás máme. Jmenuje se CliftonStrengths.

Inpram - angažovanost zaměstnanců

Jde o online vyhodnocovaný psychometrický nástroj, díky kterému odhalíte přirozené talenty zaměstnanců a způsob, jak s nimi můžete pracovat. Ať už jde o úspěšné jednotlivce v HR či manažerských pozicích, nebo třeba o majitele úspěšných firem, mnoho z nich využívá tento nástroj pro zvýšení potenciálu svých týmů.

U CliftonStrenghts mě oslovila hloubka a preciznost metodiky, která staví na 50 letech výzkumu. Poprvé pro mě někdo srozumitelně popsal oblast talentů a silných stránek. Velké firmy, které investují do nejlepších dostupných technologií, měly na tento nástroj vždy skvělé ohlasy a reference. Najednou člověk viděl, že nejde o žádnou abstrakci, ale velmi konkrétní nástroj, který lze využít nejen na papíře, ale i v praxi.

Milan Pařil, certifikovaný Gallup CliftonStrengths kouč, Inpram

Průměr nebo excelence

Nástroj CliftonStrenghts je založen na principech pozitivní psychologie. Vidí tedy ne to, v čem se máte vyrovnat průměru, ale to, v čem vynikáte, v čem je vaše excelence. Neurčuje, zdali se hodíte na tu kterou pozici, ale poradí vám, jakým způsobem můžete zhodnotit své talenty a dosáhnout na dané pozici úspěchu.

Jednoduchá formulka na pozadí metodiky

Vynásobte talent pílí a vznikne silná stránka (talent * píle = silná stránka). Talent je přirozený způsob, jakým se jedinec chová, jak myslí a cítí. Píle je čas, který stráví praxí, rozvojem svých dovedností a budováním znalostní báze. Pokud tyto dvě proměnné vynásobíte, získáte silnou stránku, tedy schopnost konzistentně dosahovat výsledků blížících se dokonalosti. Uveďme příklad: Můžete mít nadání na hru tenisu. Dokud ale do svého talentu nevložíte spoustu píle, času a energie, nikdy se z vás profesionální tenisté nestanou.

Těší mě příběhy, kdy na sobě lidé pracují a ke svému růstu přistoupí právě z pohledu svých přirozených talentů. S pílí, kterou investují správným směrem, totiž vyplouvá na povrch jejich jedinečnost a nenahraditelnost. Jsou to právě tito jednotlivci, kteří si na základě testu uvědomí, že by měli ve svém životě něco udělat jinak. Možná si uvědomili, že konkrétní jejich chování je v rozporu s budováním dobrých vztahů nebo zjistili, že svůj potenciál mohou využít úplně jiným způsobem.

Milan Pařil, certifikovaný Gallup CliftonStrengths kouč, Inpram

Společný jazyk pro všechny

Skrze 177 otázek test vyhodnotí vaši unikátní kombinaci 34 talentů. Hlubší pochopení jednotlivých talentů a jak se navzájem ovlivňují, pak přinese ono kýžené ovoce. CliftonStrengths totiž poskytuje společný jazyk nejen jednotlivcům ale i organizacím, jak mohou spolu komunikovat o věcech, které do té doby možná neuměli pojmenovat či vyjádřit.

Větší respekt mezi lidmi nejen na pracovišti

Pochopení vlastních talentů přináší i větší pochopení směrem k druhým. Najednou tušíte, proč se někdo vyjadřuje konkrétním způsobem, proč někdo spíše mlčí, proč někdo spíše mluví, proč někdo více přemýšlí, proč je někdo opatrný a někdo potřebuje budovat hluboké vztahy. Naučíte se respektovat každého člověka, protože si všimnete jeho unikátních znaků.

Angažovanost zaměstnanců - Inpram

Využití výsledků v praxi

Mnoho českých firem využívá CliftonStrengths jako podpůrný nástroj v rozvoji top zaměstnanců a týmů. Výsledky jim pomáhají v pochopení týmové dynamiky a unikátnosti jednotlivců. Test je hojně zahrnován jako součást interních rozvojových programů a zástupci daných společností se stávají interními ambasadory této metodiky.

Co oceňuji nejvíce, je zaměření celé metodiky na rozvoj silných stránek a ne těch slabých. Poprvé jsem se po osobností psychodiagnostice necítila méněcenná nebo neodcházela s tím, co všechno musím zlepšit, ale naopak se sebevědomím a chutí na sobě dál pracovat. Navíc jsem velmi konkrétně věděla na čem. Tuto myšlenku a energii jsme pak přenesli i na ostatní zaměstnance, kteří byli k testování ze začátku skeptičtí, ale nakonec se skepse přeměnila v nadšení.

Zuzana Krajča, HR Partner, Sodexo Benefity

Ukážeme vám, jak firmy z používání CliftonStrengths profitují

Během 45minutové online konzultace vám vysvětlíme klady této metodiky a na příkladu z praxe vám ukážeme, jak můžete tento nástroj implementovat do firemní strategie k rozvoji lidských zdrojů a zvýšení angažovanosti zaměstnanců.

Bližší informace k termínům vám poskytne konzultantka na talentovou metodiku CliftonStrengths Jiřina Goláňová ze společnosti Inpram. Volejte na 777 854 816 nebo pište na e-mail jgolanova@inpram.cz.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Start kariéry Uvnitř firem a kanceláří Zaměstnání a podnikání