Co je Business Intelligence v podnikové praxi? | VímVíc.cz

Co je Business Intelligence v podnikové praxi?

Ptáte se, co je Business Intelligence? Business Intelligence je informační systém, který je určený pro komunikaci v podniku. Zpracovává a předává informace zaměstnancům. Tento systém řídí především sami zaměstnanci. Pokud se ale dostane zaměstnanec do situace, kde musí udělat jakékoliv rozhodnutí, v tu chvíli může právě využít výsledky, které systém sám vyvodil podle svých reportů. Jednotlivé procesy, které systém vede jsou zdlouhavé a složité.

business intelligence

Data, která BI zpracovává a využívá, ve většině případů pocházejí z jiných informačních systémů. Může se jednat o finanční systémy, účetní systémy apod. Systém je schopen uchovávat data ve více formátech, propojovat jednotlivá data a dávat je do souvislostí. Pro jejich nejjednodušší využívání je dobré uchovávat je v jednotné podobě, aby byly srozumitelné.

Business Intelligence obsahuje řadu nástrojů, které usnadňují práci se systémem, ale také předchází chybám, které by systém mohl vytvářet. K tomu, aby nedocházelo k chybným propojením dat, slouží nástroj ETL (extract, transform, load). Tento nástroj umí vyčistit a upravit data tak, aby práce s nimi byla co nejpřehlednější. V praxi to vypadá tak, že nástroj ETL vyhledá duplicitní data a ta, která přebývají jednoduše smaže.

Obecně každý informační systém na svém začátku potřebuje provést analýzu, aby uživatelé zjistili hlavní důvod nebo problém, kterému by měl systém věnovat největší pozornost. Pro Business Intelligence je nejdůležitější zákazník/uživatel. Hlavním úkolem BI je splnit jejich požadavky.

business intelligence

Výhody a nevýhody Business Intelligence

Hranice mezi výhodami a nevýhodami je velice tenká. Vzhledem ke složitému zavádění informačnímu systému do podniku, většina uživatelů systém raději odmítne. Nicméně čas strávený nad implementací BI se velmi rychle vrátí zaměstnancům zpět. Pro BI je důležité, aby byl zaměstnancem pochopen ve všech směrech. V opačném případě mu může naopak i práci přidělat. V některých případech je přínosnější, aby podnik zavedení systému pozastavil a vyčkal na vhodnější situaci.

Naprosto odlišná situace, nastává ve chvíli, kdy si Business Intelligence pořídí podnik, který je na svém vzestupu. Vzhledem k tomu, že jde o investici jak časovou, tak ale i finanční, tak výsledky, které může BI poskytnout takovému podniku jsou naprosto nedosažitelné. Systém umí data zpracovat v různých podobách (podle požadavků uživatele - vizuální apod.) Důležitost informací, které podnik ze systému získá mohou mít pro podnik velice vysokou hodnotu.

Jaký je plat za práci s Business Intelligence?

Poohlížíte se po jiné perspektivnější pracovní nabídce? Vyhovovala by vám analýza požadavků, poradenství při nastavení reportů a analýz? Pokud byste měli zájem pracovat na pozici Business Intelligence Specialist, zde jsou obecné informace o prostředí v tomto zaměstnání. Průměrný věk zaměstnance v oboru Informační technologie se pohybuje kolem 22 let. Zajímá vás plat, na který byste v Business Intelligence mohli dosáhnout? V žebříčku výšky platů se tato pracovní pozice drží na 73. místě, to odpovídá průměrnému platu od 34 500,- Kč - 74 000,- Kč. Co se týče platové třídy pozice Business Intelligence Specialist se pohybuje průměrně až od 10. příčky.

Co znamená pojem software Business Intelligence?

Jedná se o sadu nástrojů, které používá daný podnik nebo společnost k získávání analýzy a transformaci dat, které jsou pro ně důležité. Například se může jednat o vizualizaci dat, skladování dat, dashboardy nebo reporting. Rozdíl v softwaru jsou například data, která BI čerpá. Business Intelligence získává data především z interních dat. Competitive Intelligence využívá primárně vnější data.

Nejpoužívanější Business Intelligence Software pro rok 2020

Následující seznam Business Intelligence Software seřadil programy podle popularity u uživatelů a podle jejich hlavních funkcích. Porovnat softwary můžete i vy sami podle informací, které k danému softwaru náleží. Na internetu můžete najít i webové stránky, na kterých si můžete vyzkoušet online nástroj pro výběr nejvýhodnějšího softwaru přímo pro vaši společnost.

BusinessObjects – nástroj, který pracuje samostatně nebo jako součást velké SAP technologie

Dundas – nástroj, který navrhuje správné vizualizace dat, poskytuje i neanalytický přístup k hlubokým poznatkům z flexibilních vizualizací

Geckoboard – software dashboardů, který umožňuje společnostem připojit se k existujícímu softwaru a zobrazovat klíčové vzdálenosti v dashboardech

Sisense – obchodní analytický software, který kombinuje data přímo z produktů a databází pro každého uživatele

Oracle – middleware, který poskytuje podnikům rozsáhlé analytické možnosti

Tableau – software pro obchodní zpravodajství pro podniky a analytiky dat

Domo – software, který kombinuje připojení k aplikacím se softwarem pro zpracování dat

Oracle Business Intelligence

Soubor technologií a aplikací, který poskytuje první integrovaný end-to-end Enterprise Performance Management System. Zahrnuje ovšem také základní nástroje BI – integrované dotazy, analýzy, výstrahy, integrace a správa dat ad. Cílem Oracle Analytics je zajistit, aby všechny organizace, bez ohledu na velikost a typ, měly přístup ke všem svým obchodním datům, aby získaly hlubší informace a vedly informovanější rozhodnutí. Oracle společnost chce vyhovět všem analytickým potřebám bez ohledu na to, jestli je jejich obtížnost jednoduchá nebo pokročilá.

Cloudové služby Oracle Analytics

Oracle zasahuje do všech aspektů života – HR, finance, marketing. Cloudové řešení se snaží překonat bariéry mezi lidmi, místy, daty a systémy a zásadně změnit způsob, jakým každý z uživatelů pracuje s daty a technologiemi. Pokud organizace plánuje přechod na cloud Oracle Analytics, jejich středem pozornosti pro dosažení analytických cílů zůstávají obratnost a účelnost.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Úspěch v kariéře Uvnitř firem a kanceláří