Ošetřovné 2020: Nově pro OSVČ při pandemii | VímVíc.cz

Ošetřovné 2020: Nově pro OSVČ při pandemii

09. 11. 2020

Během první vlny koronavirové epidemie došlo k uzavření škol, mateřských škol a dalších školských a vzdělávacích zařízení. Otázka ošetřovného a kompenzace rodičů zaměstnanců se velmi složitě řešila a neustále vyvíjela. V průběhu mohly také OSVČ čerpat kompenzaci za "ošetřování" člena rodiny z důvodu uzavření školského zařízení. Rodičům nastala velká komplikace, protože malé děti nemohly zůstat doma samotné. Stát ze dne na den upravil podmínky ošetřovného, aby rodičům co nejvíce pomohl. Poslední úprava se týkala také OSVČ, kdy stát umožnil čerpání ošetřovného i jim.Koronavirus aktuálně opět sužuje Českou republiku. Školky, školská a vzdělávací zařízení jsou na neurčitou dobu zavřená a otázka ošetřovného v době pandemie je opět na místě. Školy v září sice otevřely své brány, ale v polovině října došlo k jejich opětovnému uzavření. Kdo a za jakých podmínek může čerpat ošetřovné? Velmi důležitá je také podpora OSVČ v České republice. Za jakých podmínek může OSVČ v době pandemie čerpat tzv. ošetřovné? Za jakých podmínek mohou osoby samostatně výdělečné činné čerpat ošetřovné osvč? Co znamená dlouhodobé ošetřovné a jak funguje?

Ošetřovné - ošetřovné pro OSVC, jak na ošetřovné v době pandemie

Koronavirus aktuálně: nově ošetřovné pro OSVČ při pandemii

Podle původního znění měli na ošetřovné nárok pouze zaměstnanci, kteří nemohli pracovat, protože ošetřovali nemocného člena domácnosti, nejčastěji dítě. Nemuselo se ale jednat pouze o potomky nebo přímé příbuzné, stačilo pokud tyto osoby prokazatelně žili v jedné domácnosti, o jakékoliv ošetřování člena rodiny. V současnosti ale ošetřovné uplatňuje nová pravidla a možnosti, které jsou způsobeny koronavirovou epidemií a není to pouhá náhrada mzdy za nemoc.

Ošetřovné - ošetřovné pro OSVC, jak na ošetřovné v době pandemie

Dále bylo v podmínkách uvedeno, že ošetřovné na dítě mohl pobírat rodič, který musel pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno a to z důvodu havárie, epidemie či jiné nepředvídané události nebo dítěti byla nařízena karanténa. Přesně tato situace nastává nyní, kdy jsou na dobu neurčitou opět uzavřeny školská a vzdělávací zařízení. Zavřeny jsou i speciální školy. Jediné školské instituce, které zůstávají otevřené jsou mateřské školky. Pokud ale například je určitá školka uzavřena Hygienou ČR nebo třída poslána do karantény, pak i zde se dají uplatnit nároky na ošetřovné.

Pro zaměstnance je účast na nemocenském pojištění povinná, nemocenské pojištění je za zaměstnance odváděno zaměstnavateli. Z těchto důvodů neměli a nemají zaměstnanci v pracovním poměru žádné komplikace s čerpáním ošetřovného v době koronavirové pandemie. V původních podmínkách čerpání nárok OSVČ na ošetřovné na dítě nevznikal, i když se dobrovolně přihlásila k nemocenskému pojištění. Ale i osoby samostatně výdělečně činné mají malé děti, které nemohou nechat samotné doma, proto byla také nutná finanční podpora OSVČ.

Po jakou dobu je ošetřovné vypláceno?

Za normálních okolností bylo ošetřovné na dítě vypláceno jako náhrada mzdy za nemoc po dobu 9 dní, 16 dní v případě rodičů zaměstnavatelů. Jak se tato doba měnila během první vlny koronaviru?

  1. 1. koronavirová vlna a ošetřovné: klasické ošetřovné za standardních podmínek pro rodiče dětí základních škol do věku 10 let
  2. 2. koronavirová vlna a ošetřovné: ošetřovné pro rodiče dětí základních škol do věku 10 let po celou dobu trvání epidemie
  3. 3. koronavirová vlna a ošetřovné: ošetřovné pro rodiče dětí základních a mateřských škol po celou dobu trvání epidemie do věku 13 let
  4. 4. koronavirová vlna a ošetřovné: ošetřovné pro OSVČ, kteří se starají o dítě mladší 13 let

Ve výčtu výše je vidět, jak se postupně vyvíjela nařízení vlády na jaře během první vlny koronaviru s ohledem na aktuální situaci v České republice. Nejdříve pobírali ošetřovné pouze zaměstnanci v pracovním poměru, později vznikl nárok na ošetřovné pro OSVČ. České školy v září opět otevřely brány svým žákům, ale přišla druhá vlna koronaviru a v polovině října došlo k opětovnému uzavření škol, školských a vzdělávacích zařízení.

Bylo také rozhodnuto, že tato náhrada mzdy za nemoc bude i pro rodiče, kteří pracují jako OSVČ. Během první vlny koronaviru mohli ošetřovné čerpat všichni rodiče, zaměstnanci i OSVČ, kteří se starali o děti mladší 18 let. V současnosti, jak bude vidět níže, nejsou podmínky čerpání ošetřovného tak výhodné, ale existuje i ošetřovné osvč.

Školy v září a druhá vlna koronaviru a čerpání ošetřovného

Školy v září otevřely své brány všem dětem, tato idylka ale netrvala moc dlouho a v polovině října došlo spolu s druhou vlnou koronaviru k opětovnému uzavření škol, vzdělávacích a školských zařízení, později i speciálních škol. Zůstaly otevřené pouze mateřské školy, i zde ale dochází k častému omezení provozu, uzavření třídy nebo i celé mateřské školky z důvodu nákazy koronavirem dětí či pedagogického sboru. Nyní na celou situaci byla Vláda ČR mnohem lépe připravena a téměř okamžitě spustila podporu rodičů zaměstnanců i OSVČ pečujících o malé či hendikepované děti.

Finanční podpora rodičů a osob, kteří se starají o děti, které nyní nemohou navštěvovat školy, školská a vzdělávací zařízení, bude ve formě tzv. ošetřovného trvat po celou dobu uzavření škol. Stejné podmínky platí i pro rodiče dětí, kterým byla uzavřena mateřská školka z důvodu mimořádných opatřeních během epidemie koronaviru. Koronavirus aktuálně je velmi nevyzpytatelný a nikdo neví, jak dlouho budou všechna omezení trvat, to je pro rodiny s dětmi finančně velmi náročné.

Zaměstnanci a čerpání ošetřovného v době koronavirové epidemie

Zaměstnanci, kteří jsou plátci nemocenského pojištění, mohou této možnosti okamžitě využít a mohou čerpat ošetřovné, které slouží jako určitá náhrada mzdy za nemoc. Nyní je od samého začátku určeno, že zaměstnanci mohou čerpat ošetřovné na dítě ve výši 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Je ale také určená minimální výše ošetřovného, ta činí 400 Kč za den, nikdo nemůže dostat méně. Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí se nachází online kalkulačka, která přesně vypočítá, jaká bude výše ošetřovného pro daného zaměstnance.

Kdo má nárok čerpat ošetřovné na dítě v době koronavirové epidemie?

  • zaměstnanec, který se stará o dítě mladší 10 let,
  • zaměstnanec, který se stará o nezaopatřené dítě účastnící se školní docházky a závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • zaměstnanec, který se stará o osobu starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  • zaměstnanec, který se stará o dítě, které se nemůže účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

V tomto hlavním výčtu osob, které mají nárok čerpat ošetřovné na dítě v době koronavirové epidemie, chybí ošetřovné pro OSVČ a jeho podmínky. Mezi OSVČ je ale také velké množství rodičů malých dětí, proto je podpora OSVČ také velmi důležitá, protože koronavirus aktuálně ovlivňuje všechny české občany, zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné.

Ošetřovné OSVČ v době koronavirové epidemie

Podnikání jako OSVČ s sebou přináší mnoho povinností a starostí, navíc i mezi OSVČ jsou rodiče, kteří musí pečovat o své děti v době koronaviru, proto je podpora OSVČ také velmi důležitá. I OSVČ mají v současnosti nárok na čerpání ošetřovného, jen je vypláceno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. 400 Kč za den je ošetřovné osvč, které získají osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), na něž dopadla pandemie koronaviru a přijatá nařízení. Vláda ČR schválila návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu podnikatelů, kteří kvůli uzavření školy, nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o dítě do 10 let či hendikepovaného blízkého.

Nárok na ošetřovné OSVČ mají osoby, které pečují o dítě mladší 10 let nebo o hendikepované dítě. Žádost se podává online na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. K žádosti není potřeba dokládat žádné dokumenty, stačí pouze čestné prohlášení OSVČ, že je doopravdy osobou samostatně výdělečně činnou a pečuje o dítě do 10 let či o hendikepovaného blízkého, jehož vzdělávací zařízení bylo kvůli pandemii koronaviru uzavřeno. Poté vzniká automaticky nárok na ošetřovné pro OSVČ ve výši 400 Kč za den.

Dlouhodobé ošetřovné a koronavirus aktuálně

V České republice rozlišujeme ošetřovné (krátkodobé, o kterém jsme mluvili výše) a dlouhodobé ošetřovné, které v ČR není moc oblíbené, protože ho doprovází velké množství podmínek. Bohužel dlouhodobé ošetřovné nebylo zahrnuto do současného jednání Vlády ČR, přitom právě tito lidé patří v současné době mezi nejrizikovější skupiny, které se mohou virem nakazit.

Jak funguje náhrada mzdy za nemoc během dlouhodobého ošetřovného? V rámci dlouhodobého je možné dávku pobírat až po dobu 3 měsíců, musí být ale splněna podmínka, kdy ošetřovaný musel strávit minimálně 1 týden v nemocnici, teprve poté lze zažádat o dlouhodobé ošetřovné. O nároku na dlouhodobé ošetřovné rozhoduje ošetřující lékař. Další podmínkou pro nárok na dlouhodobé ošetřování je, že si ošetřující nesmí během doby ošetřování žádným způsobem přivydělávat.

Během koronavirové epidemie by ti, kteří potřebují pomoc s péčí a dalšími povinnostmi, které nemohou vykonávat sami, ocenili, kdyby jim mohlo být pomoci i delší dobu než-li 3 měsíce. Dále by, během této těžké doby, mohla být odpuštěna podmínka minimálně jednoho týdne v nemocnici. Právě rizikové skupiny obyvatel České republiky, senioři a hendikepovaní lidé, by nyní ocenili, kdyby jim jejich blízcí mohli pomoct, například v kombinaci s dlouhodobým ošetřovným.

Výše dlouhodobého ošetřovného je také 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Mají OSVČ nárok na ošetřovné? Také osoby samostatně výdělečně činné mají nárok na dlouhodobé ošetřovné, musí být ale dobrovolně účastny na nemocenském pojištění po dobu alespoň 3 měsíců před nástupem na dlouhodobé ošetřovné. OSVČ nesmí během ošetřování člena rodiny vykonávat svou práci a podnikat. Nárok na ošetřovné při dlouhodobé péči poté vzniká i osobám samostatně výdělečně činným.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Práva a povinnosti zaměstnanců Pracovní právo Uvnitř firem a kanceláří Návody