Slevy na daních pro studenty: Poradíme vám, jak ušetřit | VímVíc.cz

Slevy na daních pro studenty: Poradíme vám, jak ušetřit

11. 10. 2018

Zákony se mění každý rok a vy možná pátráte po tom, jakých slev můžete jako studenti v roce 2018 využít. Tento článek pomůže i v případě, že pro zaměstnavatele nepracujete od začátku roku. V jakém rozsahu můžete o vratku daně zažádat a jak tedy na daních ušetřit?

Aktualizovaný článek pro rok 2022 na téma slevy na dani hledejte na odkazu. Sleva na studenta se, v porovnání s částkami slev na dani pro rok 2018, mnohonásobně zvýšila. Článek obsahuje také novou slevu na dani, která se bude poprvé uplatňovat v roce 2023.

Slevy na daních pro studenty: poradíme vám, jak ušetřit

Studenti často musí pracovat

Studentům vysokých škol celkem často nezbývá nic jiného, než začít pracovat. Školu by si jinak nemohli dovolit, nebo jim pravidelný příjem pomáhá být více nezávislými. V roce 2016 dle výsledků mezinárodního šetření Eurostudent, kterého se účastnily všechny země EU, dokonce každý šestý student byl tou osobou, která pracovat musela. Jinak by si studium na vysoké škole jednoduše nemohl dovolit.

Tato skutečnost je známa již delší dobu, neboť ještě o tři roky dříve bylo z průzkumů patrné, že Češi jsou jedněmi z nejvíce pracovitých studentů v celé Evropě. Vše výše zmíněné dosti naznačuje tomu, že čeští studenti jsou schopni skloubit práci a studium. I přesto, že školy z této skutečnosti příliš nejásají, studenti bez praxe mají dnes i při správně zodpovězených otázkách na pracovním pohovoru značnou nevýhodu.

Čeští studenti tvrdě pracují. Studium na vysoké škole by si často jinak ani nemohli dovolit.

Pracující student a sleva na dani

Studenti mohou využít rovnou dvou daňových slev. První je daňová sleva na poplatníka. Na tu mají nárok všichni daňoví poplatníci a pro rok 2018 dosahuje roční výše 24 940 korun. Za jeden měsíc může daňoví poplatník nárokovat základní daňovou slevu na poplatníka 2 070 korun.

Druhou slevou, kterou již nemohou uplatnit všichni, ale pouze studenti, je daňová sleva na studenta. Její roční výše pro rok 2018 je 4 020 korun, měsíčně tedy mohou studenti nárokovat až 335 korun. Důležité je nezapomenout, aby student doručil mzdovému oddělení oficiální potvrzení o studiu, které získá většinou na studijním oddělení.

Studenti mohou využít daňové slevy na poplatníky i daňové slevy na studenta. Nárokovat druhou daňovou slevu mohou jen s oficiálním potvrzením o studiu.

Jak ušetřit

Studenti mají tedy nárok na daňovou slevu na poplatníka a daňovou slevu na studenta. Často ale pracují u více zaměstnavatelů, buď na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Práci u více firem potřebují, protože by si studium nemohli dovolit, nebo jen chtějí získat více praxe. Mohou si taky přivydělávat díky jednorázovým brigádám.

V těchto případech je ale třeba zdůraznit, že výše zmíněné daňové slevy je možné pro oba typy smluv uplatnit pouze u jedné společnosti. U této společnosti musí mít navíc student podepsané prohlášení k dani. U dalšího zaměstnavatele nárok na daňovou slevu odpadá.

Využít daňové slevy je možné pouze u jedné společnosti, u druhého zaměstnavatele nárok na slevy zaniká.

Tip: Studenti také mohou využít speciální slevy na nákup elektroniky. Studentské slevy v DATART je navíc možné kombinovat s dašími akcemi, proto můžete zároveň uplatnit například i DATART slevový kód.

Co je daňový bonus?

