Ošetřovné 2020: Nově pro OSVČ při pandemii | VímVíc.cz

Ošetřovné 2020: Nově pro OSVČ při pandemii

25. 03. 2020

S příchodem koronavirové pandemie do České republiky došlo k dočasnému zavření základních, středních, vysokých škol a dalších vzdělávacích zařízení. Zavřena byla také většina mateřských škol v České republice. Rodičům nastala velká komplikace, protože malé děti nemohou zůstávat doma samotné. Stát ze dne na den upravuje podmínky ošetřovného, aby rodičům co nejvíce pomohl. Poslední úprava se týká OSVČ, kdy stát umožnil čerpání ošetřovného i jim. Za jakých podmínek může OSVČ v době pandemie čerpat tzv. ošetřovné?

Ošetřovné - ošetřovné pro OSVC, jak na ošetřovné v době pandemie

Ošetřovné 2020: Nově pro OSVČ při pandemii

Podle původního znění měli na ošetřovné nárok pouze zaměstnanci, kteří nemohli pracovat, protože ošetřovali nemocného člena domácnosti, nejčastěji dítě. Nemuselo se ale jednat pouze o potomky nebo přímé příbuzné, stačilo pokud tyto osoby prokazatelně žili v jedné domácnosti.

Ošetřovné - ošetřovné pro OSVC, jak na ošetřovné v době pandemie

Dále bylo v podmínkách uvedeno, že ošetřovné mohl pobírat rodič, který musel pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno a to z důvodu havárie, epidemie či jiné nepředvídané události nebo dítěti byla nařízena karanténa.

Pro zaměstnance je účast na nemocenském pojištění povinná, nemocenské pojištění za nás odvádí zaměstnavatel. V původních podmínkách čerpání ošetřovného OSVČ nárok na ošetřovné nevznikal, i když se dobrovolně přihlásila k nemocenskému pojištění.

Po jakou dobu je ošetřovné vypláceno?

Za normálních okolností bylo ošetřovné vypláceno po dobu 9 dní, 16 dní v případě rodičů samoživitelů. Jak se tato doba měnila během šíření se koronaviru?

  1. 1. koronavirová vlna a ošetřovné: klasické ošetřovné za standardních podmínek pro rodiče dětí základních škol do věku 10 let
  2. 2. koronavirová vlna a ošetřovné: ošetřovné pro rodiče dětí základních škol do věku 10 let po celou dobu trvání epidemie
  3. 3. koronavirová vlna a ošetřovné: ošetřovné pro rodiče dětí základních a mateřských škol po celou dobu trvání epidemie do věku 13 let
  4. 4. koronavirová vlna a ošetřovné: ošetřovné také pro OSVČ, kteří se starají o dítě mladší 13 let

Ve výčtu výše vidíte, jak se postupně vyvíjela nařízení vlády s ohledem na aktuální situaci v České republice. V současné době může doma zůstat jeden z rodičů s dětmi, mladšími 13 let, po celou dobu koronavirové epidemie.

Nyní je rozhodnuto, že náhradu mzdy dostanou také rodiče, kteří pracují jako OSVČ.

Bohužel nevíme, jak dlouho budou všechna tato omezení trvat a tím pádem ani nevíme, jak dlouho budou školy a předškolní zařízení zavřená. Po celou dobu budou moci rodiče dětí pod 13 let pobírat tzv. ošetřovné a budou moci se svými dětmi zůstat doma a pomáhat jim s domácí výukou.

Ošetřovné a OSVČ

Vláda rozhodla, že i OSVČ budou mít nárok na jednorázové ošetřovné po dobu trvání koronavirové epidemie. Nárok na tuto dávku budou mít OSVČ, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi mladšími 13 let.

Novela zákona, která tuto podporu OSVČ zrealizuje, ještě nebyla schválena. Ale všechny 3 strany (Poslanecká sněmovna, Senát i prezident) s ošetřovným pro OSVČ souhlasí, nic tedy schválení nestojí v cestě. Dávka by měla být vyplácena zpětně za celou dobu, co musel rodič zůstat s dítětem doma kvůli koronavirové epidemii.

Výše ošetřovného

Pro zaměstnance je výše ošetřovného 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.OSVČ budou mít nárok na ošetřovně v průměru 424 CZK za kalendářní den.

Kde si o ošetřovné zažádat?

Potvrzení o nároku na ošetřovné vystavuje vzdělávací zařízení (škola nebo mateřská škola), ne lékař jako tomu bývá v období mimo koronavirovou epidemii. Zaměstnanec tuto žádost předá svému zaměstnavateli a ten ji zašle příslušné OSSZ, která požadavek zpracuje.

OSVČ budou tuto žádost pravděpodobně podávat na příslušném živnostenském úřadě.

Jak dlouho budeme moci ošetřovné čerpat?

Jak jsme již řekli, ošetřovné budeme moc čerpat po celou dobu, po kterou budou školy a mateřské školy kvůli koronavirové epidemii zavřené.

Pro mnoho zaměstnanců, kteří se nyní musí starat o své malé děti, které nemohou navštěvovat mateřské a základní školy, je 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu velmi málo z dlouhodobého hlediska. Těmto rodičům se velmi výrazně sníží celkový příjem a může se stát, že jim finance nebudou stačit na všechny jejich pravidelné výdaje. K zamyšlení by tedy určitě také bylo, zda nebude potřeba 60% výši zvýšit během trvání koronavirové epidemie.

Dlouhodobé ošetřovné a koronavirová pandemie

V České republice rozlišujeme ošetřovné (krátkodobé, o kterém jsme mluvili výše) a dlouhodobé ošetřovné, které v ČR není moc oblíbené, protože ho doprovází velké množství podmínek. Bohužel dlouhodobé ošetřovné nebylo zahrnuto do současného jednání Vlády ČR, přitom právě tito lidé patří v současné době mezi nejrizikovější skupiny, které se mohou virem nakazit.

V rámci dlouhodobého můžeme dávku pobírat až po dobu 3 měsíců, musí být ale splněna podmínka, kdy ošetřovaný musel strávit minimálně 1 týden v nemocnici, teprve poté lze zažádat o dlouhodobé ošetřovné. O nároku na dlouhodobé ošetřovné rozhoduje ošetřující lékař. Další podmínkou pro nárok na dlouhodobé ošetřování je, že si ošetřující nesmí během doby ošetřování žádným způsobem přivydělávat.

Během koronavirové epidemie by ti, kteří potřebují pomoc s péčí a dalšími povinnostmi, které nemohou vykonávat sami, ocenili, kdyby jim mohlo být pomoci i delší dobu než-li 3 měsíce. Dále by, během této těžké doby, mohla být odpuštěna podmínka minimálně jednoho týdne v nemocnici.

Výše dlouhodobého ošetřovného je také 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo Ze života zaměstnanců