Jak je to s odložením a neplacením nájmu v době koronaviru? | VímVíc.cz

Jak je to s odložením a neplacením nájmu v době koronaviru?

20. 04. 2020

Ztratili jste zaměstnání, dostali jste se do těžké finanční situace nebo nemůžete z jiných důvodů zaplatit pravidelný měsíční nájem? Nemůžete zaplatit Vaše nájemné nebo byste ho potřebovali o nějakou dobu odložit? Je to reálně možné? Je tato problematika nějaký způsobem právně ošetřena? Podíváme se na tuto situaci z pohledu nájemce, i z pohledu pronajímatele. Poradíme Vám, jak situaci s odložením nebo neplacením nájmu co nejlépe vyřešit a upozorníme Vás na možná rizika. Nájemné je jednou z nejdůležitějších plateb, kterou každý měsíc uskutečňujeme, proto je důležité dodržovat všechna pravidla s ní spojená.

Odložení a neplacení nájmu v době koronaviru, jak to bude fungovat

Jak funguje neplacení či odložení nájmu?

Dostali jste se do situace, kdy nejste schopní zaplatit nájemné nebo se Vám například zpozdila výplata a Vy potřebujete platbu za nájemné o pár dní posunout? V případě, že jste plátci nájemného, je nezbytné, aby byla podepsána řádná nájemní smlouva, bez které nemůže existovat smluvní a právní vztah mezi nájemcem a pronajímatelem.

Odložení a neplacení nájmu v době koronaviru, jak to bude fungovat

Nezaplacení nájmu je výrazným porušením nájemních podmínek. V nájemní smlouvě budete mít přesně definováno, jaký postih Vám hrozí, pokud nájem nezaplatíte. Dříve majitelé domů, bytů a dalších nemovitostí určovali pravidla tak, že, pokud nájemce nezaplatil nájem více, jak 3 měsíce, mohl ho majitel vystěhovat, jednalo se o trestný čin, který mohl být stíhán. V současnosti se toto pravidlo snaží pronajímatelé stále častěji obejít a takto postih za neplacení nájmu nedefinují. Obvykle v nájemní smlouvě stojí, že nezaplacení nájmu je porušení nájemní smlouvy.

Rada pro pronajímatele

Jako majitel nemovitosti si pohlídejte, abyste nájemníkovi nepodepsali trvalý pobyt, protože poté by pro Vás bylo mnohem náročnější nájemníka vystěhovat, pokud by neplatil nájem nebo nějakým jiným způsobem porušoval nájemní smlouvu.

Za normálních okolností máte v nájemní smlouvě pravděpodobně definovanou tříměsíční výpovědní lhůtu z nájemní smlouvy. V případě, že Váš nájemník nezaplatí v termínu nájem, upozorněte ho, zjistěte, co se děje, urgujte platbu a nakonec mu můžete doručit výpověď z nájmu pro porušení nájemních podmínek/pro nezaplacení nájmu. Výpověď z nájmu mu doručte osobně nebo doporučeně poštou. Po třech měsících můžete o pomoc s vystěhováním požádat Policii ČR.

Rada pro nájemce

Podpis nájemní smlouvy je velký závazek, který je potřeba dodržovat. Od samého začátku byste měli vědět, zda budete mít finance na placení nájmu v takové výši a poté by se Vám nemělo stát, že nebudete moct zaplatit. Připomeneme Vám zde pravidlo finanční gramotnosti, kdy se od každého očekává, že bude disponovat určitou finanční rezervou pro nenadálé finanční a životní události.

Finanční gramotnost nám radí, že každý zaměstnaný jedinec by měl mít finanční rezervu v minimální výši třech měsíčních platů. Pokud vyděláváte například 25 000 CZK čistého měsíčního příjmu, měli byste mít minimální finanční rezervu 75 000 CZK. V tomto případě Vám pak nebude hrozit, že nebudete schopní zaplatit nájemné, protože Vám například 1 měsíc vypadly příjmy nebo byly nižší, než je tomu tak normálně.

Jak se zachovat v případě neschopnosti zaplatit nájem?

