Daně, mzdy, důchody a pojištění ve 2018 | VímVíc.cz

Daně, mzdy, důchody a pojištění ve 2018

08. 02. 2018

S příchodem nového roku přichází i mnoho změn ve sféře daní, pojištění a dalších věcí, které se týkají každého z nás. Některé novinky platí již od začátku roku, některých se dočkáme až v jeho průběhu. V tomto článku si uděláme krátký souhrn těchto změn a ke každé si řekneme nějaké informace.

Nový rok

Zvýšení minimální mzdy

Jednou z novinek, která se týká nás všech, je zvýšení minimální mzdy. Ta se od 1. 1. 2018 změnila z 11 000 Kč na 12 200 Kč za měsíc. Minimální hodinová mzda ve 2018 vzrostla z 66 Kč na 73,20 Kč.

Zvýšení proběhlo i u každé z osmi profesních kategorií, pro někoho tak může být od nového roku minimální mzda až 24 400 Kč.

Se zvýšením minimální mzdy souvisí i navýšení částky, kterou si můžete přivydělat jako uchazeč o zaměstnání, aniž byste byli vyřazeni z evidence uchazečů. Tato částka se změnila z 5 500 Kč na 6 100 Kč.

Minimální mzda se v roce 2018 zvýšila na 12 200 Kč.

Změny v daních 2018

Některé změny proběhly i v případě daní a slev, které můžete uplatnit. Pojďme se na ně tedy jednotlivě podívat.

Zvýšení slev na děti

Ruku v ruce se zvýšením minimální mzdy jde ve 2018 i zvýšení daňových slev na děti. I tato novinka platí již od ledna 2018 a odráží se na výši slevy za první dítě. V loňském roce byla tato částka 1 117 Kč, pro rok letošní je to již 1 267 Kč. V případě dalších dětí zůstávají částky stejné, tedy za dvě děti 1 617 Kč a za tři a více dětí 2 017 Kč.

Zvýšení maximální slevy za školku

V tomto případě se setkáme se stejnými částkami, jako u zvýšení minimální mzdy. Tato sleva se totiž také mění z hodnoty 11 000 Kč na 12 200 Kč.

Zvýšení zaznamenáváme ve 2018 i u slev na první dítě a za školku.

Daňový bonus – zpřísnění pravidel

Daňový bonus se Vás týká v tom případě, že využíváte daňovou slevu na dítě a po její odečtení se dostanete do tzv. daňového záporu. V tuto chvíli stát vyplácí daňový bonus v maximální výši 60 300 Kč. Tento bonus ovšem mohou využít pouze lidé, jejichž příjem je alespoň šestinásobkem minimální mzdy, což znamená zvýšení této hranice pro rok 2018 na 73 200 Kč.

Novinkou zpřísňující pravidla pro tento bonus je také omezení okruhu příjmů, které se do limitu započítávají. Aktuálně se jedná již pouze o mzdu či výdělky z podnikání, započítat nesmíte příjmy z nájmu či kapitálového majetku.

Do příjmů potřebných pro daňový bonus se již nepočítají příjmy z nájmu či kapitálového majetku.

Důchody 2018

Změny můžeme zaznamenat i v ohledu důchodů. Týkají se nejen výše jeho částky, ale také věku odchodu do penze.

Vzrůst průměrného důchodu

Další hodnotou, která od ledna 2018 roste, je průměrná hodnota důchodu. Ta se zvýšila o 4 %, tedy o 475 Kč. Pokud mluvíme o základní výměře důchodu, tak ta se zvedla o 150 Kč, tedy o 3,5 %.

O zvýšení nemusí nikdo z penzistů žádat, Česká správa sociálního zabezpečení ho provádí automaticky.

Pokud máte zájem o výpočet důchodu, pomůže Vám článek Důchodová kalkulačka.

Ustálení důchodového věku

Zatímco v loňských letech se počítalo se stále se zvyšujícím věkem odchodu do důchodu, v letošním roce 2018 byl tento růst zastaven. Zákon o důchodovém pojištění tento věk nově stanovil na 65 let. To ovšem neznamená, že se toto stanovisko v budoucnu nemůže změnit. Ostatně, sám zákon nechává toto rozhodnutí dále na budoucích politicích.

Se vzrůstem průměrného důchodu přichází i ustálení odchodu do důchodu na 65 let.

Zdravotní a sociální pojištění 2018

Další změna, která též souvisí i se zvýšením minimální mzdy, se týká zdravotního a sociálního pojištění. Pojďme se jim tedy věnovat.

Zdravotní pojištění

První novinkou v roce 2018 je zvýšení minimální zálohy na zdravotní pojištění. Tato částka se z 1 906 Kč vyšplhala na 2 024 Kč měsíčně. Záloha se zvedla i v případě osob bez zdanitelných příjmů, a to na 1 647 Kč.

Další změnou je nová kategorie státních pojištěnců, do které se zařadili i vysokoškolští studenti starší 26 let. Jedná se o studenty prvního doktorského programu v prezenční formě, kteří nejsou zaměstnanci ani OSVČ. Tito jednotlivci si ještě v loňském roce museli zdravotní pojištění hradit sami.

Sociální pojištění

I v případě sociálního pojištění se jedná o zvýšení minimální zálohy. Ta se pro rok 2018 dostává ze 2 061 Kč na 2 189 Kč měsíčně.

Zvýšení minimální zálohy od 2018 se týká zdravotního i sociálního pojištění.

Nemocenské pojištění 2018

Změny v ohledu nemocenského pojištění zaznamenáte ve chvíli, kdy nastoupíte na nemocenskou. Tady totiž nastala zásadní novinka. Zatímco v loňském roce dosahovala nemocenská 60 % denního vyměřovacího základu po celou dobu nemoci, v roce 2018 se dle počtu dnů nemoci nemocenská zvyšuje. Od 31. dne se dostáváme na 66 % a od dne 61. dokonce až na 72 %.

Více o nemocenské a její výpočtu se dozvíte v článku Výpočet nemocenské.

Výše nemocenské stoupá s rostoucím počtem dnů nemoci.

Od února 2018 přichází tzv. otcovská dovolená

Největší novinkou roku 2018 je vytvoření nové dávky, a to tzv. otcovské. Jak už napovídá název, nárok na ni bude mít otec dítěte, který o něj pečuje. Dále také osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči biologických rodičů. Začít pobírat otcovskou dovolenou můžete kdykoliv v období 6 týdnů od narození nebo ode dne jeho převzetí v případě, že dítě nedosáhlo 7 let.

Tato dávka bude vyplácena ve výši 70 % denního vyměřovacího základu, a to za dobu 7 kalendářních dnů. Žádat o ni můžete od 1. února 2018.

Od února můžete nově žádat o otcovskou dovolenou.
článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Pracovní právo