Zdravotní pojištění v roce 2018. Kolik budeme platit? | VímVíc.cz

Zdravotní pojištění v roce 2018. Kolik budeme platit?

08. 12. 2017

V roce 2018 nás čekají novinky ohledně zdravotního pojištění aneb někteřístudenti mají důvod se radovat. Kolik na zdravotním pojištění zaplatíme a co nového rok 2018, co se zdravotního pojištění týče, přinese?

Zdravotní pojištění v roce 2018. Kolik budeme platit?

Zdravotní pojištění 2017

V roce 2017 došlo ve zdravotním pojištění k mnoha změnám. Vzhledem k tomu, že je zdravotní pojištění závislé na výši minimální mzdy, která se v roce 2017 měnila z 9 900 Kč na 11 000 Kč, došlo také v roce 2017 ke zvýšení zdravotního pojištění. Minimální záloha byla v roce 2017 1 906 Kč a maximální záloha není určena. Stejně jako v roce 2017 i v roce 2018 je třeba uhradit minimální zálohu zdravotního pojištění do 8. dne v následujícím měsíci. Novou výši minimální zálohy poté od ledna následujícího roku.

V roce 2017 došlo ke zvýšení zdravotního pojištění na 1 485 Kč.

Zdravotní pojištění 2018

Zajímá vás, jaké bude zdravotní pojištění od 1.1.2018? Jak už bylo řečeno v předchozím odstavci, výše zdravotního pojištění je závislé na minimální mzdě. Ta se bude i v roce 2018 zvyšovat a to z 11 000 Kč na 12 200 Kč. Kvůli tomu dojde od roku 2018 také ke zvýšení minimálního pojistného z 1 485 Kč na 1 647 Kč a to pro osoby, které nemají zdanitelné příjmy. Zvýší se ale i vyměřovací základ pro pojistné, které je hrazené státem na 7 177. Pojistné tedy bude pro tuto skupinu 969 Kč.

V roce 2018 velmi výrazně vzroste záloha na zdravotní pojištění.

Minimální výše zdravotního pojištění

Minimální výše zdravotního pojištění prochází každoročně změnami díky zvyšování průměrné mzdy. V roce 2014 byl minimální vyměřovací základ 12 971 Kč a minimální záloha 1 752 Kč. V roce 2015 byl minimální vyměřovací základ 13 305,5 Kč a záloha 1 797 Kč, v roce 2016 to bylo 13 503 Kč a záloha 1 823 Kč v roce 2017 14 116 Kč a záloha byla 1 906 Kč a pro rok 2018 je minimální vyměřovací základ 14 990 Kč a minimální záloha 2 024 Kč.

Proměny v letech aneb minimální záloha

  • v roce 2015 - minimální záloha 1 797 Kč
  • v roce 2016 - minimální záloha 1 823 Kč
  • v roce 2017 - minimální záloha 1 906 Kč
  • v roce 2018 - minimální záloha 2 024 Kč
Výše minimálních záloh pro zdravotní pojištění 2018 se mění podle výše minimální mzdy.

Zdravotní pojištění 2018. Nová kategorie pojištěnců

Jak pravděpodobně víte, do letošního roku se vysokoškoláci, kteří přesáhli rok 26 let nepovažovali za nezaopatřené děti a museli tedy samozřejmě platit minimální zdravotní pojištění stejně tak, jako to dělali osoby, které neměli zdanitelné příjmy. Od roku 2018 ale bude platit zdravotní pojištění stát za ty studenty starší 26 let, kteří nejsou zaměstnanci ani osobami samostatně výdělečně činnými.

V roce 2018 budou mít nově svou kategorii také vysokoškolští studenti, kteří přesáhli věk 26 let.

Minimální mzda 2018

Jak bylo řečeno výše, s výší zdravotního pojištění souvisí také minimální mzda. Od roku 2018 dojde ke zvýšení průměrného platu a hlavně minimální mzdy a to z 66 Kč na 73, 20 Kč na hodinu. Celkem se tedy minimální mzda zvýší na 12 200 Kč za měsíc a další navyšování se dá předpokládat i do budoucna. Znamená to, že tato nová změna zvýší jedincům bez zdanitelných příjmů zálohu na pojistné na zdravotní pojištění. Ta se totiž počítá jako 13,5 % x 12 000 Kč. V praxi tedy tato záloha bude vyšší o 162 Kč a bude činit 1647 Kč.

Hledáte práci s lepším platem? Podívejte se na aktuální nabídky práce a také na vzor životopisu.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo