HR večer #5 se nesl ve znamení náborových databází | VímVíc.cz

HR večer #5 se nesl ve znamení náborových databází

30. 11. 2018

V úterý 27. listopadu se konal poslední HR večer roku 2018. V pořadí již pátá akce svého druhu se tentokrát věnovala tématu práce s náborovou databází v praxi. Jako přednášející vystoupil Zdeněk Bajer za Datacruit a Nikola Fečaninová s Veronikou Múčkovou ze společnosti Deloitte. Večer pak zakončil tradiční networking.

HR večer #5 se nesl ve znamení náborových databází

Správná databáze je klíčem k efektivitě při náboru

Vřelé uvítání, sklenice dobrého prosecca a úsměv na tvářích všech zúčastněných, tak se dá zjednodušeně popsat čas před začátkem oficiálního programu. Ten odstartoval již tradičně Ivo Prax úvodní řečí o tom, jak je správný výběr a databáze kandidátů důležitým prvkem pro lepší efektivity náboru. Poté už dostal slovo první z hostů, Zdeněk Bajer ze společnosti Datacruit.

Zdeněk začal svoji prezentaci o databázi jako prostředku k vyšší produktivitě celé společnosti a zamyšlením nad nástroji, které se v současné době při náborech a databázích zaměstnanců používají. Pozastavil se především nad nevhodností Excelu a systému CRM. Právě pro ulehčení a urychlení práce recruiterům přišla jeho společnost s programem ATS.

Systém ATS z dílny Datacruit je na míru ušitý recruiterům

Applicant Tracking Systém je vytvořen speciálně pro úsporu nákladů i času. Zdeněk Bajer zmínil především hlavní výhody, mezi které patří například jednoduché vyhledávání uchazečů zejména na sociálních sítích či zjednodušený přehled a komunikace. V konečném důsledku ubydou personalistovi administrativní činnosti a jeho čas strávený s uchazečem se prodlouží. Přednosti systému objevily a už delší dobu využívají firmy jako GoodCall, AXA nebo Möbelix.

Po systému ATS přišla na řadu také úvaha o candidate experience. Pohled popisující jakýsi zážitek uchazeče při procesu náboru se stal v oblasti HR velmi důležitým. Řeč je především o kvalitní zpětné vazbě a zodpovězení všech dotazů uchazeče. Právě v tomto případě Zdeněk vyzdvihl přínos v podobě chatbotů, kteří už v mnoha případech dokáží vést plnohodnotnou konverzaci, ale hlavně – jsou aktivní 24 hodin denně. Dalším výrazným krokem vpřed je práce s hlasem, díky které umožňuje aplikace Skype konverzaci ve dvou odlišných jazycích, přičemž ji navzájem překládá do jazyka druhé osoby.

HR večer #5 se nesl ve znamení náborových databází

Deloitte si pochvaje i kompatibilitu s GDPR

Na výstup Zdeňka Bajera volně navázala Nikola Fečaninová s Veronikou Múčkovou ze společnosti Deloitte. Ty se v minulosti rozhodly v rámci své firmy přejít ze systému Taleo právě na český produkt ATS a zaměřily se tedy hlavně na jeho využitelnost v praxi. Jako největší výhodu vidí hlavně jeho prostupnost a jednoduché sdílení databáze ve skupině několika recruiterů. Systém navíc disponuje ještě jednou předností, dokáže pracovat s GDPR. Po jeho zavedení se počet lidí v databází snížil na polovinu, díky čemuž se ale zaktualizoval.

Po druhém výstupu přišel na řadu již tradiční networking. Jak vidno, i poslední HR večer tohoto roku předčil očekávání a svou úlohu jednoznačně splnil. Přinesl zajímavé poznatky a trendy v oboru HR i spoustu nově navázaných profesních vztahů. Dobrou zprávou na konec je, že akce budou pravidelně probíhat i v roce následujícím!

Ivo Prax: Chtěl bych poděkovat našim řečníkům za skvělé postřehy a praktické tipy, jak s databází pracovat. Věřím, že si publikum odneslo cenné postřehy. Dotazů bylo hodně a networking byl velmi uvolněný. Už teď se těším na příště!“
HR večer #5 se nesl ve znamení náborových databází
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Personalistika a HR