Daň z převodu nemovitosti 2020 | VímVíc.cz

Daň z převodu nemovitosti 2020

14. 01. 2020

Bydlet ve vlastním je radost, ale i často velká starost. Pokud si nejste jisti kdy, do kdy a za jakých okolností daň z převodu nemovitosti zaplatíte nebo jakým způsobem podat přiznání k dani z nemovitosti, náš dnešní článek by vám mohl pomoci zorientovat se v tomto odvětví daňového labyrintu a vyhnout se i případným peněžním sankcím.

Daň z převodu nemovitosti

Daň z převodu nemovitosti a kdo jí platí

Splnili jste si sen o vlastním bydlení a domově v podobě koupě bytu či domu, popřípadě jste svůj majetek rozšířili o kus pozemku? Součástí formalit a povinností, než se budete moci naplno těšit z nově nabytého, je také zaplacení daně z převodu nemovitosti, která vždy padá výhradně na bedra kupujícího nebo tedy nabyvatele vlastnických práv k nemovitosti či její části. Tato daň se vás netýká, pokud jste nemovitost získali prostřednictvím dědického řízení či darem.

Kolik činí daň z nabytí nemovitosti

Daň z převodu nebo nabytí nemovitosti je fixní. V praxi to tedy znamená, že bez ohledu na to, o jaký druh nemovitosti se jedná, zaplatíte vždy 4 % z kupní ceny. Tato sazba je stanovená zákonem a nelze tedy o ní nijak smlouvat. A to ani v případě, že kupující a prodejce mají mezi sebou rodinné vazby.

Do kdy a kde podat přiznání k dani z převodu nemovitosti

Možná si lámete hlavu komu, do kdy a kde zaplatit daň z převodu nemovitosti. V případě termínu neexistuje pevně stanovené datum, dodržet musíme pouze zákonem danou lhůtu. Ta činí tři měsíce a započíná koncem měsíce, kdy byla provedena změna v katastru nemovitostí a nemovitost je tedy napsána na vaše jméno. Daňové přiznání podáváme pak klasicky na příslušném finančním úřadě.

Daň z nemovitosti a důležitá data

Pokud si myslíte, že daní z převodu nemovitosti to končí, tak opak je pravdou – vše teprve začíná. V případě, že jste koupili, zdědili nebo dostali darem nějakou nemovitost v roce 2019, týká se vás podání přiznání daně z nemovitosti. Následující data by tedy rozhodně neměla chybět ve vašem plánovacím kalendáři. První datum, které se vyplatí zvýraznit červenou barvou je 31. 1. 2020. Do této doby máte povinnost podat na finančním úřadě daňové přiznání. Druhým klíčovým datem je pak 31. 5. 2020, které představuje poslední termín pro zaplacení vyměřené daně.

Rekonstrukce nebo větší přestavba

Povinnost podat daňové přiznání vám přísluší také v případě, že jste v minulém roce již přiznanou nemovitost nějakým způsobem výrazně upravovali. Výraznou úpravou a změnou nemovitosti je zde myšlena rozsáhlá rekonstrukce části domu, přístavba, přestavba, zmenšení i zvětšení nemovitosti a také změna jejího charakteru v územním plánu. To znamená například převedení zemědělské půdy na stavební parcelu.

Kde podat daňové přiznání

Tak jako podáváme každoročně daňové přiznání v místě svého trvalého bydliště, přiznání k dani z nemovitosti podáváme na finanční úřad v místě, kde se nemovitost nalézá. Daňová přiznání bohužel nelze nijak územně slučovat. V praxi to tedy znamená jediné – pokud bydlíte například ve zlínském kraji a koupili jste nemovitost v kraji plzeňském, musíte podávat dvě daňová přiznání.