Jestliže je daňové zvýhodnění vyšší než samotná daňová povinnost, nazýváme rozdíl mezi nimi daňovým bonusem. Na ten zpravidla studentům nemůže vzniknout nárok. Jestliže uplatňují slevu na poplatníka a slevu na studenta a jejich hrubá mzda či odměna nedosahuje výše vyšší než 11 940 korun za měsíc, neplatí v daném měsíci na dani z příjmu nic.

Zároveň ale při nižší hrubé mzdě či odměně nevzniká studentům nárok na vrácení daně. Daňový bonus je totiž jednou z forem finančního plnění od státu. V okamžiku, kdy student uplatňuje slevy na studenta a poplatníka, slevy mají dopad na jeho daňovou povinnost. Slevy totiž daňovou povinnost snižují a studenti uplatňující slev tak nemají nárok na daňový bonus.

Studenti využívající slev na dani s hrubou mzdou či odměnou ve výši nižší než 11 940 korun nemají nárok na daňový bonus.

Studenti mají často nepravidelný příjem

Část pracujících studentů pracuje ve firmě pouze část roku. Výdělečná činnost může být přerušována například také proto, že se studenti potřebují především v určitých měsících intenzivně připravovat na zkouškové období. Daňová sleva na studenta i na poplatníka se ale v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně uplatňuje vždy v plném rozsahu. A to i v okamžiku, kdy výdělečná činnost netrvá po celý rok.

Pokud tedy student nastoupí do společnosti až v průběhu letošního roku a neuplatní daňovou slevu na poplatníka i daňovou slevu na studentu při výpočtu měsíčních záloh v plném rozsahu, má následně nárok na vrácení daně. Daňovou vratku může požadovat ale až po provedeném ročním zúčtování daně za rok 2018.

Výdělečná činnost při studiu netrvá vždy po celý rok, i přesto se daňová sleva v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně uplatňuje vždy v plném rozsahu.

Praktický příklad pomůže s orientací

Pro lepší pochopení výše zmíněné problematiky nám pomůže příklad. Představme si studentku, která při svém studiu zvládne pracovat na zkrácený úvazek. Do firmy nastoupila teprve na konci roku, konkrétně v říjnu roku 2018. Její hrubá mzda od nástupu do konce roku 2018 nedosáhla ani 20 000 a odvedla daňové zálohy, například ve výši 4 900 korun.

Jakmile bude provedeno roční zúčtování daně za rok 2018, může požadovat vrácení daně v plné roční výši, 4 900 korun. A to z toho důvodu, že uplatnila daňové slevy nejen na studenta, ale také na poplatníka.

Studentka za tři měsíce práce může požadovat daňovou vratku v plném ročním rozsahu a to díky uplatnění daňové slevy na studenta a na poplatníka.

Podnikání během studia má své výhody

Díky daňovým slevám mají studenti více možností, jak ušetřit. Pokud jsou navíc studenti zároveň osoby samostatně výdělečně činné, mohou využít mnoha dalších výhod v podobě slev. Sociální a zdravotní pojištění totiž automaticky posuzuje samostatnou výdělečnou činnost během studia za vedlejší samostatně výdělečnou činnost, nikoliv hlavní.

Při výkonu hlavní výdělečné činnosti musí být běžně dodržen minimální vyměřovací základ. Pro studenty a současně OSVČ ale při výpočtu zdravotního a sociálního pojištění tento vyměřovací základ není směrodatný.

Studenti, kteří podnikají, mají tu výhodu, že je jejich práce posuzována jako vedlejší samostatně výdělečná činnost.

Slevy stále zůstávají

Studenti, kteří podnikají, tak stejně jako pracující studenti uplatňují daňové slevy ve svém daňovém přiznání až po uplynutí celého kalendářního roku. Stejně jako v případu zmíněném výše, student nemusí podnikat nutně celou část roku a přesto mu náleží daňová sleva na poplatníka v plném ročním rozsahu, nejvíce tedy 24 840 korun.

Pokud podnikající student navíc doloží potvrzení o studiu po celý rok, může k tomu využít daňové slevy na studenta. Takovým způsobem může ušetřit až 4 020 korun. Není to tak složité, co myslíte? Doufáme, že jsme vám v tomto článku alespoň poradili, jak ušetřit.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo Úspěch v kariéře