V případě, že se dostanete do situace, kdy nebudete schopní zaplatit nájem, je nejdůležitější komunikace s pronajímatelem. Velmi často jsou pronajímatelé shovívaví a s platbou nájmu Vám nějaký ten den nebo i týden počkají. Musíte ale komunikovat. Vždy informujte pronajímatele, pokud nastane nějaká událost, která zabrání zaplacení nájemného. I v tomto případě platí, že pořádek dělá přátele a pořádek dělá pořádek.

Domluvte se s pronajímatelem na dalším postupu a udělejte maximum pro to, aby se situace další měsíc neopakovala a Vy jste Váš nájem v pořádku zaplatili. Co ale dělat například nyní, kdy celý svět zasáhla koronavirová pandemie?

Jak je to s odložením a neplacením nájmu v době koronaviru?

Koronavirová pandemie postihla celý svět, i Českou republiku, a Vláda ČR se každý den snaží co nejvíce finančně ulevit jednotlivcům i podnikatelům, kteří byli touto pandemií zasaženi. Mnoho podnikatelů, zaměstnanců a živnostníků přišlo v současnosti o možnost vykonávat svou profesi a jsou bez příjmu nebo byly jejich příjmy výrazně poníženy. Rodiče jsou doma se svými dětmi za 60 % svého denního vyměřovacího základu.

Mnoho lidí, i jednotlivých podniků, se v současnosti dostalo do finanční tísně a hledají, kde by mohli ušetřit. Nejdříve se Vláda ČR věnovala OSVČ pracovníkům a nyní se se svou podporou zaměřila na lidé žijící v nájmech a na podniky platící nájem. Jak tato podpora bude reálně vypadat?

Nyní, během protikoronavirových opatření, bylo rozhodnuto, že lidé a firmy, kteří přišli o svůj příjem nebo jím byl výrazně snížen, mohou až do konce července 2020 odložit platbu nájemného, poté budou muset pokračovat v pravidelném placení a do konce roku 2020 budou muset doplatit dlužnou částku.

Toto řešení se jeví více než nešťastné, protože sice nám uleví na přibližně 3 měsíce od placení nájemného, na druhou stranu nás výrazně finančně zatíží do konce roku 2020. Nutno také říci, že můžeme odložit platby nájemného, ale za služby (vodu, elektřinu, apod.) musíme platit dále. Když tuto teorii převedeme do praxe, platíme nájemné 12 000 CZK, teď si jeho platbu na 3 měsíce odložíme a budeme tím pronajímateli dlužit 36 000 CZK. Od července 2020 začneme opět platit celý nájem s poplatky, plus na sebe uvalíme nutnost splacení dluhu do konce roku 2020. Pokud nám nyní chyběly finance na zaplacení pravidelného nájmu, kde vezmeme potřebné finance na doplacení dlužné částky?

Jak se k tomuto rozhodnutí staví majitelé nemovitostí?

Toto řešení možná ulevilo lidem, kteří platí nájemné a kvůli koronaviru se dostali do finanční tísně, ale tíha se tímto přenáší na majitele nemovitostí, pro které bylo nájemné zdrojem pravidelných příjmů a nyní o něj mohou být na 3 měsíce připraveni. Situace se dala například řešit jednorázovým příspěvkem pro nájemce, kteří kvůli koronaviru nemohou platit celé nájemné.

Bylo také řečeno, že tito lidé, kteří odkladu nájemného využijí, nebudou moci od svých pronajímatelů dostat výpověď z nájmu z důvodu neplacení nájmu v případě, že dlužnou částku do konce roku 2020 doplatí. Takto by to mělo fungovat teoreticky, jak jsme již ale řekli, tato právní úprava má mnohá úskalí a je potřeba na ně od samého začátku myslet.

  • jedná se pouze o odklad nájemného (nájemné budeme muset do konce roku 2020 doplatit)
  • na 3 měsíce nám toto řešení finančně uleví, po zbytek roku 2020 nás ale zase více zatíží
  • majitelé nemovitostí přijdou na 3 měsíce o svůj pravidelný příjem z nájemného, apod.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Peníze Bydlení Rodina Návody