Odpuštění zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ v praxi | VímVíc.cz

Odpuštění zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ v praxi

10. 04. 2020

Koronavirová epidemie poznamenala životy občanů České republiky ve všech směrech. S ohledem na nouzový stav naší republiky bylo dočasně pozastaveno provozování mnoha podniků, firem a mnozí OSVČ zaměstnanci nemohou v současnosti vykonávat své zaměstnání. Stát se snaží, podle aktuálního vývoje situace, všechny rizikové a ohrožené skupiny obyvatel, firmy a podniky podpořit. Jedná se o nejrůznější druhy finanční podpory.

Odpuštění zdravotního a sociálního pojištění - pro OSVČ, jak na to v praxi

23. března 2020 Vláda ČR odsouhlasila, že bude na půl roku OSVČ odpuštěno zdravotní a sociální pojištění v minimální výši. Níže se dočtete, jak toto osvobození bude reálně vypadat a fungovat.

Kdo je OSVČ?

OSVČ, neboli osoby samostatně výdělečně činné, jsou fyzické osoby, které mají příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Mezi tyto osoby řadíme živnostníky, zemědělce, umělce, soudní znalce a další podobné profese.

Odpuštění zdravotního a sociálního pojištění - pro OSVČ, jak na to v praxi

Jaké náležitosti musí OSVČ splňovat?

 • osoba musí vykonávat samostatně výdělečnou činnost na základě oprávnění k výkonu této činnosti, která plynou z českých právních předpisů
 • řadíme sem také osoby, které spolupracují a podílejí se na výkonu samostatně výdělečné činnosti, např. rodinní příslušníci
 • OSVČ musí mít úspěšně absolvovanou školní docházku a být minimálně ve věku 15 let

Každá OSVČ v České republice má pevně stanovená práva a povinnosti, jejichž výčet Vám přinášíme níže.

 • podniká pod svým jménem (Jiří Dvořák - svářeč)
 • ručí svým majetkem
 • nemusí být zapsán v Obchodním rejstříku, jako právnické osoby
 • podává roční přehled o svých příjmech a výdajích
 • je potřeba oznámit zahájení, ukončení a případně znovuzahájení samostatné výdělečné činnosti
 • OSVČ mají povinnost platit zdravotní a sociální pojištění, mohou se také účastnit nemocenského pojištění

OSVČ v době koronavirové epidemie

Mnoha OSVČ pracovníkům bylo nyní, v době koronavirové pandemie, zamezeno/dočasně pozastaveno vykonávat své zaměstnání. Tito pracovníci nyní přišli, na neurčitou dobu, o své příjmy a stát se jim snaží pomoct.

První pomocí OSVČ, se kterou Vláda ČR přišla, bylo rozhodnutí, že na ošetřovné budou mít nárok také OSVČ pracovníci. Rozhodlo se tak z důvodu, že byly v ČR zavřeny všechny základní, střední, vysoké školy a většina předškolních zařízení. Za normálního stavu mají na tzv. ošetřovné nárok pouze zaměstnanci s řádnou pracovní smlouvou a to po přesně stanovenou dobu (9 nebo 16 dní pro rodiče samoživitele). V současnosti ale malé děti nemohou zůstat doma samotné a bez dozoru a velké množství OSVČ rodičů bylo tedy donuceno zůstat doma se svými dětmi bez svého pravidelného příjmu, proto stát podpořil OSVČ pracovníky.

Během trvání uzavření školních a mimoškolních zařízení mají zaměstnanci a OSVČ po celou dobu nárok pobírat tzv. ošetřovné ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

Toto nařízení ale vyřešilo pouze jednu část problému. Většina OSVČ zůstala kvůli zákazu výkonu jejich povolání bez příjmů, ale i tak jsou nadále nuceni platit své pravidelné výdaje, proto se stát rozhodl je podpořit více a to formou půlročního osvobození od placení zdravotního a sociálního pojištění.

Přerušení povinnosti OSVČ platit zdravotní a sociální pojištění

Minulý týden vláda rozhodla, že odpustí OSVČ pracovníkům na 6 měsíců zdravotní a sociální pojištění v minimální výši. V reálu to znamená, že OSVČ nebudou muset platit zdravotní a sociální pojištění za období březen 2020 až srpen 2020. Ti, kteří pravidelně platí nejnižší zálohy na zdravotní a sociální pojištění, nebudou muset v srpnu 2020 doplácet žádnou čátstku.

TI, kteří si platí vyšší zálohy na zdravotním a sociálním pojištění, poté doplatí rozdíl mezi minimální výší pojištění a částkou, kterou skutečně zaplatili. Minimální výše zdravotního a sociálního pojištění je 2 544 CZK.

 • 2 544 CZK, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost
 • 1 018 CZK, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost

O prominutí povinnosti platit zálohy za březen 2020 až srpen 2020 není potřeba individuálně žádat, jde o zákonnou úpravu, která bude aplikována automaticky pro všechny OSVČ.

Zdravotní pojištění vs. nemocenské pojištění

Mnoho lidí nerozumí rozdílu mezi zdravotním a nemocenským pojištěním nebo si myslí, že je to jedno a to samé. Zdravotní a sociální pojištění je povinné pro všechny české výdělečně činné občany, tedy pro zaměstnance i pro OSVČ. Nemocenské pojištění je v České republice povinné pouze pro zaměstnance, ale OSVČ si ho mohou sami dobrovolně platit.

Pokud je OSVČ dobrovolně plátce nemocenského pojištění, musí pokračovat v jeho placení i během koronavirové pandemie, nemocenského pojištění se úlevy pro OSVČ netýkají.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Pracovní právo Peníze Návody