Jaké jsou možnosti podání

Dobrou zprávou je, že se nemusíte dostavit na všechny úřady osobně. V České republice jsou tři možnosti, jak podat daňové přiznání, a to tedy osobně, poštou a také elektronicky, například prostřednictvím datových schránek. Stačí si jen vybrat variantu, která vám bude vyhovovat nejvíce. Pokud se rozhodnete pro zaslání poštou nebo elektronicky, nenechávejte to nikdy na poslední chvíli, protože samozřejmě ani jedna z možností se bohužel rychlosti a jistotě podání přímo na přepážce nevyrovná.

Výpočet výše daně

Zajímá vás částka daně, kterou za svou nemovitost zaplatíte? Finální částka daně za vaši nemovitost je závislá hned na několika proměnlivých aspektech. K samotnému výpočtu potřebujete znát přesnou velikost pozemku, jeho druh, a také druh jednotlivých staveb spolu s jejich počtem a rozlohou. Dále musíte znát také počet obyvatel obce, v níž se nemovitost nachází a také číselný koeficient, který určil stát pro jednotlivé typy nemovitostí v různých lokalitách (města, obce, odlehlé části). Všechny zmíněné údaje, se kterými si nejste jistí, jsou k dohledání na internetu. Další dobrou zprávou je, že se s výpočtem nemusíte složitě mořit sami. Na internetu najdete daňové kalkulačky, do kterých stačí jen dosadit údaje a vypočítají za vás částku, kterou byste měli státu odevzdat.

Vyšší daň než 5 000 kč

Přesáhl váš výměr pro daň z nemovitosti částku 5 000 Kč? Máme pro vás dobrou zprávu. Zákon vám v tomto případě umožňuje uhradit částku ve dvou splátkách. Závazný termín první splátky zůstává 31. 5. 2020, druhou splátku pak můžete uhradit nejpozději do 30. 11. 2020. V případě, že se celková částka vaší daně pohybuje pod hranicí 5 000 Kč, platí pro vás standardní květnový termín splátky.

Jednou a dost…?

Při samotné koupi nemovitosti, jak jsme již uvedli výše, platíte standardní daň z jejího nabytí, která činí přesně 4 %. Tuto daň musíte uhradit nejpozději do konce třetího měsíce od převedení vlastnických práv na vaši osobu. Ačkoli daňové přiznání se v případě nemovitostí podává pouze jednou, souhrnná daň z této nemovitosti se platí každý rok a to po celou dobu jejího vlastnění. Na rozdíl od zbytku daní, které se hradí zpětně za rok uplynulý, se ta z nemovitosti platí na rok následující.

Prodáváme nemovitost

Rozhodnete-li se svou nemovitost prodat či někomu darovat, vždy pamatujte na to, že tyto změny musíte nahlásit úřadům – tedy minimálně na katastrální a finanční úřad. Stejně tak nezapomeňte zahrnout získané peníze z prodeje nemovitosti do daňového přiznání. V případě, že tak neučiníte může na vás na jaře opět čekat složenka s částkou daně za nemovitost, kterou již ve skutečnosti nevlastníte.

Možné peněžní sankce

Několikrát jsme v tomto článku zmínili v souvislosti s daňovým přiznáním slovo povinnost, které evokuje postih při jejím nesplnění. A ano, je to tak. Pokud se rozhodnete z nějakého důvodu daňové přiznání nepodat nebo zkrátka a jednoduše zapomenete, hrozí vám peněžitá pokuta. Stát tak trochu s opozdilci i zapomnětlivci počítá, takže penále ve výši 0,005 % z celkové sumy vaší daně vám začínají naskakovat za každý den prodlení až po uplynutí šesti pracovních dní od řádného termínu podání přiznání. Pokud podáte přiznání po termínu či ihned po zaslané úřední výzvě a peněžní pokuta nedosáhla 200 Kč, zaplatíte pouze vyměřenou částku daně. Vyšší sankce vám hrozí až v případě, kdy se rozhodnete úřední výzvu ignorovat. Minimální výše pokuty pak začíná na 500 Kč.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Peníze Bydlení Rodina Návody