Jak na daňové přiznání v důchodu? | VímVíc.cz

Jak na daňové přiznání v důchodu?

13. 03. 2018

Velké množství důchodců v České republice si k důchodu přivydělává. A to buď formou nějakého pracovně-právního vztahu nebo jako OSVČ. Jak důchodci podávají daňové přiznání?

Jak na daňové přiznání v důchodu?

Přivýdělek k důchodu

Pokud jdete do důchodu předčasně, tak je přivýdělek omezen. Jestliže jste ale už v řádném starobním důchodu, výše přivýdělku omezena není. Stále ale musíte hlídat výši výdělku. To znamená - hlídat podávání daňového přiznání. Podle zákona se zdanění příjmů týká jen těch důchodců, jejichž roční úhrn mezd a penze přesáhne třicetinásobek minimální mzdy daného roku.

Minimální mzda pro rok 2018 je 12 200 Kč.

Daňové přiznání důchodců: Práce pro více zaměstnavatelů?

Povinnost podávat daňové přiznání se liší podle toho, zda důchodce pracuje pro jednoho nebo více zaměstnavatelů.

Daňové přiznání a jeden zaměstnavatel

Pokud podáváte daňové přiznání za rok 2017 a pracovali jste pouze pro jednoho zaměstnavatele, u kterého jste měli podepsané daňové prohlášení a zároveň jste neměli žádné jiné zdanitelné příjmy, povinnost podávat daňové přiznání nemáte. Podává ho za vás totiž váš zaměstnavatel.

Zde najdete tiskopisy daňového přiznání.

Daňové přiznání a více zaměstnavatelů

Jestliže důchodce v jednom roce pracoval u dvou a více zaměstnavatelů, byla mu u nich odváděna daň z příjmu. V takovou chvíli je třeba vyžádat si od zaměstnavatelů potvrzení o příjmu a poté podat daňové přiznání. Daňová sleva na poplatníka přitom dělá 24 840 Kč.

Daňová sleva na poplatníka je 24 840 Kč pro rok 2017 i pro rok 2018.

Danění samostatně výdělečné činnosti

S podáváním daňového přiznání musíte počítat i v případě, kdy si v důchodu vyděláváte prostřednictvím samostatně výdělečné činnosti. Současně je také třeba podávat i přehledy o příjmech a výdajích a to příslušné správě sociálního zabezpečení a také zdravotní pojišťovně.

Přečtěte si také článek osvč sociální pojištění.

Daňové přiznání online

Základem všeho je samozřejmě podat správně a včas daňové přiznání. To podáte buď vašemu místně příslušnému úřadu anebo můžete podat daňové přiznání online. Pomoci vám s tím mohou různé daňové kalkulačky anebo přímo stránka finanční správy. Tam najdete daňový kalendář, ale právě také například tiskopis daňového přiznání.

Příjmy z pronájmu a z investic

Pokud pronajímáte nemovitost, tak i tehdy je třeba podat daňové přiznání. Nemusíte z něj sice platit sociální a zdravotní pojištění, ale musíte jej do přiznání zahrnout. Výdaje potom můžete uplatnit ve výši skutečné anebo můžete použít třicetiprocentní výdajový paušál. Co se týče příjmů z investic, ani v důchodě se vám nevyhne řádné zdanění, například z prodeje dluhopisů, akcií nebo podílových listů. V tom případě musíte danit tehdy, pokud vaše zisky z prodeje přesáhly 100 000 Kč v jednom kalendářním roce.

Podívejte se také na to, jak se platí daň z nemovitosti.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo