Jak napsat úvahu na jedničku nejen k maturitě? | VímVíc.cz

Jak napsat úvahu na jedničku nejen k maturitě?

08. 10. 2019
Jak napsat úvahu, úvaha k maturitě, třída, škola

Navzdory skutečnosti, že, jak řekl Shakespeare: „Pero je mocnější než meč,“ pero samo o sobě nestačí k tomu, aby se z vás stal literát. Ve skutečnosti to chce přípravu a hlavně cvik. Samotná inspirace není klíčem k napsání dobré úvahy. Pokud píšete úvahu jen tak pro sebe, k publikaci nebo jako úkol do školy, neplatí tak přísná pravidla jako u maturitní úvahy. Ať už je vaše motivace k napsání úvahy jakákoliv, po přečtení tohoto článku budete zaručeně o krok blíž k úvaze na jedničku.

Jak napsat úvahu?

Úvaha je slohovým útvarem, ve kterém se autor na základě zkušeností, poznatků a rešerší zamýšlí nad nějakým problémem nebo tématem. Vyústění eseje by měl být návrh řešení daného problému, názor na téma, nebo alespoň shrnutí argumentů, přičemž se autor přikloní k jednomu stanovisku.

Napsání kvalitní úvahy je výzva. Autor musí být schopen se podívat na problematiku z různých úhlů pohledu a na konci textu vyvodit obecně platný závěr. Při psaní úvahy důležité vybrat si téma, které je vám blízké a hodně o něm víte, nebo si udělat čas a problematiku si nastudovat.

Také mějte na paměti, že vaším úkolem při psaní úvahy není poučit čtenáře, nýbrž ho přimět k přemýšlení a k vytvoření vlastního názoru. Do úvahy samozřejmě promítnete své postoje a názory, takže je vhodné si myšlenky utřídit ještě před psaním a vědět, k jakému závěru chcete dojít. Pro úvahy jsou velmi typické následující prostředky a vložky, které vám při psaní velmi pomohou:

 • řečnické otázky,
 • výrazy obecného významu,
 • hodnocení: přídavná jména a příslovce,
 • argumenty a protiargumenty,
 • citáty, názory a životní moudra známých osobností nebo i obyčejných lidí,
 • neukončené výpovědi.

Citáty a životní moudra k zamyšlení pomohou nejen u psaní úvahy, ale můžou vdechnout životu nový směr. Především motivační citáty jsou stále oblíbené mezi lidmi.

Jak napsat úvahu – osnova

Poté, co jste si vybrali téma a nastudovali si ho, se můžete pustit do vytváření osnovy. Kompozice úvahy by měla odrážet myšlenkový postup autora. Není nic horšího než takzvaně plácat páté přes deváté. Srovnejte si tedy myšlenky v hlavě a řekněte si, jaké argumenty použijete a jak je rozdělíte do odstavců. Obecně by se úvaha měla skládat minimálně ze tří částí:

 1. Úvod – uvedení do problematiky, cíl úvahy.
 2. Stať – hlavní část.
 3. Závěr – shrnutí, vyvození hlavní myšlenky.

Kolik odstavců bude mít každá jednotlivá část záleží na rozsahu úvahy. Pokud píšete jen krátkou školní práci, klidně mohou být odstavce pouze tři. My ale doporučujeme minimálně čtyři. Pokud si totiž stať rozdělíte na dvě části, můžete napsat do prvního odstavce stati argumenty proti a do druhého pro váš názor (nebo naopak). Je to přehlednější jak pro vás, tak pro čtenáře a máte menší pravděpodobnost, že se do myšlenek zamotáte.

Úvaha k maturitě

Co se týká maturitní úvahy, nejpřísnějším omezením je zde počet slov. Těch má být plus mínus 250. Musíte tedy vystihnout své myšlenkové pochody skutečně úsporně. Dalším předpokladem pro jedničku ze slohové maturitní práce je výborný pravopis gramatika a vhodně zvolená slovní zásoba. Nejbezpečnější cesta je neutrální spisovný jazyk. Tím nic nezkazíte. Raději se nepouštějte do invencí v podobě obecné češtiny či neotřelých nebo vtipných slovních spojení. Nikdy nevíte, kdo bude vaši práci opravovat a jestli vaši snahu o originalitu ocení.

V maturitní slohové práci se musíte striktně držet zadaného tématu a neodchýlit se od něj. Určitě nezapomeňte na členění do odstavců podle vzorce, který jsme uvedli výše a hlavně nazírejte na problematiku z několika úhlů. Při psaní úvahy k maturitě se očekává, že budete používat řečnické otázky a další vhodné jazykové prostředky na maturitní úrovni.

Při maturitní práci nemáte příležitost si vyhledat fakta a názory, které se vztahují k dané problematice a právě proto jsou témata zpravidla obecná a jednoduchá na zaujetí stanoviska. Tady uvádíme témata, která úvah, která byla vypsána v posledních letech:

 • Může účel světit prostředky?
 • Je láska k věcem silnější než k lidem?
 • Může být obdivuhodný i zdánlivě obyčejný život?
 • Rizika populismu.
 • Činy jsou mocnější než slova.

Pokud se připravujete na maturitu z češtiny, doporučujeme si psaní úvahy vyzkoušet nanečisto. Vyberte si například některé z témat uvedených výše a směle do toho!

Jak napsat úvahu, úvaha k maturitě, třída, škola

Jak napsat úvahu v angličtině

Psaní úvahy v angličtině je strašákem mnoha studentů. Pro většinu lidí je maturitní práce z angličtiny možná až na motivační dopis na Erasmus posledním delším anglickým textem, který příštích pár let napíšou. To ale neznamená, že byste se neměli snažit! Nebojte, nikdo od vás ale nečeká, že bude essay, jak jí říkají angličané, bezchybná. Musíte se držet stejných zásad jako při psaní v češtině s tím rozdílem, že si budete dávat větší pozor na gramatiku a pravopis.

U úvah v angličtině se především hodnotí schopnost napsat komplexní text, který bude dávat smysl. Pořádně si přečtěte zadání, neodklánějte se od tématu, strukturujte své myšlenky a máte skoro vyhráno. Slovíčka, která se vám budou skvěle hodit pro propojování vět a odstavců, a které využijete je mimo jiné i například při psaní životopisu v angličtině, jsou:

Firstly; however; althought; what's more; in addition; for example; in contrast.

Úvaha je především o názorech. Proto byste rozhodně měli použít výrazy jako:

In my opinion; In my view; I think; I (firmly) believe that; it seems to me that...

A rozhodně nesmíte zapomenout na shrnutí a závěr. Závěr je z celé úvahy tou nejdůležitější částí. Musíte v něm vysvětlit, jaký je váš názor na věc a proč. S tím vám skvěle pomůžou tyto výrazy:

To sum up; to summarize; to conclude; overall; in ballance; all things considered...

Jak napsat úvahu: Ukázka

Než se pustíte do vlastní úvahy, ještě si přečtěte naši vzorovou úvahu, která by určitě u maturity obstála. Všimněte si členění, řečnických otázek, množství přídavných jmen a slovní zásoby.

Peníze jako zkouška charakteru?

Jiří Žáček ve své básni Blues o penězích říká, že dostatek i nedostatek peněz kazí charakter. A není sám, kdo se otázkou peněz zaobírá. Od té doby, co peníze existují, se lidé ptají, zda štěstí a peníze jdou ruku v ruce, jestli jsou peníze důležitější než štěstí, nebo jak je to s penězi a svobodou. A co když je člověk neměl a najednou je má, nebo naopak? Co všechno to může s jeho životem, ale hlavně s jeho osobností a chováním provést? To je otázka, nad kterou se v této úvaze chci zamyslet.

Z televize známe spoustu bohatých hollywoodských hvězd, které jezdí do Afriky chovat malé, pohublé černoušky, vytvářejí nové a nové nadace a pořádají sbírky na postižené děti. Mohlo by se tedy zdát, že peníze dělají z lidí filantropy. Na druhé straně ale známe případy dobře placených politiků, kterým jejich plat byl málo, šetří peníze, kde mohou a dokonce se uchylují k daňovým únikům a dotačním podvodům. A co všechny ty krádeže a přepadení, které zapříčinila chudoba pachatelů? Jak se tohle všechno dá globalizovat na nějaký obecně platný vzorec?

Odpověď je prostá: nedá. Nemůžeme určit, co s lidmi udělá náhlá výhra ve sportce. Jestli se z nich stanou snobové, kteří budou využívat své moci, či začnou budovat nemocnice a útulky. Stejně tak jako nemůžeme říct, zda pokles čísel na jejich bankovním kontě povede k nekalostem, nebo k pokoře. Podle mého názoru na světě zkrátka jsou lidé morální a amorální a každý z nich naloží s nově vzniklou situací tak, jak umí. Věřím tedy, že člověk se nemůže změnit kvůli tomu, jak moc má naditou kapsu. Zkrátka se jen projeví jeho charakter v novém světle.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Nastartuj kariéru Jak být úspěšný