Jak na daňové přiznání v důchodu?

13. 03. 2018

Velké množství důchodců v České republice si k důchodu přivydělává. A to buď formou nějakého pracovně-právního vztahu nebo jako OSVČ. Jak důchodci podávají daňové přiznání?

Můj obrázek

Přivýdělek k důchodu

Pokud jdete do důchodu předčasně, tak je přivýdělek omezen. Jestliže jste ale už v řádném starobním důchodu, výše přivýdělku omezena není. Co je ovšem třeba hlídat stále je výše výdělku. To znamená, hlídat podávání daňového přiznání. Podle zákona se zdanění příjmů týká jen těch důchodců, jejichž roční úhrn mezd a penze přesáhne třicetinásobek minimální mzdy daného roku.

Minimální mzda pro rok 2018 je 12 200 Kč.

Daňové přiznání důchodců: Práce pro více zaměstnavatelů?

Povinnost podávat daňové přiznání se liší podle toho, zda důchodce pracuje pro jednoho nebo více zaměstnavatelů.

Daňové přiznání a jeden zaměstnavatel

Pokud podáváte daňové přiznání za rok 2017 a pracovali jste pouze pro jednoho zaměstnavatele, u kterého jste měli podepsané daňové prohlášení a zároveň jste neměli žádné jiné zdanitelné příjmy, povinnost podávat daňové přiznání nemáte. Podává ho za vás totiž váš zaměstnavatel.

Zde najdete tiskopisy daňového přiznání.

Daňové přiznání a více zaměstnavatelů

Jestliže důchodce v jednom roce pracoval u dvou a více zaměstnavatelů, byla mu u nich odváděna daň z příjmu. V takovou chvíli je třeba vyžádat si od zaměstnavatelů potvrzení o příjmu a poté podat daňové přiznání. Daňová sleva na poplatníka přitom dělá 24 840 Kč.

Daňová sleva na poplatníka je 24 840 Kč pro rok 2017 i pro rok 2018.

Danění samostatně výdělečné činnosti

S podáváním daňového přiznání musíte počítat i v případě, kdy si v důchodu vyděláváte prostřednictvím samostatně výdělečné činnosti. Současně je také třeba podávat i přehledy o příjmech a výdajích a to příslušné správě sociálního zabezpečení a také zdravotní pojišťovně.

Přečtěte si také článek osvč sociální pojištění.

Daňové přiznání online

Základem všeho je samozřejmě podat správně a včas daňové přiznání. To podáte buď vašemu místně příslušnému úřadu anebo můžete podat daňové přiznání online. Pomoci vám s tím mohou různé daňové kalkulačky anebo přímo stránka finanční správy. Tam najdete daňový kalendář, ale právě také například tiskopis daňového přiznání.

Příjmy z pronájmu a z investic

Pokud pronajímáte nemovitost, tak i tehdy je třeba podat daňové přiznání. Nemusíte z něj sice platit sociální a zdravotní pojištění, ale musíte jej do přiznání zahrnout. Výdaje potom můžete uplatnit ve výši skutečné anebo můžete použít třicetiprocentní výdajový paušál. Co se týče příjmů z investic, ani v důchodě se vám nevyhne řádné zdanění, například z prodeje dluhopisů, akcií nebo podílových listů. V tom případě musíte danit tehdy, pokud vaše zisky z prodeje přesáhly 100 000 Kč v jednom kalendářním roce.

Podívejte se také na to, jak se platí daň z nemovitosti.

Zpět na seznam