Vstupní prohlídka před nástupem do nové práce | VímVíc.cz

Vstupní prohlídka před nástupem do nové práce

14. 04. 2018

Čeká vás nástup do nové práce? Nezapomeňtena vstupní lékařskou prohlídku. Přečtěte si, jak se s novelou zákona její povinnost změnila, do kdy ji musíte splnit a další důležité informace, které se vám budou hodit.

Vstupní lékařská prohlídka

Kdy je vstupní prohlídka nezbytná?

Vstupní prohlídku obvykle zajišťuje zaměstnavatel, a to u poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým má podepsanou smlouvu. Této prohlídky se musíte zúčastnit v následujících případech:

  • Pracovní poměr – V případě klasického pracovního poměru je vstupní prohlídka vždy povinností.
  • DPP nebo DPČ – Pokud uzavíráte dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, musíte projít vstupní prohlídkou v případě, že jde o rizikovou práci v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Jestliže o rizikovou práci nejde, může zaměstnavatel vstupní prohlídku vyžadovat, pokud má pochybnosti o zdravotním stavu uchazeče.

Vstupní lékařskou prohlídku je třeba absolvovat i v případě, že pouze měníte pracovní pozici, která je ovšem také nějakým způsobem riziková nebo je v rámci klasického pracovního poměru. V tuto chvíli již neplatí lékařský posudek z původní pracovní pozice.

Pokud uchazeč vstupní prohlídku odmítne, je automaticky považován za zdravotně nezpůsobilého a do zaměstnání nesmí být přijat.

Do kdy musí být vstupní prohlídka do zaměstnání provedena?

Zde se setkáváme se změnou v rámci novely zákona. Původně musela být totiž prohlídka provedena před uzavřením pracovněprávního vztahu. Nyní se setkáváme s obnovou, po které musí být prohlídka provedena před vznikem pracovněprávního vztahu. To znamená před sjednaným dnem nástupu do práce, a to bez ohledu na to, zda zaměstnanec daný den nastoupí či ne.

Ze zákona to tedy znamená, že prohlídka nesmí být provedena až v den nástupu do zaměstnání. V takovém případě by tak šlo o jeho porušení. Dalším omezením může být lhůta nabytí pracovnělékařského posudku. Ten totiž není platný ihned po jeho předání, ale až po lhůtě možnosti podání návrhu na přezkoumání, která trvá 10 pracovních dní. Toto omezení lze obejít v případě, že se zaměstnanec i zaměstnavatel vzdá práva na žádost o přezkoumání a lhůta tak bude zrušena. V tuto chvíli nabývá posudek platnosti již následující pracovní den.

Vstupní lékařskou prohlídku musíte absolvovat před sjednaným dnem nástupu do zaměstnání.

Pracovnělékařský posudek a jeho náležitosti

Jak bylo již výše zmíněno, pracovnělékařský posudek podléhá 10 denní lhůtě, ve které je možné jeho přezkoumání. Ta se ovšem může ještě prodloužit, a to v případě posuzování nemoci z povolání. Zde je lhůta dlouhá dokonce 45 dnů.

Lhůta běží vždy od následujícího dne lékařské prohlídky a počítá se vždy v řádech pracovních dní. Pokud trváte na její zrušení, je třeba potvrzení zaměstnance i zaměstnavatele, že nebudou žádat o přezkoumání rozhodnutí.

Posudek musí bezpodmínečně obsahovat všechny náležitosti, které udává zákon. Mimo ty v něm pak nesmí chybět posudkový závěr. Ten musí být jednoznačný a bude mít jednu z následujících forem, podle toho, zda je posuzovaná osoba:

  • zdravotně způsobilá
  • zdravotně nezpůsobilá
  • zdravotně způsobilá s podmínkou
  • pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilosti
V případě posuzování nemoci z povolání může být lhůta dlouhá až 45 dní.

Lékař nemá právo na to posuzovat, zda zaměstnanci pracovní pozici doporučuje či ne. Jeho údělem je pouze jednoznačně určit pracovní způsobilost zaměstnance.

Pokud je posuzovaná osoba zdravotně způsobilá s podmínkou, musí lékař podmínku určit tak, aby byla zřetelná a zároveň dosažitelná. Například tedy udělit zaměstnanci povinnost použití brýlí nebo určit maximální pracovní dobu, kterou může vykonávat. O reálnosti podmínky se lékař obvykle radí se zaměstnavatelem a snaží se jí stanovit tak, aby vyhovovala jak zdravotnímu stavu zaměstnance, tak podmínkám zaměstnavatele. Výjimkou není ani to, že chodí lékař do prostorů zaměstnavatele osobně a provádí tak pravidelný dohled nad zdravotními riziky zaměstnanců.

Posudkový závěr musí být jednoznačný, zároveň také reálný v konkrétním zaměstnání.

Předání posudku

Finální posudek může být zaměstnavateli předán třemi způsoby. Prvním ze způsobů je osobní předání zaměstnavateli, nebo prostřednictvím pověřené osoby. Další z možností je zaslání posudku pomocí poštovní služby, a to doporučeně s dodejkou. Mimo to lze posudek poslat také elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem. Pověřenou osobou pro předání posudku zaměstnavateli je nejčastěji sama posuzovaná osoba, která obdrží dva posudky a jeden z nich předá.

Vstupní lékařská prohlídka je hrazena zaměstnavatelem

Další změnou je také to, že zaměstnavatel hradí lékařskou prohlídku v každém případě. A to tedy i v chvíli, kdy s uchazečem nakonec není podepsána pracovní smlouva. Tyto poplatky jsou pak pro zaměstnavatele daňově uznatelnými náklady. Mezi tyto výdaje patří i platba za výpis ze zdravotní dokumentace zaměstnance.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo