Služební cesta: Co zaměstnavatel proplatí? | VímVíc.cz

Služební cesta: Co zaměstnavatel proplatí?

08. 05. 2019

Chystáte se na služební cestu a zajímá vás, kolik peněz vám zaměstnavatel proplatí? Máte nárok například na proplacení času, když jedete dopravním prostředkem, nebo když spíte? Podívejte se na to s námi.

Pracovní cesta znamená často stravné a další cestovní náhrady pro zaměstnance. Ty se mění někdy každý rok v závislosti na změně cen (snížení a zvýšení) atd. Aktualizovaný článek, který se zaměřuje na téma stravné a cestovní náhrady 2022, je k nalezení na odkazu.

Cestovní náhrady 2018

Pokud vyjíždíte na služební cestu (dostali jste cestovní příkaz), zaměstnavatel proplácí několik náhrad, jako kompenzaci. Každý, kdo na služební cestu v roce 2018 vyráží, se navíc může radovat - došlo totiž ke zvýšení jak cestovních náhrad, tak stravného. Cestovní náhrady jsou řešeny například podle toho, jaké jsou ceny pohonných hmot a také podle toho, jaká je sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel.

Náhrady pohonných hmot jsou určeny vždy zaměstnavatelem podle toho, jaký je násobek ceny pohonné hmoty a konkrétního množství spotřebované pohonné hmoty. Je tedy základ schovávat si účtenky, abyste poté mohli vašemu zaměstnavateli spotřebované pohonné hmoty dokázat. Jestliže účtenku mít nebudete, zaměstnavatel vám bude účtovat náhrady podle paušálu na jeden litr pohonné hmoty:

  • 30,50 Kč u benzinu 95
  • 32,80 Kč u benzinu 98
  • 29,80 Kč u nafty
Buď si schováte účtenky, nebo vám zaměstnavatel bude účtovat náhrady pohonných hmot podle paušálu.

Další náhrady, které s výjezdem na služební cestu souvisí, jsou náhrady za najeté kilometry. Ty se liší podle toho, v jakém vozidle jste na služební cestu vyrazili. Pokud jste vyjeli v jednostopém vozidle nebo tříkolkou, dostanete nejméně 1,10 Kč za kilometr. Pokud osobním motorovým vozidlem bude to nejméně 4,00 Kč za kilometr.

Jestliže se na služební cestu dopravujete sám, i tehdy vám náleží cestovní náhrady.

Stravné 2018 na služební cestě

Až vám bude zaměstnavatel vyplácet diety, nezáleží vůbec na tom, zda nějaké jídlo během vaší služební cesty konzumujete. Stravné se totiž pro tyto případy stanovuje paušální částkou, která se předem odvíjí podle toho, jak dlouho bude služební cesta trvat. Co ovšem pro účely stanovení výše stravného důležité je, je skutečnost, zda bude na místě zaměstnanci jídlo poskytnuto nebo ne. Obecně je to s výší stravného takto:

  • 70 % stravného, pokud pracovní cesta trvá 5 až 12 hodin,
  • 35 % stravného, pokud pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 25 % stravného, pokud pracovní cesta trvá déle než 18 hodin.

V případě, že máte na služební cestě zajištěno od zaměstnavatele jídlo, tak počítejte s tím, že náhrady v podobě stravného si nárokovat nemůžete. Každá z možností má tedy své výhody i nevýhody. Jestliže máte jídlo zajištěno, odpadá problematika řešení co a jak. Na druhou stranu se pak zase nemůžete těšit na náhradu v podobě stravného.

Počítejte také s tím, že zahraniční stravné se samozřejmě vyplácí v cizí měně.

Pozor ovšem i na skutečnost, že pokud vám během služební cesty, která trvala 5 až 12 hodin, byla poskytnuta dvě bezplatná jídla - na stravné nárok nemáte. Stejně tak je tomu i v případě, pokud vám v rámci 12 až 18 hodinové služební cesty byla poskytnuta bezplatná jídla třikrát.

V roce 2018 platí také tato konkrétní čísla v rámci stravného na služební cestě - zaměstnavatel vám tedy bude proplácet:

  • 78 až 93 Kč, když služební cesta zabere 5 až 12 hodin,
  • 119 až 143 Kč, když služební cesta zabere 12 až 18 hodin,
  • 186 až 223 Kč, když služební cesta zabere víc než 18 hodin.

Přenocování na služební cestě

Další výdaj spojený se služební cestou, může být případná nutnost zůstat na služební cestě více dnů. I v tomto případě musí samozřejmě zaměstnavatel zaměstnanci výdaje spojené s tímto proplatit. A co takhle příplatky za práci přesčas na služební cestě? Abyste mohli dostat příplatky za práci přesčas, je třeba splnit podmínku práce mimo pracovní dobu. Jako přesčasy vám tedy mohou být zaplaceny pouze ty výkony, které jsou nad rámec normální pracovní doby. Jestliže tedy na služební cestě pracujete déle, než je délka vaší pracovní směny, můžete mít na příplatky nárok.

Musíte zůstat na služební cestě přes noc? Čeká vás za to náhrada.

Náhrada mzdy

Tím, že zaměstnanec vyrazí na služební cestu se stane to, že nemůže vykonávat svou tradiční práci v daném místě, za kterou mu náleží mzda. Vzhledem k tomu, že je mu vlastně znemožněna možnost vykonávat svou práci v daném místě a čase, náleží mu také náhrada mzdy. Kvůli stíženým podmínkám jako je například nutnost překonávat vzdálenost (doba cestování na a ze služební cesty). dostává zaměstnanec, jak už jsme si popsali výše, cestovní náhrady.

Náhrada u řízení vozidla

Kromě cestovních náhrad, náhrad za amortizaci a spotřebovanou pohonnou hmotu, můžete často zahrnout do náhrad také samotné řízení vozidla. To je totiž u některých profesí považováno za výkon práce. Je to ovšem zejména tehdy, kdy je toto auto potřebné k vykonávání práce a je v dané pracovní smlouvě sjednáno právě jako vozidlo, které potřebuje zaměstnanec k práci.

Věděli jste také, že pokud chcete na služební cestu jet vlastním nebo půjčeným autem, musíte získat potvrzení a schválení od zaměstnavatele? Před výjezdem na služebku je tedy vždy třeba se domluvit se zaměstnavatelem ohledně toho, jakým autem pojedete. Koneckonců - můžete využít také i hromadnou dopravu. Pokud se rozhodnete využít tu, zaměstnavatel by vám měl proplatit jízdenku.

Podívejte se také na článek o osobním bankrotu a oddlužení .

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Práva zaměstnanců